Remove fibon files
authorDavid Terei <davidterei@gmail.com>
Thu, 29 Mar 2012 06:36:53 +0000 (23:36 -0700)
committerDavid Terei <davidterei@gmail.com>
Thu, 29 Mar 2012 06:36:53 +0000 (23:36 -0700)
275 files changed:
fibon/Hackage/Agum/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Agum/Fibon/README [deleted file]
fibon/Hackage/Agum/Fibon/data/ref/input/eqn.txt [deleted file]
fibon/Hackage/Agum/Fibon/data/ref/output/agum.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Agum/Fibon/data/test/input/eqn.txt [deleted file]
fibon/Hackage/Agum/Fibon/data/test/output/agum.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Agum/Fibon/gen.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Agum/Setup.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Agum/agum.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/ref/input/mito.aa.bz2 [deleted file]
fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/ref/output/mito.aa.bz2 [deleted file]
fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/test/input/bzlib.cabal.bz2 [deleted file]
fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/test/output/bzlib.cabal.bz2 [deleted file]
fibon/Hackage/Bzlib/Setup.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Bzlib/bzlib.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/Cpsa/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Cpsa/Fibon/data/ref/input/nsl5.lisp [deleted file]
fibon/Hackage/Cpsa/Fibon/data/ref/output/cpsa.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Cpsa/Fibon/data/test/input/ns.scm [deleted file]
fibon/Hackage/Cpsa/Fibon/data/test/output/cpsa.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Cpsa/Setup.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Cpsa/cpsa.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/Crypto/Crypto.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/Crypto/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Crypto/Fibon/data/ref/input/plain.txt [deleted file]
fibon/Hackage/Crypto/Fibon/data/ref/output/crypto.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Crypto/Fibon/data/test/input/plain.txt [deleted file]
fibon/Hackage/Crypto/Fibon/data/test/output/crypto.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Crypto/Setup.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/README [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/input/le450_15a.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/input/le450_15b.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/input/le450_15c.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/input/le450_15d.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/input/le450_25a.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/input/le450_25b.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/input/le450_25c.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/input/le450_25d.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/input/le450_5a.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/input/le450_5b.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/input/le450_5c.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/input/le450_5d.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/ref/output/fgl.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/test/input/anna.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/test/input/david.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/test/input/homer.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/test/input/huck.col [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Fibon/data/test/output/fgl.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/Setup.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Fgl/fgl.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/Fst/Setup.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Funsat/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Funsat/Fibon/README [deleted file]
fibon/Hackage/Funsat/Fibon/data/ref/input/hole8.cnf [deleted file]
fibon/Hackage/Funsat/Fibon/data/ref/input/par16-5.cnf [deleted file]
fibon/Hackage/Funsat/Fibon/data/ref/output/funsat.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Funsat/Fibon/data/test/input/ssa0432-003.cnf [deleted file]
fibon/Hackage/Funsat/Fibon/data/test/output/funsat.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Funsat/Setup.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Funsat/funsat.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Adjective.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/AdjectiveEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/AdjectiveFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/AdjectiveRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Adverb.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/AdverbEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/AdverbFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/AdverbRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/AllEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/AllEngAbs.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/AllFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/AllFreAbs.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Backward.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/BackwardEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/BeschFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Cat.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/CatEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/CatFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/CatRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Common.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/CommonRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/CommonX.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Compatibility.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/CompatibilityCat.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/CompatibilityEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/CompatibilityFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Conjunction.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ConjunctionEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ConjunctionFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ConjunctionRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ConstructX.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Coordination.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/DictEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/DictEngAbs.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/DiffFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/DiffRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ExtRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Extra.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ExtraEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ExtraEngAbs.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ExtraFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ExtraFreAbs.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ExtraRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ExtraRomanceAbs.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ExtraRomanceFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Formal.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Grammar.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/GrammarEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/GrammarFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/HTML.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Idiom.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/IdiomEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/IdiomFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/IrregEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/IrregEngAbs.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/IrregFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/IrregFreAbs.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Lang.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/LangEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/LangFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Latex.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Lexicon.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/LexiconEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/LexiconFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/MakeStructuralEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/MakeStructuralFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/MorphoEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/MorphoFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Noun.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/NounEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/NounFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/NounRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Numeral.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/NumeralEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/NumeralFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/NumeralTransfer.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Overload.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/OverloadEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ParadigmsEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ParadigmsFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ParamX.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/PhonoFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Phrase.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/PhraseEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/PhraseFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/PhraseRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Precedence.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Predef.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/PredefAbs.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/PredefCnc.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Prelude.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Question.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/QuestionEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/QuestionFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/QuestionRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Relative.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/RelativeEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/RelativeFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/RelativeRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ResEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ResFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/ResRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Sentence.