git-sandbox.git
2015-03-09  Herbert Valerio... Revert "add noeol line" master
2015-03-09  Herbert Valerio... add noeol line
2015-03-09  Herbert Valerio... add some line
2015-03-09  Herbert Valerio... testfile w/o EOL
2015-03-07  Herbert Valerio... Revert "Don't assume tools are in same directory as...
2015-03-07  Herbert Valerio... Don't assume tools are in same directory as ghc in...
2015-03-07  Herbert Valerio... dummy change
2014-09-07  Herbert Valerio... test-again
2014-09-07  Herbert Valerio... testing migration went well
2014-05-04  Herbert Valerio... blah
2014-04-29  Herbert Valerio... test
2014-03-16  Herbert Valerio... Revert "submodule update"
2014-03-16  Herbert Valerio... submod update
2014-03-16  Herbert Valerio... Revert "submod update"
2014-03-16  Herbert Valerio... submod update
2014-03-16  Herbert Valerio... This adds some submodules
2014-03-16  Herbert Valerio... dummy commit
2014-03-16  Herbert Valerio... dummy commit
2014-03-16  Herbert Valerio... dummy commit
2014-03-16  Herbert Valerio... dummy commit
2014-03-16  Herbert Valerio... dummy commit
2013-08-19  Herbert Valerio... UTF8 test master2
2013-08-19  Herbert Valerio... UTF8 test ghc/c73d372b
2013-08-19  Herbert Valerio... UTF8 test
2013-08-10  Herbert Valerio... Sat Aug 10 19:37:16 CEST 2013 (amended)
2013-08-09  Herbert Valerio... Sat Aug 10 00:27:40 CEST 2013
2013-08-09  Herbert Valerio... Sat Aug 10 00:24:28 CEST 2013
2013-08-09  Herbert Valerio... Fri Aug 9 23:47:12 CEST 2013
2013-08-09  Herbert Valerio... Fri Aug 9 23:03:02 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 11:34:42 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 11:30:34 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 11:30:13 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 11:28:00 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 11:27:32 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 11:26:58 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 11:26:02 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 11:25:21 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 11:24:56 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 11:24:04 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 11:23:32 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 10:25:50 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 10:22:13 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 10:19:12 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 10:18:24 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 09:58:03 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 09:56:57 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 09:54:48 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 09:54:22 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 09:53:22 CEST 2013
2013-08-08  Herbert Valerio... Thu Aug 8 08:42:50 CEST 2013