Eta expand unsafeCoerce and add a pointer to the Note
authorSimon Peyton Jones <simonpj@microsoft.com>
Fri, 17 Feb 2012 14:02:48 +0000 (14:02 +0000)
committerSimon Peyton Jones <simonpj@microsoft.com>
Fri, 17 Feb 2012 14:02:48 +0000 (14:02 +0000)
commit491c3593fdbd44e54ce817bcd0ac2de3b1139ab9
tree004f1418560de13e0bff5ea5f748b5603b7718a5
parentc78232da6d163fae9725a03128648f1015efd541
Eta expand unsafeCoerce and add a pointer to the Note
Unsafe/Coerce.hs