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/SentenceEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/SentenceFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/SentenceRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Structural.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/StructuralEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/StructuralFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Symbol.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/SymbolEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/SymbolFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/SymbolRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Tense.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/TenseFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/TenseRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/TenseX.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Text.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/TextX.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/Verb.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/VerbEng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/VerbFre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/all/input/VerbRomance.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/ref/input/Eng.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/ref/input/EngDescr.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/ref/input/EngReal.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/ref/input/Fre.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/ref/input/FreDescr.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/ref/input/FreReal.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/ref/output/Fre.hs.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/test/input/RDF.gf [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Fibon/data/test/output/RDF.hs.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/Setup.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Gf/gf.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/HaLeX/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/HaLeX/Fibon/data/ref/input/real [deleted file]
fibon/Hackage/HaLeX/Fibon/data/ref/output/halex.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/HaLeX/Fibon/data/test/input/vowles [deleted file]
fibon/Hackage/HaLeX/Fibon/data/test/output/halex.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/HaLeX/HaLeX.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/HaLeX/Setup.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Happy/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Happy/Fibon/data/ref/input/Bio.y [deleted file]
fibon/Hackage/Happy/Fibon/data/ref/input/ErlParser.ly [deleted file]
fibon/Hackage/Happy/Fibon/data/ref/input/HaskellParser.y [deleted file]
fibon/Hackage/Happy/Fibon/data/ref/input/TestInput.y [deleted file]
fibon/Hackage/Happy/Fibon/data/ref/output/TestInput.hs.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Happy/Fibon/data/ref/output/happy.stderr.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Happy/Fibon/data/test/input/CmmParse.y [deleted file]
fibon/Hackage/Happy/Fibon/data/test/output/CmmParse.hs.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Happy/Fibon/data/test/output/happy.stderr.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Happy/Setup.lhs [deleted file]
fibon/Hackage/Happy/happy.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/Hgalib/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Hgalib/Fibon/data/ref/output/ga.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Hgalib/Fibon/data/test/output/ga.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Hgalib/Setup.lhs [deleted file]
fibon/Hackage/Hgalib/hgalib.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/Palindromes/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Palindromes/Fibon/data/ref/input/annakarenina.txt [deleted file]
fibon/Hackage/Palindromes/Fibon/data/ref/input/huckfinn.txt [deleted file]
fibon/Hackage/Palindromes/Fibon/data/ref/input/olivertwist.txt [deleted file]
fibon/Hackage/Palindromes/Fibon/data/ref/input/swannsway.txt [deleted file]
fibon/Hackage/Palindromes/Fibon/data/ref/output/palindromes.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Palindromes/Fibon/data/test/input/small [deleted file]
fibon/Hackage/Palindromes/Fibon/data/test/output/palindromes.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Palindromes/Setup.lhs [deleted file]
fibon/Hackage/Palindromes/palindromes.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/Pappy/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Pappy/Fibon/data/ref/input/Blowfish.java [deleted file]
fibon/Hackage/Pappy/Fibon/data/ref/input/CAST5.java [deleted file]
fibon/Hackage/Pappy/Fibon/data/ref/input/DES.java [deleted file]
fibon/Hackage/Pappy/Fibon/data/ref/input/SPEED.java [deleted file]
fibon/Hackage/Pappy/Fibon/data/ref/input/Scar.java [deleted file]
fibon/Hackage/Pappy/Fibon/data/ref/input/TestRijndael.java [deleted file]
fibon/Hackage/Pappy/Fibon/data/ref/output/java-parser.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Pappy/Fibon/data/test/input/HexDump.java [deleted file]
fibon/Hackage/Pappy/Fibon/data/test/output/java-parser.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Pappy/Setup.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Pappy/pappy.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/Regex/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Regex/Fibon/data/all/input/addr.txt [deleted file]
fibon/Hackage/Regex/Fibon/data/ref/output/pderiv.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Regex/Fibon/data/test/output/pderiv.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Regex/Setup.lhs [deleted file]
fibon/Hackage/Regex/regex-pderiv.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/Simgi/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Simgi/Fibon/data/ref/input/oregonator.sgl [deleted file]
fibon/Hackage/Simgi/Fibon/data/ref/output/oregonator_output.dat.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Simgi/Fibon/data/ref/output/simgi.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Simgi/Fibon/data/test/input/oregonator.sgl [deleted file]
fibon/Hackage/Simgi/Fibon/data/test/output/oregonator_output.dat.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Simgi/Fibon/data/test/output/simgi.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Simgi/Setup.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Simgi/simgi.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/TernaryTrees/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/TernaryTrees/Fibon/data/ref/input/olivertwist.txt [deleted file]
fibon/Hackage/TernaryTrees/Fibon/data/ref/input/words [deleted file]
fibon/Hackage/TernaryTrees/Fibon/data/ref/output/tdict.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/TernaryTrees/Fibon/data/test/input/theend.txt [deleted file]
fibon/Hackage/TernaryTrees/Fibon/data/test/input/words [deleted file]
fibon/Hackage/TernaryTrees/Fibon/data/test/output/tdict.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/TernaryTrees/Setup.lhs [deleted file]
fibon/Hackage/TernaryTrees/TernaryTrees.cabal [deleted file]
fibon/Hackage/Xsact/Fibon/Instance.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Xsact/Fibon/README [deleted file]
fibon/Hackage/Xsact/Fibon/data/ref/input/pdbnt [deleted file]
fibon/Hackage/Xsact/Fibon/data/ref/output/xsact.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Xsact/Fibon/data/test/input/alu.n [deleted file]
fibon/Hackage/Xsact/Fibon/data/test/output/xsact.stdout.expected [deleted file]
fibon/Hackage/Xsact/Setup.hs [deleted file]
fibon/Hackage/Xsact/xsact.cabal [deleted file]

diff --git a/fibon/Hackage/Agum/Fibon/Instance.hs b/fibon/Hackage/Agum/Fibon/Instance.hs
deleted file mode 100644 (file)
index 6d03b76..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-missing-signatures #-}
-module Fibon.Benchmarks.Hackage.Agum.Fibon.Instance(
-  mkInstance
-)
-where
-import Fibon.BenchmarkInstance
-
-sharedConfig = BenchmarkInstance {
-    flagConfig = FlagConfig {
-        configureFlags = []
-      , buildFlags     = []
-      , runFlags       = []
-      }
-    , stdinInput     = Just "eqn.txt"
-    , output         = [(Stdout, Diff "agum.stdout.expected")]
-    , exeName        = "agum"
-  }
-flgCfg = flagConfig sharedConfig
-
-mkInstance Test = sharedConfig {
-        flagConfig = flgCfg
-    }
-mkInstance Ref  = sharedConfig {
-        flagConfig = flgCfg
-    }
-
diff --git a/fibon/Hackage/Agum/Fibon/README b/fibon/Hackage/Agum/Fibon/README
deleted file mode 100644 (file)
index 042c477..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-The gen.hs program can be used to generate inputs. The eqn.txt for the
-ref input was generated by
-
-$ ./gen 1 2
-
diff --git a/fibon/Hackage/Agum/Fibon/data/ref/input/eqn.txt b/fibon/Hackage/Agum/Fibon/data/ref/input/eqn.txt
deleted file mode 100644 (file)
index e272216..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-2540x89-7157x130-909x590-383x598-1873x491-1702x428-8384x774-2142x976-6029x593+724x737+2160x70+8618x867-2567x234+378x47-3918x659-9777x290-6173x762+9184x865-1732x282-5946x397+4892x91-7861x18-8836x130+4799x958+836x414-3280x186+4635x487-4391x188-718x641-3612x671-5709x348-7808x492+4202x312+6380x862-9255x19+1859x406-6590x37+8413x316+436x318+9222x505-8062x711-4776x211+6364x451-4377x475-9640x453-5854x966-1098x200+5462x353-3585x300-7358x684-8059x708-6235x723+3757x497+8898x485+2821x955+1358x967+2125x209+8868x292-6857x336+2741x931-1078x838-8892x151+2305x924+257x764+9977x279+8870x874-1111x271-1761x871-8937x770-2445x422-7017x868+8439x54+2202x153+1283x351+6372x107-4218x737+8902x617-3285x523-4202x538+8289x255+8279x258+3515x710-8650x27-5479x736-4232x478-5505x595-622x659-1842x834-8440x191+7467x57-5993x35-6518x586-9729x956+5263x892+955x609+6599x926+5250x954+6097x219-5364x267+3036x539-1684x982-5164x391-8692x930-3215x974+5717x858+1632x297+8950x70-7912x582+3533x38+6902x51-8413x35+8748x399-730x911+3632x549-8919x251+4276x182+1623x76-1528x482+3534x847-6457x405+325x109-1163x31+8949x914+9512x431-1138x274+4592x982+4715x109-9089x303-3500x886-5962x988+1952x82-6155x382+7036x441-4680x285-8334x396-9979x804-8232x582-1995x845-2763x436-4645x395+6753x388-5169x73-1551x87+5893x437+6512x738+7547x912-5161x732-6896x507+1260x847+144x46-5321x299+1778x686+4474x989-7922x861+6300x316-1239x786-8586x483-670x367+644x108-3201x113+4384x534-4415x512-4948x647-3183x550-7589x138+9993x554+3008x325-843x292+7791x796-4590x437+4326x981+3650x866+3086x371-6x923+8596x823+2217x233-1604x857-9399x128-2408x72+9307x770+7444x692-8873x716-5497x563+2997x710+3500x600-5908x402-1623x253-8814x278-8812x590+3256x846-7083x209+8371x443+2259x187-6168x516+6110x393+5838x554+7849x447-8668x939+6020x439+5190x29-6030x478-470x501-3426x282-2379x121+7355x794+8275x437+4282x545-2816x299+8456x26+6742x485-1429x287+5559x65+4470x90+9789x19+9842x715-1424x869-4980x72+5700x228-1619x630-6760x799+6403x349