Merge branch 'master' of github.com:snowleopard/shaking-up-ghc
authorAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Fri, 22 Jan 2016 13:08:56 +0000 (13:08 +0000)
committerAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Fri, 22 Jan 2016 13:08:56 +0000 (13:08 +0000)

Trivial merge