Don't use Docker on Travis.
authorAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Fri, 22 Apr 2016 12:08:07 +0000 (13:08 +0100)
committerAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Fri, 22 Apr 2016 12:08:07 +0000 (13:08 +0100)
commitee592f4254da5b9f2db59ea465fd55adf66b771f
tree2df1e5f933515934969d9c3144fb2c7287fe1ab3
parente29218a5f8df4e9c03e30b2f0579d5f8ea8ac647
Don't use Docker on Travis.

See #229.
.travis.yml