+2729x362-4049x220-1668x32+8606x664+358x864-8504x531+4191x56+7704x893-8668x931-4924x900-8154x356+8046x115-1070x729+2684x861-3136x205+6926x281+4313x797+3040x249-2192x578-7390x517+572x626+2350x794+4896x58-1979x531-6579x820+7165x151-9027x541+1917x373-7715x821+4842x549-1769x472-9562x166-9879x549+8099x517-6507x486-8699x964+5156x952+7151x836+8163x959-8900x371+6846x98-9340x884-2999x521+7928x768+9846x939-7083x115-158x379+1629x401+9741x124+4751x268+8646x171-1921x757+7116x844+4242x464+5457x420+406x477+4962x283-2260x207+1376x983-1894x309+6708x563+5384x211-7596x27+5023x57-7950x329-3247x837+4956x908-7612x112-7634x916+9653x923-8492x903+845x99+3809x160-6160x589-487x943-155x989-5780x544-7295x574-3580x963-5959x723-2161x478-4680x372-5263x916-2169x475-9561x133-2552x793-7906x174+5450x385-6899x551-4678x187-7156x768-9754x654-456x901+1338x479+9256x574+4960x714+9449x969-7434x209-807x218-2887x248+9512x697-6615x41+249x888-9783x947-3997x618-7026x690-5459x640-8614x270-3387x977-9615x482-2494x4-6484x112+781x739+7422x552-6522x596-9554x214-5144x547-5236x486+5733x936-7262x412-7031x648-975x293+6124x903-1606x258+1570x16-873x861-2640x622+4293x747+472x151+9889x464-3923x542+3908x880-16x285-2966x68-8236x109+8822x349-2859x134+5112x588+7793x415-9402x725+125x833-8318x383+2694x308+7334x998-6541x934+9172x860+3840x487+7231x663-8683x531+2053x525-499x616-2842x590+2455x635+2935x432-4870x12+9763x778-363x68+635x833-7325x911+6752x827-5148x713+7109x728+7968x575-6830x381+8918x948-4136x244+4533x676+8267x588+7909x34-5657x532-8236x49-7037x785-5092x42+2277x458-4902x726+3578x603+9548x946+7768x66+1103x989-2207x882-8013x636-4184x579-4355x218+6560x983-8301x458-7809x631-2207x373-290x412+1056x695+6865x740+4285x784-630x726-474x152+7163x495+603x316+7495x261+5904x267-8148x165-4078x299+1327x849+8978x994+7065x960-3334x955-8277x295-8684x898-1751x310+3603x212+3756x937-796x685-3255x177+919x907-6615x462+8586x112-2012x445+9844x329+6409x581-2439x123+9509x141-3702x873+6929x854+9716x175+5265x606+9985x135+8208x34-2431x76-9881x586-2862x459+8949x123+2404x903-4494x416+9954x796+7436x523+9390x803-71x192-7634x778+2476x837+1801x150-4325x568-1000x250-8061x134+8692x396+8402x625+9112x871-6362x21-1863x758+5358x852+7400x86-4779x330-4550x10-6172x427-4890x585+7607x919-7823x18+1992x306+8407x249-8909x785+6804x202-6795x525+8132x958-1695x927-6106x400-7328x44-2979x903-8867x23-396x420+8777x93-8008x475-423x391+8233x914+1427x676-5379x313+7778x752+5451x571-9309x675-9974x649-8485x961-1446x791+1700x725+3636x706+3418x542-1258x415+231x812+5065x945+9462x893-9947x752+5082x315-7083x916-8512x890+1217x818-5520x780-3416x513-6557x561+1460x936+6251x579+2743x101+7164x722+5739x795-423x954+1563x330-2956x353-636x42-949x144+5441x343-7707x621-3272x135-1291x45+8192x911-367x576-5909x613-3167x511+2335x284+165x991-9567x177-8020x791+1225x748+665x627+3467x763+7607x976+4219x497+2618x473-6261x416+6701x175+1648x306-6725x994+9542x994-8111x317-4134x546-7445x136+8848x760-2384x313+1918x971-9116x391+4409x943-523x599+3795x814+2861x579+7336x370-5292x295+4613x729+1502x400-9335x256-4763x40+1130x446+6644x73+6461x880+5039x883-4596x278-1111x740+3635x106-4081x46-9058x131+6263x720-9425x674+4537x954+187x177-7713x247-3910x168+13x757+4482x193+9610x770-5582x503+5201x63-7527x591+685x404+3516x76-3884x393-608x361-2301x988+4715x657+6540x484+1146x602-3091x862+5620x114-7240x536+6758x546-6290x870-3051x72+8636x704+6417x369-7805x273-5460x630-1937x638-8707x57+5197x947+5658x576-4297x140-7405x66-9041x603-9337x308-4070x28+1253x525-8107x916-899x821-2257x840+569x659+4621x626+6436x528+7685x195+403x605+2619x898-9021x452-8984x763+473x513-9414x952+7334x567+5198x377-9608x514+7304x330+100x614-1245x145+4629x560-5136x422-4139x189-2114x717+6817x218-964x668-9052x52+2160x853+970x347-596x975+9776x655+5813x178-8912x214+3648x322+1140x473-6206x727+5469x561-6127x420+1044x695+8186x585+7284x590-2445x432+2846x32-6623x993+9791x665+249x182-2651x181+8326x472+2574x290+1129x433+5950x990-496x239+6896x520+9486x375-3838x50+7681x255+3339x28-5175x947-1203x249-3075x406+3856x852+6092x520+9972x434+9855x984-5220x260-4812x306+7101x299-7539x245+4720x972-3492x282+6101x322+4991x857+1533x443-8202x571-925x774-4295x97+7860x162-6132x748-844x277-9649x769+6230x391+6489x876+5878x872+6911x398+8161x1000-2977x27-9422x758-9601x360+9878x957+1219x639-8316x539+6829x341-6179x736+8183x228-8429x87+5210x221+8263x953+1679x780-9928x329-2487x170+8286x784+4166x642+2573x598+1615x135+6535x440-5213x890-4190x124-8057x676+4961x967+7532x191+1272x737+4844x687+5569x304+1070x107+9642x334+7974x827-4083x632-6069x171-6417x991-4863x848-9577x292+897x931+3109x519-9484x712+4235x721-1413x845-9901x7+5570x167+3706x948-6864x398+6426x248-4739x244-3953x461-6538x562-1226x585+7460x281-6264x657-3263x186+8238x592-6583x866-9415x91+1641x864+2349x340+2097x932+2410x796+2553x782+4496x300+2405x51-3574x863+4677x926-4357x360+4313x679-6568x931-6298x108+3492x899+7353x727-7227x13+4973x617+7065x991+6417x532-4388x65-8699x273+4391x838-2193x272+5343x136-6433x160-946x912-5595x721-2322x114-5292x665+4721x818-7483x820+4379x398-7982x578-4848x424+5302x811+4838x568+9341x712+1300x649+2351x59-695x67-4014x213-8030x932-2411x387-8166x498-6781x820-1493x284-8882x152+6759x810+7745x644+679x746+2567x230-6952x206-4290x815+5212x174-5991x622-9132x323-2835x957+5924x719-7510x600-9347x470-9405x371-4341x853+9630x404-7634x112+8594x666+9440x173+7888x653-5826x967+3562x952-6893x405-4613x461-3809x921+2200x148-7001x917-2752x721+3021x922+628x415-6367x293+4459x159-1547x112-9646x892+745x880+395x416+5507x876+5394x777-6126x872+8155x779-963x542-7247x107+2945x170+6159x504-7530x166+7131x403+9574x98+9249x574-2269x798-1802x721+919x381-135x431-497x595-3597x942+1924x891-8358x533-5341x847+5239x859+3068x263+7794x523-4379x430-2691x791-5542x114-2885x655-9015x567-3707x968+212x147-7813x827-968x658+1900x51+6800x308+9879x160-6841x87+3848x988+7492x317+7422x396-7481x19-4626x326+23x484+4684x276-4341x124-935x833-7116x462+9834x556-1978x583+8353x396-4216x968-6290x221+124x563+3325x11-7983x739-443x329-2517x688+3558x115+229x723+2282x593+9202x254+990x278-9270x247=7054x994+9305x866+2398x911-1063x455+6560x23-3659x248-7114x429+2708x452+7016x41+7117x473-2954x460-3633x461-7062x857+7245x533-3805x455-9225x465-2413x127+7837x655+5248x809+3780x759-4470x248-3355x785+6022x40-6334x744-4092x123+4605x785-990x643-8377x741+7983x84-7752x164-9769x393-1973x751+1948x572+1759x952+2569x525+72x194-3821x890-8258x352-2853x30+1245x71-6817x691-9006x790+8027x462-4395x785+8576x203+177x949+8457x454-9464x723-8693x37+3462x450+7901x718-5574x990+3314x680-7200x181+5616x945-531x263+8458x102+3575x971+2784x889+7686x669-9098x54+440x971+2688x483+7261x127+7425x461+7179x661-1434x459-3278x314+5265x25+6682x456-4022x881-203x254-9794x292-5112x577+9415x473-5272x846-6719x979+4415x327-2165x198+1680x506+5298x333+5280x218+6911x538+3564x118+9369x147-9933x13+2185x709-8517x752-2631x649-197x698-1208x761-1177x35-3660x127-5561x532-4872x565-2670x429-9760x590+2640x300+3246x808+7709x727-4676x913-8779x88+743x123-6682x285+9973x763-7587x712+1075x750+445x796-1168x132+8404x412+4487x245-4811x831+5016x352+5198x991-2731x578-9341x954+1546x147-5488x579+5166x321-1411x971+2432x439-6606x870+7783x668+8246x199+6214x326+6251x607-4290x851-4936x911+1893x492-1408x925-9929x572+3581x593+794x639-5460x602+849x641-1643x765-4457x400+8947x709-4169x883+3249x466-8894x576+2904x665+5915x182+6644x687+4827x267-1528x824-2464x727+1903x912+7809x863+9981x498+4338x920+6440x15+4228x61+6801x976+4517x790-5665x381+2539x560-6898x877-1479x652+8361x325+2036x818-6941x311-1448x936+440x431+5548x542-5737x498-3978x616+7227x441-13x236-9758x618+7413x737-7264x137+9296x793+9445x185+9446x978-2242x522-194x102+5737x397-404x600+6119x180-6831x133-8656x578-8956x835-1664x981+9312x364+8900x319+8673x21+9688x118+7560x545+7158x318-8992x325-2238x50+1603x813+353x78-1123x334+141x749-8013x485-8239x53-1386x441-1612x513+8381x773-9100x528+1275x935+6786x390+8339x163+308x279+2206x569-4364x757+8094x717+2687x483+7686x720+3542x318-2725x825+3378x769+9196x132-3613x451+5496x725-8117x285+9108x238+1864x182+9772x318-8829x626+7704x394-7296x143-3596x464-178x275-7769x197-6899x110-2291x915+9086x671+3820x777-6027x416-1785x827+117x320+4572x517+4562x992+3604x827-6506x707-6400x408+5622x778+6198x195-8781x987+8034x784+1468x547+2118x221+6223x755-7215x342-6308x489-4239x126-6048x895-7552x582+1947x560-7700x756-3003x829-3876x429-7453x435+8898x191-2491x725-3992x752+3456x740-6973x629+1544x490-4688x889-5548x527+6022x49-9599x713+4556x804+2359x598+4050x110-4776x932-4486x468+555x339-6460x544-3894x980-8794x562+3211x918+5131x654-8078x115-1562x696-4780x113+6705x605-5556x989-1969x690-854x909-2963x648-6679x553-7055x903-517x792+9814x451+6411x836+9763x326-6553x73+5680x480-3629x778-9160x920-2010x568+6789x275+7158x847-9795x688-1170x484+4950x660-5570x378+5965x492-3229x462+5084x930+4315x675-2353x336-44x502+9295x507+6231x651-946x653-71x678+9336x140-673x190-5018x477+8067x917-2874x618+9910x466-8361x162+9678x655-2074x606+7719x644+6941x470+9995x476-4907x34-695x6-5274x922-7314x443-5882x701-4766x38-1451x117+6010x946+298x635+5996x57-1702x847+6242x486-6021x600-908x346+7532x715-3592x156-9152x983+6548x310+8007x578-3860x733-1943x97-8118x302-2988x420-6821x543+4867x188+17x80-5817x224+9426x962+4326x783-4860x39+4677x566+9831x7-9124x692-2602x111-8364x304+967x869+4220x533-6995x603+8537x732+212x580-5888x134+916x21-4952x814+4912x421+8647x334-60x548-5756x726-7898x91-79x605+528x11+9527x555+909x429-80x521-141x731-7116x284-224x248+5545x982-7176x8-2707x395-9674x73+6657x800-1620x211+7107x778-8897x227+6429x424+9584x441-822x938+5324x808+7616x360+2168x464+5415x507+2378x228+7430x189-2363x187-7786x370+7085x582
