Some small text improvements
authorJoao Dias <dias@cs.tufts.edu>
Thu, 10 Jun 2010 18:32:05 +0000 (14:32 -0400)
committerJoao Dias <dias@cs.tufts.edu>
Thu, 10 Jun 2010 18:32:05 +0000 (14:32 -0400)
commit6f6fa9e6e1c91cfa6db4af0937160221a7e0f024
treee49a2ddb1aaca4789ec0952b7662dc777837ff1f
parent57d37c3ea89996b1d04cf8c3fec06d82a6b89419
Some small text improvements
paper/dfopt.tex