stack.yaml: lts-9.12
authorAshley Yakeley <ashley@semantic.org>
Tue, 7 Nov 2017 20:09:59 +0000 (12:09 -0800)
committerAshley Yakeley <ashley@semantic.org>
Tue, 7 Nov 2017 20:09:59 +0000 (12:09 -0800)
commit77225f703b503a14935fb0c87534d27ef6ec6588
tree28675b08e79c13548fc9925ff5a92ca6dcdb5654
parent37dad65c7f45df70a9f377428626d2368f0458ec
stack.yaml: lts-9.12
stack.yaml