-8977x446-8272x191-9622x692+6500x256-1342x627+1429x545+7924x377-5612x664+5563x734-5343x269-9631x629+9549x332+7330x126+2129x781+9381x912-2270x777-4003x25-547x750+6883x27-9147x969+350x847+6508x4-7151x416+8190x696-5167x404-2371x763+998x728-9470x727-320x227-9347x235-9104x987+611x806-8649x614+8870x430+4629x518+3172x347-2333x602-1226x355+5976x849+9917x855-6555x690-6389x592+4144x742+8882x228+1077x67-2938x963-2141x699+5434x670-5668x242-4012x807+9212x135-9468x226+7469x486-2024x779-495x570+5775x81-9245x543-9839x10+4144x696-3979x149-3252x951+4641x957-3351x808-4072x507+2421x58-1022x934+1545x256+2624x969-125x522+4236x193-9212x503+465x823-2633x928-1913x888+7607x699+1385x69-6345x405-310x212+4478x619+8286x664+9918x660+3058x935+4887x895+1966x199-6176x393-9883x552-5199x57+5485x62-961x732+5944x370-6243x747-7337x395-4667x107-1381x485+7128x455+179x660+2961x158-5237x43-7462x791-1732x637+9864x718-1151x29+8234x616-8212x26-1135x972-8769x742-8577x784-4528x20+4543x334-60x3-526x123+8851x676-7299x114-5707x197-28x288-2396x485+3535x928-8561x277-6364x754+8812x356-8663x961-7125x329+3477x800-1499x700-6714x281+2319x441-9976x137+884x830+1869x858-748x855-613x614-9452x7-4177x146-4722x144-9808x896-8023x43+2475x981+9157x254-1057x809-1283x606+3858x143-6809x643-9993x275-1874x60+6957x76-7209x938+542x345+3795x574-3764x608+7143x2+2383x667+7812x866+6629x400+697x429-435x712+9354x625-8260x954+530x656-3478x391-9462x354+1369x302-8539x654-7165x235+492x573-901x196+1512x360+8739x247-9718x566+3673x93-1566x685+7686x76-9742x637-1277x792+3075x56+605x467-4811x397+9175x618+36x248-1062x178-9814x584+3943x514-8989x712-5552x737-1339x777-1583x196+3379x291+6312x290+6034x530+1506x892+9810x573-4865x427-6813x687+5578x764-2302x961-1720x424-6452x821-5575x385+2790x583+1037x256-6569x254-2785x349-5049x847-7605x662+7216x731+5439x640+529x872-3932x442+8216x809-6232x616-6360x914+499x476-6861x425-1812x752-5044x585+1858x625-8990x331+7665x836-8173x227+6420x165+1562x181-7030x180+9086x843-9073x678+1052x536+4134x619+3915x358-1098x420-7872x311-1021x438+5401x871+2059x242-7972x511+6754x284-4432x502+2448x142-6721x209-5862x255-8602x634+2847x523+6381x537-4626x47+7073x712+431x113+9382x567-6632x513+4635x295+7268x858-6980x133+4255x744-3293x910+6712x20+1551x808+4396x409+3406x625+1950x374+3082x154+4950x29-2793x128-3517x587-2842x11-6733x779+4972x559-904x994-5725x605-6624x259+4085x319-635x558-4801x245-8743x741+2592x546-2770x713+7121x265-230x771+7480x209-4001x366+9717x455-5309x602-3325x448+1045x88-1037x937+5748x40-4642x651-3564x582-3663x432-7016x392-5495x582-4069x804+571x180+2356x935+2399x644-357x436+1789x624+8708x692+78x784+5715x65-2460x726+5903x922+1934x337-4473x757+2670x310-2015x523+3947x348+9968x857+7737x513+1388x974+3052x308+8196x620-2730x805+3517x285-8788x990+1462x475-5891x75+2189x526+1613x216-9822x828+2018x937+2024x332-8160x365-8307x140+152x718+2533x375-1666x401-5182x372+1853x999-7068x584-1900x579+7461x51-2050x142+1497x22-5886x208+3160x846+6053x647+3209x920+8326x360-4803x556-4550x869-3812x594+8267x801-8858x899+9792x768+7021x571+2437x133-4667x796-8593x396+8817x613+2747x291-347x552-1816x722+4105x54-7867x702-1701x59+8589x84+415x548-6566x263-7671x686+4428x140-5796x533-829x583+5923x883+2244x760+1172x879-204x196-2862x652+2386x782-333x280+3336x831+5808x113+3914x408-6873x390-2603x906+5006x785+9879x477-6626x388+9717x138+6647x549+3000x821+2091x868+893x593+7631x213+3373x890+2854x860-488x474+1414x636+6590x441-99x773+4703x879+4301x336-1834x179-3009x135+6691x911+4296x20-9088x247-6089x22-919x382-5896x406+2107x941-7023x832+8458x679-1508x111-6941x848+4065x916+6514x749-3856x252-635x345+1782x825-8596x780+1175x16-4434x112-2921x129+2302x151-9036x695-3338x316+3711x800+147x346+6378x653-4968x616-8841x915-322x336-4578x697+336x514-3585x893+1979x72-1571x570+2410x10+7008x702+1578x435+843x451+1294x992+5411x756+2991x626+7722x84+1613x507+7840x813+9416x176+6101x511-4176x445+1412x381-6584x610-7730x975-5383x456+3695x818+3786x874-7943x968+6932x133+6113x702-9902x419+158x546+5113x300-5451x984+973x10+9033x465-4756x502+4316x721-8719x419+2836x181+5356x389+5590x184+6942x744+9873x667-7629x796-1244x825+5565x199-1486x964+2858x785-7260x139-7603x443+8958x607-1095x699-4040x915-3093x963-9549x197-625x632-7043x703+5124x602+3817x149+8056x390-5229x562+5275x579-7357x880+5155x58+7704x992-8398x849-3790x259+5796x498-7772x839+3064x363-8233x439+6440x98-5907x731+3211x206-1110x869+7252x579+8646x650-9634x243-5632x569+10x58+9613x69+1809x982-2359x411-7036x706+4307x116-9914x330+3956x912+6741x182+3139x961+2425x288-3812x38-2962x260-1089x522-1864x581-184x927+8325x737+6332x814-7418x132-4597x413-8535x877-5731x210+3074x852+6401x222+7278x397+5310x980+3895x485-4948x549+4816x807-3833x182-4979x486+2327x719-72x107+6441x865-9268x922+8999x727+8019x622+1760x738-4834x514-2575x949+837x385-3249x60+5328x772+2567x478+7162x148+4577x909-8103x294-5592x152-7573x285+7459x716+585x126+3192x709-6097x361+5057x240-847x412-4839x535+2194x463+3841x684-5092x526+1863x81-8947x393+4703x209+5543x588+6016x583-9971x874+3177x354+6809x361-3023x638+5421x596-4695x904+609x403-3022x397-4760x768-2807x347-7433x254+2649x417-9923x785+4285x746-7196x281+1388x402-3430x953-2177x454-238x572+7102x618+825x799+2636x428+4803x60-2552x648+4955x629+5551x529-7432x445-2167x636-2495x306-5568x40+2143x304-3790x157-4441x914+7403x403-4718x563+9493x520-7154x67+5340x619+9707x575-7440x664+4327x737-6573x660-8291x653+103x583+1300x268+6801x151+3767x91-8331x3+2387x863+3449x521+6299x75-1464x235-8153x292-1440x567-8124x768+888x105-7677x865-6725x692-5807x143+6032x818-4918x858+7691x663-442x462+9891x831+1873x384+4235x22+9288x932-3813x700-1051x243-7739x603-6678x588+2185x528-3431x533+6205x291-1393x138-5095x148-9762x148-1603x582-1298x316-7784x535+4698x525+4135x62+1214x47+1034x656+6519x415-8388x103-3232x943-3833x256-1394x10+6992x649-892x981-297x410+9410x965-8043x523-9971x206+9102x748-1327x790+6698x117+9560x550+9044x579+5339x613+4603x728-8589x368-9877x265-1473x158-8871x328-888x773+149x28+5767x43+3813x765-4247x275+4467x496-3639x155-8337x647-8873x894-653x292+2165x487+3046x936-7976x127+5040x873-1447x639+1194x817-861x781+2215x466-8136x569+926x132+1380x819-3999x659-1760x237+3625x52+7412x678-4176x441+3393x522-911x822-4854x659-9136x554+139x175-6701x976+534x83-2630x192-3850x588-2240x225+964x843+1098x611+5629x73-3727x85-5114x237+7157x328-832x118-3272x161-2158x537+1878x528-2923x551+917x668-6155x653-6050x693+7840x428+9104x242-8407x560+7252x596-8817x795+4971x405+3296x427-7872x448+6025x913-2144x833-227x679+5970x826+3402x418+3468x246+2301x996+2329x312+4034x802-1862x930-3449x604-564x443+9054x735-129x951+914x63+8152x567-1939x944+4348x303-1261x398-5623x338-5365x298-9025x71-422x587-1555x507-5640x108-8944x286-2634x284+2978x319+4542x566-9731x975-4429x236-1865x127+7596x322-6779x597-9616x58+3296x392-2933x625+3913x753-9748x283+3868x376-2622x458-896x6+4055x601+8406x25+1515x562-2977x656+1056x326-4305x401-2799x409+2809x335-6871x285+739x589+6084x657+1217x244-9168x597-7014x740-6057x612+5644x571-623x417+7746x225+8178x578+6316x148-9011x77+7779x430-9374x969+8806x477-8585x967-5728x687-5646x671-9101x181+1186x334+3280x701+9687x988+2795x665+4697x293+5442x663-744x851-1916x107+7934x512-8505x22-6451x781+532x147-7884x634-8313x688+1718x408-9802x449-9305x509+1551x91=9907x593+5443x921+7990x943-7870x271+3381x881+3987x562-2449x303+3418x752+5407x749+624x86+6781x880-7573x773+3403x56+2136x513-1995x980-7062x911+3757x431+3022x48+5230x861-1274x698+6903x113-744x906-8773x196-7401x284-458x347+8284x28+3090x927+3477x621+3777x105+2389x67+7772x190+1850x573-1359x451+8507x917+5406x503+9348x867+9533x726+7005x421+4488x395+2145x756-6037x835+4836x546+6763x685-1480x835-3990x114-2977x501-4009x414+1132x953-1387x634-6140x99+1756x956-404x169+9530x599-4199x905+6050x922-5582x546+5869x620-9679x107-7162x147+4120x87-9610x53-1053x813+6346x73+552x672-1281x996-3776x14+375x804+3578x116+844x609-9103x253-9692x68+3502x545+118x103+3681x409+1779x783+650x476-8157x143-6133x785-5151x908+3347x518+1916x920+3697x413-1996x263-3410x248-7086x548+5393x62+9789x390+2753x987+9027x722+8883x760-3217x869+2357x974+8179x261-450x44-1887x755+9656x545+246x473+7020x550+9496x628-3836x26-7605x848-3948x471+7146x269+6760x625-857x142+8578x873+8823x58-6939x582-9681x417+4214x639+4403x159-6015x690-5571x355+6085x973+5762x392+578x339-5514x259-1381x135-1711x695-6411x836+8617x445+6485x793-2849x534+9673x488-5518x310-6969x512+6042x873-550x129+5198x661-410x20+2716x459-7667x106+8293x117+7034x225+4975x462-1758x365-3827x988+5750x627-8544x767-6289x431+934x191-666x428+2092x245-8930x66+2338x144-891x517+4203x364+104x989+9236x178+7260x11+8013x532-6975x807+8906x8+3561x699+6597x716+2457x834+2801x999+1473x333+6138x240-6418x815+1923x823-860x69+4135x494-8549x215+3894x441-3015x481+395x892-9816x110+8267x965+345x838+5109x873-2381x170-7084x711-8331x434+4347x657-4323x860+6236x840-3205x961-8275x631+4339x980-4006x94-8514x666+6978x746-617x188+8666x822-4163x20-6023x879-6108x738+4149x424-989x687-6601x497+2343x184+9811x23+5827x311-5500x304+2505x801+4519x532-1117x244+1595x60-9809x316-4291x430+1602x847+876x176-715x178+2616x425-9249x407-2319x712-1195x901-8835x986-3393x774-7625x333+7358x990-8994x693-8762x463-6525x345+3970x823-2153x210-7343x176+8983x414-300x262+4634x883-4310x271-7942x269+9240x678-3097x75-754x275-9129x872-1066x995-6431x932+2180x85-6097x88-8094x384-2968x673-834x29-9500x986-2007x280+1506x735+5095x394-3588x381-9829x310+9977x553-8325x332+1363x536-9291x926+650x540-8240x19-6389x664-5606x902-3761x202-7037x75+3028x607+6936x592-6761x174-4414x961+3864x207+4245x227+985x855+4264x877-2053x178-2065x191+9889x350+4337x414-545x150+2863x282-5262x492+704x908-946x456+1807x639-8270x987-2820x901-4593x407-936x421+1487x509+7545x19+607x316-6401x559+1519x450-9372x538-3828x968-8211x502-3158x826+4156x79+2100x839-9331x214-5621x205+4662x242-3724x762-2x919+2421x776+3721x868-1106x569-3733x335-4170x553+3057x588+5646x566-5900x429+274x373+5108x897+4290x723+636x520+7027x83-9270x408+4902x85+4576x622-2552x440-1074x276+9447x545-3208x886-2782x299-8025x187+5760x779+941x372-652x617+8958x329+6885x540-7537x930+9935x731-2983x598-5860x54-4148x144+6180x170-8650x246-9015x413+6693x585+4760x740+7485x411+2993x524+1108x235+2194x299-5820x34-9740x7+6193x700+5075x139+691x229-9527x983-3936x111-2541x793-2172x272+1471x822-8480x314-5978x61-4425x508-2490x277-7117x320-4723x831-9462x5+4767x22-979x77-8304x427-8840x198+6662x618+8464x418+9036x924+3783x410-7771x767-8443x610-840x603-3657x934+1121x831+9148x525+2548x512-4325x858+2596x932-7910x830-1871x966+5628x236-8832x654+7367x670-7065x152-1777x862-5853x233-353x970+6543x400+2112x423+3749x512+1903x611+9090x829+6547x338+5460x485-470x415+3588x819-3497x496+6278x431+4451x31-8258x161-7332x191+185x387-9540x584-79x414+4607x864+1969x428+8735x826-8436x735-2528x526-5311x804-4621x351+2854x268+519x243-104x974-3615x893+986x789+5974x659-405x318-5177x125+4814x708-7164x398+3847x238+8030x728-6492x608-9837x369-6414x29+7987x529-5333x201+2671x605-9656x155+960x194+6350x707+9180x97-7016x974+3554x614+7278x326+9393x852-1576x879+9731x829-1896x135+1834x542-1382x564+1209x577-4798x972+8920x263+1209x317+8392x480-5997x399+9794x420+6133x961+4257x578-8444x378-1641x308+1714x938-1428x374-7576x927+6646x206-73x6+8363x268+6098x962+949x717+9797x234-7347x591-3236x953-4747x492+5899x231-6104x94-1633x573-2044x583-4326x450
diff --git a/fibon/Hackage/Agum/Fibon/data/ref/output/agum.stdout.expected b/fibon/Hackage/Agum/Fibon/data/ref/output/agum.stdout.expected
deleted file mode 100644 (file)
index 5c06305..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
-Abelian group unification and matching -- :? for help
-agum> Problem:   -4550x10 + 8161x1000 + 2743x101 + 3635x106 + 195x107 - 5654x108 - 3196x109 + 3325x11 - 14691x112 - 3201x113 - 2244x114 + 4521x115 - 4870x12 - 2379x121 + 6510x123 + 1210x124 - 9399x128 - 7227x13 - 15993x130 - 9058x131 - 9561x133 - 10920x134 + 8328x135 - 2102x136 - 7589x138 - 4297x140 + 9509x141 - 949x144 - 1245x145 + 212x147 + 2200x148 + 1801x150 - 1255x151 - 9356x152 + 2202x153 + 4459x159 + 1570x16 + 7255x160 + 7860x162 - 8148x165 - 17092x166 + 5570x167 - 3910x168 + 458x170 + 2577x171 + 9440x173 - 2694x174 + 16417x175 - 12635x177 + 5813x178 - 15684x18 - 2651x181 + 4525x182 - 6543x186 - 2419x187 - 4391x188 - 4139x189 - 6947x19 - 908x191 - 71x192 + 4482x193 + 7685x195 - 1098x200 + 6804x202 - 3136x205 - 6952x206 - 2260x207 - 12392x209 - 6362x21 + 608x211 + 3603x212 - 4014x213 - 18466x214 + 1655x218 + 6097x219 - 4049x220 - 1080x221 + 13883x228 - 8867x23 + 2567x230 + 2217x233 - 2567x234 - 496x239 - 8875x244 - 7539x245 - 16983x247 + 3539x248 + 10244x249 - 1000x250 - 8919x251 - 1623x253 + 9202x254 + 15970x255 - 9335x256 + 6673x258 + 8456x26 - 5220x260 + 7495x261 + 3068x263 + 540x267 + 4751x268 - 19223x27 - 8614x270 - 1111x271 - 2193x272 - 16504x273 - 1138x274 + 4684x276 - 844x277 - 12420x278 + 9977x279 - 731x28 + 14386x281 - 8650x282 + 4962x283 + 842x284 - 4696x285 - 1429x287 + 5190x29 - 7203x290 - 1552x292 - 7342x293 - 13569x295 + 1632x297 - 5114x299 + 911x300 - 9089x303 + 5569x304 - 1172x306 + 157x308 - 1894x309 - 1163x31 - 1751x310 + 4202x312 - 7763x313 + 5082x315 + 15316x316 - 619x317 + 436x318 + 1178x32 + 9749x322 - 9132x323 + 3008x325 - 4626x326 - 8477x329 + 4088x330 + 9642x334 - 6857x336 + 16117x34 + 2349x340 + 6829x341 + 5441x343 + 970x347 - 5709x348 + 15225x349 - 14406x35 + 1283x351 + 2506x353 - 8154x356 - 13958x360 - 608x361 + 2729x362 - 670x367 + 6417x369 - 6590x37 + 7336x370 - 15219x371 - 4680x372 - 290x373 + 9486x375 + 5198x377 - 158x379 + 3533x38 - 5911x381 - 6155x382 - 8318x383 + 5450x385 - 2411x387 + 6753x388 - 8473x391 + 2226x393 - 4645x395 + 16133x396 - 5946x397 + 4426x398 + 8748x399 - 2494x4 - 4763x40 - 4604x400 + 1629x401 - 5908x402 + 7131x403 + 10315x404 - 13350x405 - 1216x406 - 6615x41 - 7552x412 + 836x414 + 7163x415 - 10360x416 - 5728x42 - 1066x420 - 7581x422 - 4848x424 - 6172x427 - 1702x428 - 4379x430 + 9377x431 + 490x432 + 1129x433 + 9972x434 - 2763x436 + 9578x437 + 6020x439 - 7328x44 + 6535x440 + 7036x441 + 9904x443 - 2012x445 + 1130x446 + 7849x447 - 1291x45 + 6364x451 - 9021x452 - 9640x453 - 6024x458 - 2862x459 - 3937x46 - 8566x461 - 13731x462 + 14131x464 + 378x47 - 9347x470 + 6557x472 + 3758x473 - 14554x475 + 406x477 - 12423x478 + 1338x479 - 11143x482 - 8586x483 + 6563x484 + 15640x485 - 11743x486 + 8475x487 - 8236x49 - 1873x491 - 7808x492 + 7163x495 + 7976x497 - 8166x498 - 3838x50 - 470x501 - 5582x503 + 6159x504 + 9222x505 - 6896x507 + 11207x51 - 3167x511 - 4415x512 - 2943x513 - 9608x514 - 6168x516 + 709x517 + 3109x519 - 9052x52 + 12988x520 - 2999x521 + 11945x523 - 3489x525 + 6436x528 - 19166x531 + 760x532 - 8358x533 + 4384x534 - 7240x536 - 4202x538 - 5280x539 + 8439x54 - 9027x541 - 1468x542 - 5780x544 + 4282x545 + 2624x546 - 5144x547 - 1405x549 - 3183x550 - 6899x551 + 7422x552 + 15831x554 + 9834x556 + 4191x56 + 4629x560 - 1088x561 - 6538x562 + 1335x563 - 1681x567 + 513x568 + 3783x57 - 2751x571 + 11210x574 + 7968x575 + 5291x576 - 10174x578 + 4928x579 + 4896x58 + 6409x581 - 16144x582 - 1978x583 + 2070x585 - 16399x586 + 13379x588 - 6160x589 + 2351x59 - 5279x590 - 7527x591 + 8238x592 - 3747x593 - 6002x595 - 6522x596 + 2190x598 - 523x599 - 4010x600 + 1146x602 - 5463x603 + 403x605 + 5265x606 + 955x609 - 5909x613 + 100x614 - 499x616 + 13875x617 - 3997x618 - 7707x621 - 8631x622 + 8402x625 + 5193x626 + 665x627 + 5201x63 - 7079x630 - 7809x631 - 4083x632 + 2455x635 - 8013x636 - 1937x638 + 1219x639 - 5459x640 - 718x641 + 4166x642 + 7745x644 - 4948x647 - 7031x648 - 8674x649 + 1171x65 + 7888x653 - 9754x654 + 6891x655 - 1549x657 - 968x658 - 3971x659 + 363x66 + 7231x663 + 8606x664 + 4499x665 + 8594x666 - 964x668 - 695x67 - 3612x671 - 9425x674 - 9309x675 - 2097x676 + 4313x679 - 3329x68 - 7358x684 - 796x685 + 1778x686 + 4844x687 - 2517x688 - 7026x690 + 7444x692 + 2100x695 + 9512x697 - 9901x7 + 11110x70 + 8636x704 + 3636x706 - 8059x708 + 6512x710 - 8062x711 - 143x712 - 5148x713 + 4960x714 + 9842x715 - 8873x716 - 2114x717 + 5924x719 - 10439x72 + 6263x720 - 5914x721 + 7164x722 - 11965x723 - 7702x725 - 5532x726 + 1147x727 + 7109x728 + 3543x729 + 1475x73 - 5161x732 - 11658x736 - 2222x737 + 6512x738 - 7202x739 + 5754x740 + 679x746 + 4293x747 - 4907x748 - 2169x752 - 1908x757 - 11285x758 + 2708x76 + 8848x760 - 6173x762 - 5517x763 + 257x764 + 772x768 - 9649x769 + 9980x770 - 9309x774 + 5394x777 + 2129x778 + 8155x779 - 3841x780 + 2553x782 + 12571x784 - 15946x785 - 1239x786 - 12157x791 - 2552x793 + 9705x794 + 5739x795 + 20155x796 + 4313x797 - 2269x798 - 6760x799 + 9390x803 - 9979x804 + 6759x810 + 5302x811 + 231x812 + 3795x814 - 4290x815 + 5938x818 + 1952x82 - 20843x820 - 8614x821 + 8596x823 + 6913x827 - 175x833 - 1842x834 + 7151x836 - 771x837 + 3313x838 - 2257x840 + 7116x844 - 3408x845 + 3256x846 - 547x847 - 4863x848 + 1327x849 + 9214x852 - 2181x853 + 6929x854 + 3387x857 + 5717x858 + 5239x859 + 7400x86 + 9172x860 - 6111x861 + 3289x862 - 3574x863 + 1999x864 + 9184x865 - 2933x866 + 8618x867 - 7017x868 - 1424x869 - 16821x87 - 6290x870 + 7351x871 - 248x872 - 3702x873 + 8870x874 + 11996x876 + 11114x880 - 2207x882 + 5039x883 - 9340x884 - 3500x886 + 249x888 + 2540x89 - 13725x890 + 1924x891 - 4383x892 + 17166x893 - 6065x898 + 3492x899 + 4470x90 - 4924x900 - 456x901 - 2943x903 + 919x907 + 4956x908 - 4523x91 + 137x911 + 6601x912 + 17182x914 - 28087x916 - 7001x917 + 7607x919 - 3809x921 + 3021x922 + 9647x923 + 2305x924 + 11276x926 - 1695x927 + 8777x93 - 8692x930 - 11598x931 - 5933x932 - 6541x934 + 7193x936 + 3756x937 + 1178x939 - 3597x942 + 3922x943 + 5065x945 + 9548x946 - 9761x947 + 12624x948 - 696x952 + 8263x953 + 9364x954 - 513x955 - 9729x956 + 7043x957 + 12931x958 + 8163x959 + 7065x960 - 8485x961 - 3580x963 - 8699x964 - 5854x966 + 493x967 - 7923x968 + 9449x969 - 4295x97 + 1918x971 + 4720x972 - 3215x974 - 596x975 + 5465x976 - 3387x977 + 16420x98 + 4326x981 + 2908x982 + 7936x983 + 9855x984 - 4415x988 + 5422x989 + 845x99 + 5950x990 + 813x991 - 6623x993 + 11795x994 + 7334x998 = 8264x102 + 528x11 - 2849x110 - 2602x111 - 4780x113 - 8078x115 - 1451x117 + 13252x118 - 3349x123 - 4239x126 + 1188x127 - 9933x13 + 8028x132 - 6831x133 - 5888x134 - 7264x137 + 9336x140 - 7296x143 + 10915x147 + 6440x15 - 3592x156 - 8361x162 + 8339x163 - 7752x164 + 6119x180 - 7200x181 + 7779x182 + 9445x185 - 2363x187 + 4867x188 + 7430x189 - 673x190 + 8898x191 + 72x194 + 6198x195 - 7769x197 - 2165x198 + 8246x199 + 8576x203 + 9589x21 - 1620x211 + 5280x218 + 2118x221 - 5817x224 - 8897x227 + 2378x228 + 6560x23 - 13x236 + 9108x238 + 4487x245 - 8353x248 + 5265x25 - 203x254 - 531x263 + 4827x267 + 6611x275 + 308x279 - 7116x284 - 14799x285 - 9794x292 - 2853x30 + 2640x300 - 8118x302 - 8364x304 + 6548x310 - 6941x311 - 3278x314 + 20472x318 + 8900x319 + 117x320 + 5166x321 - 631x325 + 15977x326 + 4415x327 + 5298x333 + 7524x334 - 2353x336 + 555x339 - 4907x34 - 7215x342 - 908x346 - 1177x35 - 3242x352 + 7616x360 + 9312x364 - 8693x37 - 7786x370 - 5570x378 - 4766x38 - 5665x381 - 4860x39 + 6786x390 - 9769x393 + 7704x394 - 2707x395 + 5737x397 + 6022x40 - 4457x400 - 6400x408 + 7016x41 + 8404x412 - 6027x416 - 2988x420 + 4912x421 + 6429x424 - 12751x429 + 440x431 - 7453x435 + 2432x439 + 15425x441 - 7314x443 + 3462x450 + 6201x451 + 2708x452 + 8457x454 - 4868x455 + 6682x456 - 1434x459 - 2954x460 + 3792x461 + 4798x462 - 1428x464 - 9225x465 + 13159x466 - 4486x468 + 6941x470 + 16532x473 + 9995x476 - 5018x477 + 5680x480 + 5375x483 - 1170x484 - 8013x485 + 6242x486 - 6308x489 + 6022x49 + 1544x490 + 7858x492 + 4244x498 - 2238x50 - 44x502 + 1680x506 + 14710x507 - 1612x513 + 4572x517 - 80x521 - 2242x522 + 2569x525 - 5548x527 - 9100x528 - 8239x53 - 5561x532 + 11465x533 + 6911x538 - 9098x54 + 5548x542 - 6821x543 - 6460x544 + 7560x545 + 1468x547 - 60x548 - 6679x553 + 9527x555 + 4486x560 - 8794x562 - 4872x565 + 4677x566 - 2010x568 + 2206x569 + 5996x57 - 7981x572 - 8894x576 - 5112x577 - 3380x578 - 5488x579 + 212x580 - 467x582 - 9760x590 + 3581x593 + 2359x598 - 695x6 - 6425x600 - 5460x602 - 6995x603 + 6626x605 - 2074x606 + 6251x607 + 4228x61 - 3978x616 - 12632x618 - 8829x626 - 6973x629 + 298x635 + 794x639 + 849x641 - 990x643 + 7719x644 - 2963x648 - 2631x649 + 6231x651 - 1479x652 - 946x653 + 5131x654 + 17515x655 + 4950x660 + 7179x661 + 2904x665 + 7783x668 + 7686x669 + 9086x671 + 4315x675 - 71x678 + 3314x680 + 6644x687 - 9795x688 - 1969x690 - 6817x691 - 9124x692 - 1562x696 - 197x698 + 9831x7 - 5882x701 - 6506x707 + 11132x709 + 1245x71 - 7587x712 - 9599x713 + 7532x715 + 8094x717 + 7901x718 + 7686x720 - 9464x723 + 3005x725 - 5756x726 + 5245x727 - 16227x73 - 141x731 + 8537x732 - 3860x733 + 7413x737 + 3456x740 - 8377x741 - 6334x744 + 141x749 + 1075x750 - 1973x751 - 12509x752 + 6223x755 - 7700x756 - 4364x757 + 3780x759 - 1208x761 + 9973x763 - 1643x765 + 3378x769 + 8381x773 + 3820x777 + 9100x778 + 353x78 + 4326x783 + 8034x784 - 3145x785 - 4489x790 - 517x792 + 9296x793 + 445x796 - 7176x8 + 17x80 + 6657x800 + 4556x804 + 8570x808 + 5248x809 + 1603x813 - 4952x814 + 2036x818 - 1528x824 - 2725x825 + 1819x827 - 3003x829 - 4811x831 - 8956x835 + 6411x836 + 7983x84 - 5272x846 + 5456x847 - 4290x851 - 7062x857 + 7809x863 + 9305x866 + 967x869 - 6606x870 - 6898x877 - 8779x88 - 4022x881 - 4169x883 - 1904x889 - 3821x890 - 6048x895 - 7055x903 - 854x909 - 7898x91 - 2538x911 + 1903x912 - 4676x913 - 2291x915 + 8067x917 + 3211x918 - 4822x920 - 5274x922 - 1408x925 + 5084x930 - 4776x932 + 1275x935 - 1448x936 - 822x938 + 5616x945 + 6010x946 + 177x949 + 1759x952 - 9341x954 + 9426x962 - 1943x97 + 2604x971 + 6801x976 + 9446x978 - 6719x979 - 3894x980 - 1664x981 + 5545x982 - 9152x983 - 8781x987 - 5556x989 - 5574x990 + 5198x991 + 4562x992 + 7054x994
-Unifier:   [x10 : g0,x1000 : g1,x101 : g2,x102 : g3,x106 : g4,x107 : g5,x108 : -10g1 - 2g10 - 5g100 - 4g102 - 6g103 - 7g104 - 7g105 - 5g107 - 11g108 - 4g109 - 12g11 - 12g110 - 8g111 - 10g112 - g115 - 12g116 - 2g117 - 6g118 - 6g119 - 6g12 - 12g120 - 4g121 - 6g122 - 6g123 - 7g124 - 11g125 - 3g126 - 6g127 - 4g128 - 5g129 - 5g13 - 7g130 - 4g131 - 6g132 - 6g133 - 6g134 - 4g135 - g136 - 8g137 - 10g138 - 10g139 - 2g14 - 8g140 - 8g141 - 9g142 - 2g143 - 2g144 - g145 - 3g146 - 12g147 - 3g149 - 8g15 - 3g150 - 7g151 - 8g152 - 6g153 - 6g155 - 11g156 - 10g157 - 11g158 - g159 - 8g16 - 4g160 - 7g161 - 8g162 - 12g163 - 3g164 - 11g165 - 2g166 - 12g167 - 2g168 - 5g169 - 5g17 - 10g170 - 5g171 - 8g172 - 8g174 - 12g175 - 7g176 - 12g177 - 2g178 - 5g179 - 12g180 - 6g181 - 6g182 - 12g183 - 7g184 - 4g185 - 3g186 - 9g187 - 4g188 - 5g19 - 7g190 - 11g191 - 8g192 - 11g193 - 2g194 - 5g195 - 9g196 - 5g197 - 10g198 - 10g199 - g20 - 6g200 - 3g201 - 12g202 - 9g203 - 6g204 - 8g205 - 10g206 - 3g207 - 4g208 - g21 - 9g210 - 9g211 - 11g212 - 6g213 - 11g214 - 5g215 - g216 - 7g217 - 2g218 - 3g219 - 8g22 - 7g220 - 6g221 - 11g222 - 3g224 - 9g225 - 5g226 - 12g227 - 4g229 - 6g230 - 12g231 - 2g232 - 5g233 - 9g234 - 4g235 - 7g236 - 7g237 - 6g238 - g239 - 2g24 - 6g240 - 4g241 - 6g242 - 8g243 - 4g244 - 9g246 - 5g247 - 11g248 - 2g249 - 10g25 - 11g250 - 7g251 - 3g252 - g253 - 11g254 - 2g255 - 6g256 - 9g257 - 11g258 - g259 - 3g26 - 4g260 - 6g261 - 10g262 - 4g264 - 9g265 - 9g266 - 6g267 - 3g268 - 12g269 - 6g27 - 10g270 - 9g271 - 9g272 - 7g273 - 10g274 - 6g275 - 6g276 - 6g277 - 8g279 - 2g280 - 2g281 - 3g282 - 5g283 - 9g284 - 11g285 - 8g286 - 10g287 - g288 - g289 - 12g29 - g290 - 5g291 - 5g292 - 6g293 - 2g294 - 3g295 - 5g296 - 12g297 - g298 - 11g299 - 4g3 - 8g30 - g300 - 11g301 - 6g302 - 7g303 - 12g304 - 3g305 - 3g306 - 3g307 - 12g308 - 12g309 - 4g31 - 7g311 - 5g312 - 12g313 - 11g314 - 5g315 - 8g316 - 10g317 - 5g318 - 10g319 - 10g32 - g321 - 5g322 - 5g323 - 8g324 - 12g325 - 7g326 - 11g327 - 2g328 - 9g329 - 3g33 - g330 - 6g331 - 6g332 - 11g333 - 10g335 - g336 - 10g337 - 9g338 - 3g339 - 4g34 - 2g340 - 3g341 - g342 - 2g343 - 11g344 - 8g346 - 4g347 - 9g348 - 4g349 - 6g35 - 11g350 - 11g351 - 5g352 - 8g353 - 12g354 - 2g355 - 4g356 - 12g357 - 10g358 - 10g359 - 3g36 - 2g360 - 6g361 - 5g362 - 4g364 - 7g365 - 9g366 - 10g367 - 3g368 - 9g369 - g370 - 4g371 - 10g372 - 5g373 - 12g374 - 4g375 - 12g376 - 2g377 - 3g378 - 5g379 - 3g38 - 3g380 - 8g381 - 9g382 - g384 - 11g385 - 3g386 - 7g387 - 2g388 - 2g389 - 9g39 - 11g390 - 9g391 - 9g393 - 4g394 - 4g395 - 4g396 - 10g398 - 6g399 - 8g4 - 3g40 - 10g400 - 2g401 - 11g402 - 4g403 - 7g404 - 2g405 - 6g406 - 10g407 - 6g408 - 9g409 - 8g41 - 8g410 - 4g411 - 3g412 - 2g413 - g414 - 4g415 - 8g416 - 2g417 - 5g418 - g419 - 7g42 - 6g420 - 4g421 - 12g422 - 12g423 - 8g424 - 9g426 - g427 - 6g428 - 6g429 - 6g43 - 2g430 - 5g432 - g433 - 2g434 - g435 - 9g436 - 10g437 - 7g438 - 4g44 - 10g440 - 11g441 - 7g442 - 7g443 - 12g444 - 3g445 - 10g446 - 3g447 - 9g449 - 5g45 - g450 - 2g451 - 10g452 - 7g453 - 3g454 - 9g457 - 6g458 - 10g459 - 4g46 - 12g460 - g461 - 10g463 - 10g464 - 7g465 - 11g466 - 5g468 - 6g469 - 7g470 - 2g471 - 9g472 - 2g473 - 2g474 - 8g475 - 6g476 - 4g477 - 9g478 - 6g479 - 10g48 - g480 - 9g481 - 3g482 - 12g483 - 11g484 - 8g485 - 5g486 - 7g487 - 9g488 - 6g489 - g49 - 10g490 - 3g491 - 9g492 - 7g494 - g495 - g496 - 8g497 - 5g498 - 3g499 - 10g50 - 10g500 - 11g501 - 7g502 - 9g503 - 11g504 - 4g505 - 12g506 - 3g507 - 11g508 - 12g509 - 7g51 - 10g511 - 5g512 - 3g513 - 3g514 - 3g515 - 7g516 - 2g517 - 4g518 - 10g519 - 4g52 - 5g520 - 4g521 - 4g522 - 12g523 - 12g524 - 3g525 - 4g526 - 8g527 - 12g528 - 2g529 - 3g53 - 6g530 - 10g531 - 5g532 - 5g533 - 12g534 - 9g535 - 4g536 - 12g537 - g538 - 10g539 - 3g54 - 4g540 - 11g541 - 7g542 - 5g543 - 3g544 - 4g546 - 9g547 - 4g548 - 11g549 - 6g55 - 10g550 - 8g551 - 7g552 - 6g553 - 2g554 - 10g555 - 6g556 - 9g559 - 3g56 - 12g560 - 4g561 - 12g562 - 10g563 - 4g564 - 12g565 - 11g566 - 10g567 - 9g568 - 11g569 - 3g57 - 2g571 - 2g572 - 9g573 - 5g574 - 3g575 - 7g576 - 8g577 - 11g578 - 3g58 - g580 - 7g581 - 4g582 - 12g583 - 12g584 - 9g585 - 11g586 - 12g587 - 5g588 - 5g589 - 2g59 - 11g590 - 3g592 - 12g593 - g594 - 10g596 - 3g597 - 10g599 - 10g60 - 10g600 - 3g602 - 7g603 - 12g604 - 5g606 - 10g607 - 6g608 - 8g609 - 11g61 - 12g610 - 3g611 - g612 - g613 - 4g614 - 6g615 - 12g616 - 3g617 - 4g618 - 10g619 - g62 - 8g620 - 4g621 - 12g622 - 5g623 - 3g624 - 4g625 - 7g626 - 10g627 - 2g628 - 6g629 - 2g63 - 5g630 - 2g631 - 11g633 - 6g634 - 3g635 - 6g636 - 8g637 - 11g638 - 3g639 - 7g64 - 12g640 - 4g641 - 9g642 - 3g643 - 9g644 - 8g645 - 10g646 - 5g647 - 9g648 - 9g649 - 4g65 - 3g650 - 6g651 - 12g652 - 2g654 - 12g655 - g657 - g658 - 4g659 - 12g66 - 4g660 - 5g661 - 8g662 - 2g663 - 4g664 - 11g665 - 11g667 - 12g668 - 9g669 - 9g67 - 12g670 - 3g671 - 8g672 - 4g673 - 9g674 - 8g675 - 2g676 - 2g677 - g678 - 5g679 - 6g68 - 2g680 - 8g681 - 11g682 - 7g683 - 8g684 - 10g685 - 9g686 - 12g687 - 6g688 - 4g689 - 9g69 - 12g690 - 8g691 - 11g692 - 9g693 - 12g694 - 7g695 - 11g696 - g697 - 3g698 - g699 - 2g7 - 9g70 - 9g700 - 2g701 - 3g702 - 6g703 - 5g704 - 11g705 - g706 - 7g707 - 10g708 - 2g709 - 11g71 - 6g710 - g711 - 6g712 - 5g713 - 6g714 - 6g716 - 9g717 - g718 - 7g719 - g72 - 9g720 - 2g721 - 13g722 - 8g73 - 10g74 - 9g75 - 7g76 - 10g77 - 6g78 - 5g79 - 2g8 - 8g80 - 7g81 - 9g82 - 7g83 - 5g84 - 4g85 - 10g86 - 3g87 - 2g88 - 10g89 - 2g9 - 5g91 - 2g92 - 3g93 - 7g94 - 2g95 - 7g97 - 6g99,x109 : g7,x11 : g8,x110 : g9,x111 : g10,x112 : g11,x113 : g12,x114 : g13,x115 : g14,x117 : g15,x118 : g16,x12 : g17,x121 : g18,x123 : g19,x124 : g20,x126 : g21,x127 : g22,x128 : g23,x13 : g24,x130 : g25,x131 : g26,x132 : g27,x133 : g28,x134 : g29,x135 : g30,x136 : g31,x137 : g32,x138 : g33,x140 : g34,x141 : g35,x143 : g36,x144 : g37,x145 : g38,x147 : g39,x148 : g40,x15 : g41,x150 : g42,x151 : g43,x152 : g44,x153 : g45,x156 : g46,x159 : g47,x16 : g48,x160 : g49,x162 : g50,x163 : g51,x164 : g52,x165 : g53,x166 : g54,x167 : g55,x168 : g56,x170 : g57,x171 : g58,x173 : g59,x174 : g60,x175 : g61,x177 : g62,x178 : g63,x18 : g64,x180 : g65,x181 : g66,x182 : g67,x185 : g68,x186 : g69,x187 : g70,x188 : g71,x189 : g72,x19 : g73,x190 : g74,x191 : g75,x192 : g76,x193 : g77,x194 : g78,x195 : g79,x197 : g80,x198 : g81,x199 : g82,x200 : g83,x202 : g84,x203 : g85,x205 : g86,x206 : g87,x207 : g88,x209 : g89,x21 : g90,x211 : g91,x212 : g92,x213 : g93,x214 : g94,x218 : g95,x219 : g96,x220 : g97,x221 : g98,x224 : g99,x227 : g100,x228 : g101,x23 : g102,x230 : g103,x233 : g104,x234 : g105,x236 : 350g0 - 4977g1 - 1070g10 - 2859g100 - 885g101 - 553g102 - 2807g103 - 3215g104 - 2847g105 - 1474g107 - 4746g108 - 1057g109 - 4089g11 - 4294g110 - 2173g111 - 5264g112 - 788g113 + 405g114 - 358g115 - 4533g116 - 745g117 - 3333g118 - 3838g119 - 2731g12 - 4501g120 - 2253g121 - 3260g122 - 2208g123 - 3621g124 - 5061g125 - 975g126 - 2975g127 - 261g128 - 1512g129 - 2002g13 - 2959g130 - 1571g131 - 1340g132 - 2522g133 - 2101g134 - 2100g135 - 370g136 - 2524g137 - 5093g138 - 4293g139 - 1839g14 - 4586g140 - 2814g141 - 4296g142 - 1482g143 - 1647g144 - 325g145 - 1704g146 - 4665g147 - 634g148 - 740g149 - 3591g15 - 261g150 - 3170g151 - 3086g152 - 2829g153 + 133g154 - 3234g155 - 4085g156 - 5421g157 - 4694g158 - 447g159 - 2460g16 - 1594g160 - 2955g161 - 2841g162 - 5753g163 - 1628g164 - 4187g165 - 1122g166 - 5610g167 - 2048g168 - 2127g169 - 1800g17 - 2808g170 - 1490g171 - 3570g172 + 9g173 - 3082g174 - 5969g175 - 2342g176 - 5499g177 + 715g178 - 1835g179 + 183g18 - 4567g180 - 2924g181 - 2202g182 - 5382g183 - 2698g184 - 1697g185 - 2922g186 - 4095g187 - 2265g188 - 555g189 - 2933g19 - 3463g190 - 4854g191 - 3554g192 - 4345g193 - 2041g194 - 1157g195 - 4013g196 - 2424g197 - 4542g198 - 3722g199 - 211g2 - 528g20 - 950g200 - 1258g201 - 5429g202 - 3198g203 - 2558g204 - 3973g205 - 4511g206 - 2468g207 - 569g208 + 360g209 - 761g21 - 3892g210 - 4644g211 - 5184g212 - 3038g213 - 4772g214 - 2813g215 - 416g216 - 2571g217 - 230g218 - 1724g219 - 3388g22 - 2859g220 - 3129g221 - 5158g222 + 522g223 - 653g224 - 4837g225 - 1582g226 - 5070g227 - 1241g228 - 841g229 + 723g23 - 2950g230 - 5892g231 - 678g232 - 1345g233 - 3903g234 - 1865g235 - 2590g236 - 3593g237 - 3403g238 + 592g239 - 1078g24 - 2516g240 - 2232g241 - 1561g242 - 2252g243 - 1804g244 - 551g245 - 3581g246 - 1734g247 - 4932g248 - 492g249 - 3119g25 - 4201g250 - 2177g251 - 830g252 - 304g253 - 5765g254 - 533g255 - 3297g256 - 3952g257 - 4871g258 - 1202g259 - 608g26 - 2313g260 - 2397g261 - 5086g262 - 276g263 - 1176g264 - 4417g265 - 3269g266 - 3934g267 - 1150g268 - 5306g269 - 1992g27 - 4953g270 - 3815g271 - 3648g272 - 3057g273 - 3447g274 - 1868g275 - 1959g276 - 2984g277 + 514g278 - 3016g279 + 210g28 - 760g280 - 567g281 - 1532g282 - 1224g283 - 2489g284 - 5981g285 - 4189g286 - 3337g287 - 780g288 - 464g289 - 4832g29 + 818g290 - 2679g291 - 1192g292 - 1490g293 - 101g294 - 1722g295 - 1219g296 - 5322g297 + 2g298 - 3927g299 - 1104g3 - 4120g30 + 639g300 - 5379g301 - 4429g302 - 1661g303 - 5871g304 - 1790g305 - 208g306 - 1186g307 - 5075g308 - 4014g309 - 1578g31 - 551g310 - 3658g311 - 1220g312 - 5096g313 - 4748g314 - 2178g315 - 3050g316 - 4823g317 - 2884g318 - 4220g319 - 4908g32 + 1662g320 - 1297g321 - 1931g322 - 1835g323 - 3377g324 - 4480g325 - 2570g326 - 4487g327 - 1109g328 - 3218g329 - 721g33 - 1434g330 - 2385g331 - 2782g332 - 5703g333 + 466g334 - 4776g335 - 1630g336 - 4983g337 - 2440g338 - 1791g339 - 691g34 + 655g340 - 1642g341 + 122g342 - 15g343 - 4378g344 - 1349g345 - 2785g346 - 1200g347 - 4439g348 - 1792g349 - 3341g35 - 4532g350 - 4986g351 - 1666g352 - 3484g353 - 5111g354 - 625g355 - 1209g356 - 5790g357 - 4863g358 - 5567g359 - 1866g36 - 137g360 - 3366g361 - 2497g362 - 11g363 - 1656g364 - 3218g365 - 4017g366 - 4724g367 - 945g368 - 3785g369 + 73g37 - 629g370 - 1570g371 - 4179g372 - 1963g373 - 5833g374 - 2602g375 - 5832g376 - 1961g377 - 1698g378 - 1652g379 - 1209g38 - 2106g380 - 3856g381 - 3898g382 - 493g383 + 771g384 - 4632g385 - 1464g386 - 1783g387 - 1899g388 - 396g389 - 3091g39 - 4965g390 - 4259g391 + 579g392 - 4548g393 - 1176g394 - 1278g395 - 1238g396 + 13g397 - 4309g398 - 2663g399 - 3759g4 - 1474g40 - 4535g400 - 1378g401 - 4902g402 - 1261g403 - 3609g404 - 389g405 - 2683g406 - 4024g407 - 2155g408 - 3922g409 - 2984g41 - 3747g410 - 2807g411 - 1969g412 - 277g413 + 229g414 - 2386g415 - 4558g416 - 921g417 - 2711g418 - 835g419 - 3183g42 - 2065g420 - 1139g421 - 4905g422 - 5385g423 - 2863g424 + 149g425 - 3947g426 - 15g427 - 2489g428 - 2930g429 - 2513g43 - 946g430 - 2g431 - 1794g432 - 122g433 - 405g434 - 525g435 - 3435g436 - 4463g437 - 3724g438 + 1145g439 - 1020g44 - 3532g440 - 4665g441 - 2970g442 - 2739g443 - 5247g444 - 924g445 - 3797g446 - 1861g447 - 662g448 - 4037g449 - 2344g45 - 1096g450 - 197g451 - 3758g452 - 2991g453 - 328g454 + 725g455 + 1048g456 - 3753g457 - 2615g458 - 4681g459 - 2016g46 - 4963g460 - 180g461 + 566g462 - 4288g463 - 4486g464 - 2906g465 - 5344g466 + 389g467 - 2699g468 - 3884g469 - 343g47 - 3206g470 - 990g471 - 4646g472 - 885g473 + 648g474 - 4334g475 - 3062g476 - 2404g477 - 4194g478 - 3110g479 - 4470g48 + 185g480 - 3058g481 - 1209g482 - 5720g483 - 4164g484 - 4052g485 - 2517g486 - 3426g487 - 4092g488 - 1927g489 - 993g49 - 3564g490 - 697g491 - 4370g492 + 803g493 - 2935g494 + 20g495 - 986g496 - 3287g497 - 1351g498 - 1322g499 - 15g5 - 5597g50 - 4034g500 - 5331g501 - 3317g502 - 5276g503 - 4795g504 - 686g505 - 5516g506 - 408g507 - 4043g508 - 5720g509 - 2403g51 + 554g510 - 4526g511 - 2819g512 - 1792g513 - 1357g514 - 1635g515 - 2667g516 - 859g517 - 1657g518 - 4501g519 - 2336g52 - 2970g520 - 1261g521 - 2332g522 - 5408g523 - 4351g524 - 1014g525 - 1948g526 - 4160g527 - 5312g528 - 395g529 - 678g53 - 1418g530 - 4369g531 - 2301g532 - 2234g533 - 4217g534 - 4682g535 - 1095g536 - 4503g537 - 556g538 - 3813g539 + 10g54 - 2367g540 - 4757g541 - 2749g542 - 2371g543 - 972g544 - 349g545 - 755g546 - 3819g547 - 2085g548 - 3849g549 - 3038g55 - 4389g550 - 2568g551 - 3791g552 - 3051g553 - 2386g554 - 4681g555 - 2435g556 + 520g557 - 552g558 - 3913g559 - 1004g56 - 4707g560 - 2462g561 - 4101g562 - 3690g563 - 1336g564 - 5739g565 - 5192g566 - 4367g567 - 3791g568 - 5457g569 - 1340g57 + 330g570 - 1170g571 - 1020g572 - 2311g573 - 1512g574 - 1966g575 - 3162g576 - 3689g577 - 5176g578 - 231g579 - 1503g58 - 805g580 - 3031g581 - 1598g582 - 5908g583 - 5276g584 - 3855g585 - 5039g586 - 4605g587 - 2001g588 - 2722g589 - 1596g59 - 4522g590 - 656g591 - 843g592 - 4845g593 - 537g594 - 330g595 - 5058g596 - 1137g597 - 533g598 - 5153g599 - 4142g60 - 4789g600 - 403g601 - 1874g602 - 3750g603 - 4749g604 - 253g605 - 1299g606 - 4503g607 - 3316g608 - 2538g609 - 6047g61 - 5882g610 - 765g611 - 251g612 + 859g613 - 1764g614 - 3175g615 - 5200g616 - 1020g617 - 2422g618 - 5272g619 + 537g62 - 4010g620 - 2415g621 - 6074g622 - 2484g623 - 1135g624 - 2448g625 - 2326g626 - 4080g627 - 889g628 - 2756g629 - 1317g63 - 2370g630 - 108g631 - 148g632 - 4447g633 - 3930g634 - 1770g635 - 2143g636 - 3748g637 - 5128g638 - 926g639 - 1838g64 - 5184g640 - 2056g641 - 3985g642 - 1686g643 - 3980g644 - 3739g645 - 4555g646 - 2536g647 - 4274g648 - 5236g649 - 1269g65 - 1481g650 - 449g651 - 4060g652 + 247g653 - 1455g654 - 5590g655 + 293g656 - 1073g657 - 1177g658 - 1917g659 - 5569g66 - 1848g660 - 3042g661 - 3349g662 - 1545g663 - 680g664 - 3892g665 + 89g666 - 4281g667 - 5121g668 - 4579g669 - 3664g67 - 5508g670 - 1368g671 - 3570g672 - 1463g673 - 4216g674 - 3437g675 - 1142g676 - 119g677 - 1406g678 - 2161g679 - 1883g68 - 681g680 - 4115g681 - 6223g682 - 3005g683 - 2731g684 - 4891g685 - 4909g686 - 5847g687 - 3153g688 - 1087g689 - 3411g69 - 4494g690 - 3204g691 - 4115g692 - 3464g693 - 5257g694 - 2435g695 - 5511g696 - 254g697 - 1252g698 - 798g699 - 624g7 - 3910g70 - 3667g700 - 824g701 - 1202g702 - 2349g703 - 1448g704 - 5301g705 - 1698g706 - 3344g707 - 4810g708 - 667g709 - 4072g71 - 3924g710 - 1193g711 - 3285g712 - 1835g713 - 3454g714 - 65g715 - 3496g716 - 3577g717 - 84g718 - 2535g719 + 455g72 - 4279g720 - 1434g721 - 5654g722 - 2945g73 - 4401g74 - 3160g75 - 3039g76 - 4694g77 - 2604g78 - 2289g79 - 1085g8 - 4077g80 - 3211g81 - 3280g82 - 2960g83 - 2698g84 - 1080g85 - 4108g86 - 770g87 - 696g88 - 3396g89 - 1089g9 + 1227g90 - 2346g91 - 1147g92 - 996g93 - 1624g94 - 591g95 - 469g96 - 2733g97 + 246g98 - 3057g99,x238 : g107,x239 : g108,x244 : g109,x245 : g110,x247 : g111,x248 : g112,x249 : g113,x25 : g114,x250 : g115,x251 : g116,x253 : g117,x254 : g118,x255 : g119,x256 : g120,x258 : g121,x26 : g122,x260 : g123,x261 : g124,x263 : g125,x267 : g126,x268 : g127,x27 : g128,x270 : g129,x271 : g130,x272 : g131,x273 : g132,x274 : g133,x275 : g134,x276 : g135,x277 : g136,x278 : g137,x279 : g138,x28 : g139,x281 : g140,x282 : g141,x283 : g142,x284 : g143,x285 : g144,x287 : g145,x29 : g146,x290 : g147,x292 : g148,x293 : g149,x295 : g150,x297 : g151,x299 : g152,x30 : g153,x300 : g154,x302 : g155,x303 : g156,x304 : g157,x306 : g158,x308 : g159,x309 : g160,x31 : g161,x310 : g162,x311 : g163,x312 : g164,x313 : g165,x314 : g166,x315 : g167,x316 : g168,x317 : g169,x318 : g170,x319 : g171,x32 : g172,x320 : g173,x321 : g174,x322 : g175,x323 : g176,x325 : g177,x326 : g178,x327 : g179,x329 : g180,x330 : g181,x333 : g182,x334 : g183,x336 : g184,x339 : g185,x34 : g186,x340 : g187,x341 : g188,x342 : g189,x343 : g190,x346 : g191,x347 : g192,x348 : g193,x349 : g194,x35 : g195,x351 : g196,x352 : g197,x353 : g198,x356 : g199,x360 : g200,x361 : g201,x362 : g202,x364 : g203,x367 : g204,x369 : g205,x37 : g206,x370 : g207,x371 : g208,x372 : g209,x373 : g210,x375 : g211,x377 : g212,x378 : g213,x379 : g214,x38 : g215,x381 : g216,x382 : g217,x383 : g218,x385 : g219,x387 : g220,x388 : g221,x39 : g222,x390 : g223,x391 : g224,x393 : g225,x394 : g226,x395 : g227,x396 : g228,x397 : g229,x398 : g230,x399 : g231,x4 : g232,x40 : g233,x400 : g234,x401 : g235,x402 : g236,x403 : g237,x404 : g238,x405 : g239,x406 : g240,x408 : g241,x41 : g242,x412 : g243,x414 : g244,x415 : g245,x416 : g246,x42 : g247,x420 : g248,x421 : g249,x422 : g250,x424 : g251,x427 : g252,x428 : g253,x429 : g254,x430 : g255,x431 : g256,x432 : g257,x433 : g258,x434 : g259,x435 : g260,x436 : g261,x437 : g262,x439 : g263,x44 : g264,x440 : g265,x441 : g266,x443 : g267,x445 : g268,x446 : g269,x447 : g270,x45 : g271,x450 : g272,x451 : g273,x452 : g274,x453 : g275,x454 : g276,x455 : g277,x456 : g278,x458 : g279,x459 : g280,x46 : g281,x460 : g282,x461 : g283,x462 : g284,x464 : g285,x465 : g286,x466 : g287,x468 : g288,x47 : g289,x470 : g290,x472 : g291,x473 : g292,x475 : g293,x476 : g294,x477 : g295,x478 : g296,x479 : g297,x480 : g298,x482 : g299,x483 : g300,x484 : g301,x485 : g302,x486 : g303,x487 : g304,x489 : g305,x49 : g306,x490 : g307,x491 : g308,x492 : g309,x495 : g310,x497 : g311,x498 : g312,x50 : g313,x501 : g314,x502 : g315,x503 : g316,x504 : g317,x505 : g318,x506 : g319,x507 : g320,x51 : g321,x511 : g322,x512 : g323,x513 : g324,x514 : g325,x516 : g326,x517 : g327,x519 : g328,x52 : g329,x520 : g330,x521 : g331,x522 : g332,x523 : g333,x525 : g334,x527 : g335,x528 : g336,x53 : g337,x531 : g338,x532 : g339,x533 : g340,x534 : g341,x536 : g342,x538 : g343,x539 : g344,x54 : g345,x541 : g346,x542 : g347,x543 : g348,x544 : g349,x545 : g350,x546 : g351,x547 : g352,x548 : g353,x549 : g354,x550 : g355,x551 : g356,x552 : g357,x553 : g358,x554 : g359,x555 : g360,x556 : g361,x56 : g362,x560 : g363,x561 : g364,x562 : g365,x563 : g366,x565 : g367,x566 : g368,x567 : g369,x568 : g370,x569 : g371,x57 : g372,x571 : g373,x572 : g374,x574 : g375,x575 : g376,x576 : g377,x577 : g378,x578 : g379,x579 : g380,x58 : g381,x580 : g382,x581 : g383,x582 : g384,x583 : g385,x585 : g386,x586 : g387,x588 : g388,x589 : g389,x59 : g390,x590 : g391,x591 : g392,x592 : g393,x593 : g394,x595 : g395,x596 : g396,x598 : g397,x599 : g398,x6 : g399,x600 : g400,x602 : g401,x603 : g402,x605 : g403,x606 : g404,x607 : g405,x609 : g406,x61 : g407,x613 : g408,x614 : g409,x616 : g410,x617 : g411,x618 : g412,x621 : g413,x622 : g414,x625 : g415,x626 : g416,x627 : g417,x629 : g418,x63 : g419,x630 : g420,x631 : g421,x632 : g422,x635 : g423,x636 : g424,x638 : g425,x639 : g426,x640 : g427,x641 : g428,x642 : g429,x643 : g430,x644 : g431,x647 : g432,x648 : g433,x649 : g434,x65 : g435,x651 : g436,x652 : g437,x653 : g438,x654 : g439,x655 : g440,x657 : g441,x658 : g442,x659 : g443,x66 : g444,x660 : g445,x661 : g446,x663 : g447,x664 : g448,x665 : g449,x666 : g450,x668 : g451,x669 : g452,x67 : g453,x671 : g454,x674 : g455,x675 : g456,x676 : g457,x678 : g458,x679 : g459,x68 : g460,x680 : g461,x684 : g462,x685 : g463,x686 : g464,x687 : g465,x688 : g466,x690 : g467,x691 : g468,x692 : g469,x695 : g470,x696 : g471,x697 : g472,x698 : g473,x7 : g474,x70 : g475,x701 : g476,x704 : g477,x706 : g478,x707 : g479,x708 : g480,x709 : g481,x71 : g482,x710 : g483,x711 : g484,x712 : g485,x713 : g486,x714 : g487,x715 : g488,x716 : g489,x717 : g490,x718 : g491,x719 : g492,x72 : g493,x720 : g494,x721 : g495,x722 : g496,x723 : g497,x725 : g498,x726 : g499,x727 : g500,x728 : g501,x729 : g502,x73 : g503,x731 : g504,x732 : g505,x733 : g506,x736 : g507,x737 : g508,x738 : g509,x739 : g510,x740 : g511,x741 : g512,x744 : g513,x746 : g514,x747 : g515,x748 : g516,x749 : g517,x750 : g518,x751 : g519,x752 : g520,x755 : g521,x756 : g522,x757 : g523,x758 : g524,x759 : g525,x76 : g526,x760 : g527,x761 : g528,x762 : g529,x763 : g530,x764 : g531,x765 : g532,x768 : g533,x769 : g534,x770 : g535,x773 : g536,x774 : g537,x777 : g538,x778 : g539,x779 : g540,x78 : g541,x780 : g542,x782 : g543,x783 : g544,x784 : g545,x785 : g546,x786 : g547,x790 : g548,x791 : g549,x792 : g550,x793 : g551,x794 : g552,x795 : g553,x796 : g554,x797 : g555,x798 : g556,x799 : g557,x8 : g558,x80 : g559,x800 : g560,x803 : g561,x804 : g562,x808 : g563,x809 : g564,x810 : g565,x811 : g566,x812 : g567,x813 : g568,x814 : g569,x815 : g570,x818 : g571,x82 : g572,x820 : g573,x821 : g574,x823 : g575,x824 : g576,x825 : g577,x827 : g578,x829 : g579,x831 : g580,x833 : g581,x834 : g582,x835 : g583,x836 : g584,x837 : g585,x838 : g586,x84 : g587,x840 : g588,x844 : g589,x845 : g590,x846 : g591,x847 : g592,x848 : g593,x849 : g594,x851 : g595,x852 : g596,x853 : g597,x854 : g598,x857 : g599,x858 : g600,x859 : g601,x86 : g602,x860 : g603,x861 : g604,x862 : g605,x863 : g606,x864 : g607,x865 : g608,x866 : g609,x867 : g610,x868 : g611,x869 : g612,x87 : g613,x870 : g614,x871 : g615,x872 : g616,x873 : g617,x874 : g618,x876 : g619,x877 : g620,x88 : g621,x880 : g622,x881 : g623,x882 : g624,x883 : g625,x884 : g626,x886 : g627,x888 : g628,x889 : g629,x89 : g630,x890 : g631,x891 : g632,x892 : g633,x893 : g634,x895 : g635,x898 : g636,x899 : g637,x90 : g638,x900 : g639,x901 : g640,x903 : g641,x907 : g642,x908 : g643,x909 : g644,x91 : g645,x911 : g646,x912 : g647,x913 : g648,x914 : g649,x915 : g650,x916 : g651,x917 : g652,x918 : g653,x919 : g654,x920 : g655,x921 : g656,x922 : g657,x923 : g658,x924 : g659,x925 : g660,x926 : g661,x927 : g662,x93 : g663,x930 : g664,x931 : g665,x932 : g666,x934 : g667,x935 : g668,x936 : g669,x937 : g670,x938 : g671,x939 : g672,x942 : g673,x943 : g674,x945 : g675,x946 : g676,x947 : g677,x948 : g678,x949 : g679,x952 : g680,x953 : g681,x954 : g682,x955 : g683,x956 : g684,x957 : g685,x958 : g686,x959 : g687,x960 : g688,x961 : g689,x962 : g690,x963 : g691,x964 : g692,x966 : g693,x967 : g694,x968 : g695,x969 : g696,x97 : g697,x971 : g698,x972 : g699,x974 : g700,x975 : g701,x976 : g702,x977 : g703,x978 : g704,x979 : g705,x98 : g706,x980 : g707,x981 : g708,x982 : g709,x983 : g710,x984 : g711,x987 : g712,x988 : g713,x989 : g714,x99 : g715,x990 : g716,x991 : g717,x992 : g718,x993 : g719,x994 : g720,x998 : g721]
-Matcher:   [x10 : g0,x1000 : g1,x101 : g2,x106 : g3,x107 : g4,x108 : g5,x109 : -6g0 - 4g1 - 43g10 - 6g100 - 53g101 - 23g102 - 46g103 - 63g104 - 32g105 - 2g106 - 2g107 - 63g108 - 66g109 - 23g11 - 34g110 - 21g111 - 27g112 - 59g113 - 8g114 - 10g115 - 10g116 - 9g117 - 64g118 - 32g119 - 42g12 - 61g120 - 29g121 - 8g122 - g123 - 2g124 - 12g125 - g126 - 40g127 - 36g128 - 56g129 - 36g13 - 48g130 - 27g131 - 47g132 - 58g133 - 24g134 - 30g135 - 20g136 - 51g137 - 61g138 - 29g139 - 22g14 - 49g140 - 44g141 - 45g142 - 11g143 - 28g144 - 30g145 - 14g146 - 41g147 - 65g149 - 68g15 - 58g150 - 26g151 - 24g152 - 29g153 - 40g154 - 64g155 - 66g156 - 50g157 - 60g158 - 42g159 - 27g16 - 40g160 - 40g161 - 31g162 - 44g163 - 58g164 - 48g165 - 25g166 - 65g167 - 6g168 - 28g169 - 56g17 - 56g170 - 16g171 - 17g172 - 18g173 - 49g174 - 11g175 - 17g176 - 68g177 - 63g178 - 24g179 - 18g18 - 46g180 - 30g181 - 55g182 - 53g183 - 47g184 - 56g185 - 9g186 - 6g187 - 60g188 - 4g189 - 41g19 - 15g190 - 40g191 - 51g192 - 2g193 - 9g194 - 12g195 - 26g196 - 16g197 - 8g198 - 65g199 - 26g2 - 47g20 - 48g200 - g201 - 55g202 - 20g203 - 66g204 - 69g205 - 48g206 - 66g207 - 7g208 - 7g209 - 57g21 - 39g210 - 65g211 - 7g212 - 15g213 - 15g214 - 68g215 - 64g216 - 36g217 - 24g218 - 6g219 - 50g22 - 32g220 - 13g221 - 26g222 - 4g223 - 55g224 - 60g225 - 22g226 - 32g227 - 46g228 - 28g229 - 43g23 - 69g230 - 48g231 - 46g232 - 46g233 - 5g234 - 70g235 - 20g236 - 69g237 - 11g238 - 67g239 - 63g24 - 66g240 - 40g241 - 51g242 - 28g243 - 45g244 - 27g246 - 69g247 - 8g248 - 47g249 - 37g25 - g250 - 4g251 - 44g252 - 44g253 - 18g254 - 8g255 - 9g256 - 11g257 - 43g258 - 13g259 - 5g26 - 32g260 - 23g261 - 62g262 - g263 - 15g264 - 35g265 - 5g266 - 17g267 - 54g268 - 10g269 - 26g27 - 25g270 - 67g271 - 21g272 - 51g273 - 18g274 - 69g275 - 13g276 - 26g277 - 10g278 - 10g279 - 38g28 - 48g280 - 29g281 - 49g282 - 3g283 - 32g284 - 56g285 - 59g286 - 12g287 - 33g288 - 2g289 - g29 - 35g290 - 69g291 - 57g292 - 23g293 - 6g294 - 14g295 - 48g296 - 55g297 - 51g298 - 53g299 - 57g3 - g30 - 8g300 - 55g301 - 34g302 - 21g303 - 42g304 - 3g305 - 52g306 - 27g307 - 61g308 - 60g309 - 45g31 - 69g310 - 40g311 - 54g312 - 63g313 - 25g314 - g315 - 69g316 - 55g317 - 38g318 - 61g319 - 48g32 - 11g320 - 26g321 - 34g322 - 61g323 - 67g324 - 23g325 - 60g326 - 39g327 - 16g328 - 42g329 - 55g33 - 2g330 - 41g331 - 21g332 - 39g333 - 40g334 - 47g335 - 61g336 - 45g337 - 53g338 - 50g339 - 70g34 - 70g340 - 36g341 - 30g342 - 61g343 - 20g344 - 59g345 - 63g346 - 8g347 - 23g348 - 65g349 - 14g35 - 49g350 - 2g351 - 12g352 - 36g353 - 64g354 - 27g355 - 67g356 - 58g357 - 45g358 - 66g359 - 63g36 - 63g360 - 11g361 - 56g362 - 45g363 - 68g364 - 41g365 - 56g366 - 62g367 - 53g368 - 8g369 - 58g37 - 38g370 - 18g371 - 63g372 - 45g373 - 15g374 - 68g375 - 55g376 - 32g377 - 68g378 - 11g379 - 21g38 - 30g380 - 2g381 - 32g382 - 37g383 - 26g384 - 56g385 - 36g386 - 20g387 - 39g388 - g389 - 54g39 - 36g390 - 10g391 - 27g392 - 69g393 - 55g394 - 40g395 - 2g396 - 56g397 - 21g398 - 7g399 - 18g4 - 52g40 - 37g400 - 34g401 - 65g402 - 60g403 - 62g404 - 7g405 - 16g406 - 49g407 - 14g408 - 21g409 - 39g41 - 20g410 - 31g411 - 68g412 - 31g413 - 38g414 - 8g415 - 39g416 - 62g417 - 67g418 - 61g419 - 5g42 - 27g420 - 67g421 - 50g422 - 27g423 - 9g424 - 64g425 - 31g426 - 8g427 - 2g428 - g429 - 39g43 - 10g430 - 7g431 - 3g432 - 67g433 - 42g434 - 32g435 - 16g436 - 67g437 - 22g438 - 12g439 - 50g44 - 9g440 - 18g441 - 68g442 - 15g443 - 53g444 - 39g445 - 57g446 - 23g447 - 53g448 - 39g449 - 3g45 - 30g450 - 26g451 - 36g452 - 40g453 - 23g454 - 66g455 - 45g456 - 33g457 - 67g458 - 20g459 - 67g46 - 61g460 - 24g461 - 56g462 - 55g463 - 10g465 - 50g466 - 35g467 - 22g468 - 16g469 - 55g47 - 51g470 - 29g471 - 21g472 - 34g473 - 15g474 - 55g475 - 58g476 - 5g477 - 48g478 - 24g479 - 68g48 - 60g480 - 46g481 - 22g482 - 44g483 - 59g484 - 4g485 - 65g486 - 42g487 - 33g488 - 35g489 - 9g49 - 10g490 - 5g491 - 3g492 - 33g493 - 6g494 - 2g495 - 39g496 - 21g497 - 35g498 - 16g499 - 45g5 - 64g50 - 22g500 - 64g501 - 52g502 - 16g503 - 30g504 - 58g505 - 3g506 - 25g507 - 30g508 - 32g509 - 24g51 - 4g510 - 14g511 - 50g512 - 5g513 - 2g514 - 42g516 - 43g517 - 61g518 - 46g519 - 19g52 - 32g520 - 9g521 - 38g522 - 13g523 - 62g524 - 27g525 - 30g526 - 25g527 - 40g528 - 9g529 - 11g53 - 49g530 - 7g531 - 29g532 - 47g533 - 54g534 - 47g535 - 37g536 - 34g537 - 14g538 - 57g539 - 5g54 - 44g540 - 8g541 - 16g542 - 2g543 - 57g544 - 62g545 - 2g546 - 35g547 - 36g548 - 30g549 - 60g55 - 37g550 - 32g551 - 4g552 - 42g553 - 65g554 - 35g555 - 70g556 - 37g557 - 20g558 - 28g559 - 21g56 - 2g560 - 50g561 - 52g562 - 5g563 - 3g564 - 16g565 - 14g566 - 13g567 - 45g568 - 7g569 - 60g57 - 14g570 - 39g571 - 20g572 - 62g573 - 50g574 - 71g575 - 56g58 - 62g60 - 54g61 - 33g62 - 12g63 - 12g64 - 65g65 - 59g66 - 38g67 - 43g68 - 31g69 - 12g7 - 18g70 - 38g71 - 6g72 - 49g73 - 9g74 - 2g75 - 15g76 - 33g77 - 63g78 - 60g79 - 65g8 - 55g80 - 11g81 - 70g82 - 13g84 - 14g85 - 11g86 - 51g87 - 6g88 - 44g89 - 6g9 - 61g90 - 28g91 - 5g92 - 34g93 - g94 - 64g95 - 37g96 - 31g97 - 56g98 - 28g99 - 8264x102 - 528x11 + 2849x110 + 2602x111 + 4780x113 + 8078x115 + 1451x117 - 13252x118 + 3349x123 + 4239x126 - 1188x127 + 9933x13 - 8028x132 + 6831x133 + 5888x134 + 7264x137 - 9336x140 + 7296x143 - 10915x147 - 6440x15 + 3592x156 + 8361x162 - 8339x163 + 7752x164 - 6119x180 + 7200x181 - 7779x182 - 9445x185 + 2363x187 - 4867x188 - 7430x189 + 673x190 - 8898x191 - 72x194 - 6198x195 + 7769x197 + 2165x198 - 8246x199 - 8576x203 - 9589x21 + 1620x211 - 5280x218 - 2118x221 + 5817x224 + 8897x227 - 2378x228 - 6560x23 + 13x236 - 9108x238 - 4487x245 + 8353x248 - 5265x25 + 203x254 + 531x263 - 4827x267 - 6611x275 - 308x279 + 7116x284 + 14799x285 + 9794x292 + 2853x30 - 2640x300 + 8118x302 + 8364x304 - 6548x310 + 6941x311 + 3278x314 - 20472x318 - 8900x319 - 117x320 - 5166x321 + 631x325 - 15977x326 - 4415x327 - 5298x333 - 7524x334 + 2353x336 - 555x339 + 4907x34 + 7215x342 + 908x346 + 1177x35 + 3242x352 - 7616x360 - 9312x364 + 8693x37 + 7786x370 + 5570x378 + 4766x38 + 5665x381 + 4860x39 - 6786x390 + 9769x393 - 7704x394 + 2707x395 - 5737x397 - 6022x40 + 4457x400 + 6400x408 - 7016x41 - 8404x412 + 6027x416 + 2988x420 - 4912x421 - 6429x424 + 12751x429 - 440x431 + 7453x435 - 2432x439 - 15425x441 + 7314x443 - 3462x450 - 6201x451 - 2708x452 - 8457x454 + 4868x455 - 6682x456 + 1434x459 + 2954x460 - 3792x461 - 4798x462 + 1428x464 + 9225x465 - 13159x466 + 4486x468 - 6941x470 - 16532x473 - 9995x476 + 5018x477 - 5680x480 - 5375x483 + 1170x484 + 8013x485 - 6242x486 + 6308x489 - 6022x49 - 1544x490 - 7858x492 - 4244x498 + 2238x50 + 44x502 - 1680x506 - 14710x507 + 1612x513 - 4572x517 + 80x521 + 2242x522 - 2569x525 + 5548x527 + 9100x528 + 8239x53 + 5561x532 - 11465x533 - 6911x538 + 9098x54 - 5548x542 + 6821x543 + 6460x544 - 7560x545 - 1468x547 + 60x548 + 6679x553 - 9527x555 - 4486x560 + 8794x562 + 4872x565 - 4677x566 + 2010x568 - 2206x569 - 5996x57 + 7981x572 + 8894x576 + 5112x577 + 3380x578 + 5488x579 - 212x580 + 467x582 + 9760x590 - 3581x593 - 2359x598 + 695x6 + 6425x600 + 5460x602 + 6995x603 - 6626x605 + 2074x606 - 6251x607 - 4228x61 + 3978x616 + 12632x618 + 8829x626 + 6973x629 - 298x635 - 794x639 - 849x641 + 990x643 - 7719x644 + 2963x648 + 2631x649 - 6231x651 + 1479x652 + 946x653 - 5131x654 - 17515x655 - 4950x660 - 7179x661 - 2904x665 - 7783x668 - 7686x669 - 9086x671 - 4315x675 + 71x678 - 3314x680 - 6644x687 + 9795x688 + 1969x690 + 6817x691 + 9124x692 + 1562x696 + 197x698 - 9831x7 + 5882x701 + 6506x707 - 11132x709 - 1245x71 + 7587x712 + 9599x713 - 7532x715 - 8094x717 - 7901x718 - 7686x720 + 9464x723 - 3005x725 + 5756x726 - 5245x727 + 16227x73 + 141x731 - 8537x732 + 3860x733 - 7413x737 - 3456x740 + 8377x741 + 6334x744 - 141x749 - 1075x750 + 1973x751 + 12509x752 - 6223x755 + 7700x756 + 4364x757 - 3780x759 + 1208x761 - 9973x763 + 1643x765 - 3378x769 - 8381x773 - 3820x777 - 9100x778 - 353x78 - 4326x783 - 8034x784 + 3145x785 + 4489x790 + 517x792 - 9296x793 - 445x796 + 7176x8 - 17x80 - 6657x800 - 4556x804 - 8570x808 - 5248x809 - 1603x813 + 4952x814 - 2036x818 + 1528x824 + 2725x825 - 1819x827 + 3003x829 + 4811x831 + 8956x835 - 6411x836 - 7983x84 + 5272x846 - 5456x847 + 4290x851 + 7062x857 - 7809x863 - 9305x866 - 967x869 + 6606x870 + 6898x877 + 8779x88 + 4022x881 + 4169x883 + 1904x889 + 3821x890 + 6048x895 + 7055x903 + 854x909 + 7898x91 + 2538x911 - 1903x912 + 4676x913 + 2291x915 - 8067x917 - 3211x918 + 4822x920 + 5274x922 + 1408x925 - 5084x930 + 4776x932 - 1275x935 + 1448x936 + 822x938 - 5616x945 - 6010x946 - 177x949 - 1759x952 + 9341x954 - 9426x962 + 1943x97 - 2604x971 - 6801x976 - 9446x978 + 6719x979 + 3894x980 + 1664x981 - 5545x982 + 9152x983 + 8781x987 + 5556x989 + 5574x990 - 5198x991 - 4562x992 - 7054x994,x11 : g7,x112 : g8,x113 : g9,x114 : g10,x115 : g11,x12 : g12,x121 : g13,x123 : g14,x124 : g15,x128 : g16,x13 : g17,x130 : g18,x131 : g19,x133 : g20,x134 : g21,x135 : g22,x136 : g23,x138 : g24,x140 : g25,x141 : g26,x144 : g27,x145 : g28,x147 : g29,x148 : g30,x150 : g31,x151 : g32,x152 : g33,x153 : g34,x159 : g35,x16 : g36,x160 : g37,x162 : g38,x165 : g39,x166 : g40,x167 : g41,x168 : g42,x170 : g43,x171 : g44,x173 : g45,x174 : g46,x175 : g47,x177 : g48,x178 : g49,x18 : g50,x181 : g51,x182 : g52,x186 : g53,x187 : g54,x188 : g55,x189 : g56,x19 : g57,x191 : g58,x192 : 206g0 + 295g1 + 1904g10 + 337g100 + 2115g101 + 914g102 + 2055g103 + 2805g104 + 1208g105 + 74g106 + 156g107 + 2824g108 + 2796g109 + 1099g11 + 1671g110 + 935g111 + 1418g112 + 2534g113 + 430g114 + 462g115 + 384g116 + 385g117 + 2954g118 + 1339g119 + 1822g12 + 2724g120 + 1202g121 + 169g122 + 68g123 + 18g124 + 553g125 - 83g126 + 1879g127 + 1604g128 + 2523g129 + 1587g13 + 2134g130 + 1199g131 + 2091g132 + 2670g133 + 971g134 + 1422g135 + 1116g136 + 2287g137 + 2752g138 + 1322g139 + 1082g14 + 2343g140 + 1852g141 + 2068g142 + 430g143 + 1141g144 + 1408g145 + 766g146 + 1749g147 + 227g148 + 2959g149 + 3078g15 + 2707g150 + 1247g151 + 1094g152 + 1225g153 + 2015g154 + 2678g155 + 2989g156 + 2286g157 + 2586g158 + 1694g159 + 1083g16 + 1792g160 + 1839g161 + 1386g162 + 2071g163 + 2518g164 + 2264g165 + 911g166 + 2860g167 + 266g168 + 1394g169 + 2419g17 + 2594g170 + 718g171 + 815g172 + 727g173 + 2119g174 + 378g175 + 842g176 + 3027g177 + 2931g178 + 961g179 + 585g18 + 2102g180 + 1285g181 + 2703g182 + 2302g183 + 2178g184 + 2644g185 + 370g186 + 203g187 + 2636g188 + 203g189 + 1718g19 + 592g190 + 1901g191 + 2441g192 - 98g193 + 388g194 + 447g195 + 1064g196 + 732g197 + 461g198 + 2780g199 + 1209g2 + 1981g20 + 2080g200 + 30g201 + 2369g202 + 832g203 + 2884g204 + 3082g205 + 2099g206 + 3103g207 + 322g208 + 331g209 + 2412g21 + 1896g210 + 2887g211 + 450g212 + 760g213 + 572g214 + 3153g215 + 2980g216 + 1760g217 + 1052g218 + 286g219 + 2368g22 + 1551g220 + 567g221 + 1260g222 + 53g223 + 2340g224 + 2616g225 + 950g226 + 1385g227 + 1950g228 + 1067g229 + 1906g23 + 3305g230 + 2166g231 + 1939g232 + 2163g233 + 278g234 + 2946g235 + 906g236 + 2931g237 + 514g238 + 2859g239 + 2729g24 + 2850g240 + 1893g241 + 2516g242 + 1095g243 + 2145g244 - 116g245 + 1189g246 + 2996g247 + 461g248 + 2228g249 + 1605g25 - 70g250 + 126g251 + 1974g252 + 1902g253 + 897g254 + 490g255 + 308g256 + 653g257 + 1891g258 + 523g259 + 359g26 + 1399g260 + 900g261 + 2704g262 + 55g263 + 719g264 + 1448g265 + 408g266 + 723g267 + 2599g268 + 401g269 + 1157g27 + 1216g270 + 2746g271 + 956g272 + 2178g273 + 872g274 + 3004g275 + 526g276 + 1096g277 + 569g278 + 323g279 + 1693g28 + 2140g280 + 1224g281 + 2266g282 + 172g283 + 1368g284 + 2501g285 + 2611g286 + 443g287 + 1590g288 + 313g289 + 48g29 + 1714g290 + 3165g291 + 2631g292 + 1020g293 + 178g294 + 649g295 + 2137g296 + 2483g297 + 2349g298 + 2347g299 + 2617g3 + 76g30 + 518g300 + 2588g301 + 1605g302 + 802g303 + 1960g304 + 204g305 + 2431g306 + 988g307 + 2718g308 + 2730g309 + 2051g31 + 2875g310 + 1989g311 + 2344g312 + 2869g313 + 1051g314 - 61g315 + 3222g316 + 2423g317 + 1626g318 + 2654g319 + 2143g32 + 526g320 + 1163g321 + 1474g322 + 2762g323 + 2939g324 + 1041g325 + 2775g326 + 1769g327 + 637g328 + 1892g329 + 2344g33 + 83g330 + 2041g331 + 889g332 + 1647g333 + 1679g334 + 2234g335 + 2819g336 + 2035g337 + 2459g338 + 2151g339 + 3182g34 + 3041g340 + 1563g341 + 1385g342 + 2633g343 + 873g344 + 2673g345 + 2759g346 + 350g347 + 1094g348 + 3035g349 + 693g35 + 2136g350 - 9g351 + 418g352 + 1637g353 + 2992g354 + 1078g355 + 3113g356 + 2589g357 + 2012g358 + 2915g359 + 2858g36 + 2841g360 + 597g361 + 2642g362 + 2089g363 + 3182g364 + 1832g365 + 2511g366 + 2740g367 + 2253g368 + 229g369 + 2713g37 + 1681g370 + 871g371 + 2789g372 + 1922g373 + 664g374 + 3086g375 + 2544g376 + 1405g377 + 2962g378 + 600g379 + 1056g38 + 1380g380 + 224g381 + 1301g382 + 1822g383 + 1292g384 + 2572g385 + 1507g386 + 992g387 + 1642g388 + 43g389 + 2316g39 + 1548g390 + 520g391 + 1354g392 + 2981g393 + 2446g394 + 1884g395 - 57g396 + 2609g397 + 862g398 + 416g399 + 813g4 + 2100g40 + 1497g400 + 1422g401 + 2848g402 + 2717g403 + 2891g404 + 365g405 + 741g406 + 2133g407 + 466g408 + 914g409 + 1834g41 + 992g410 + 1294g411 + 3142g412 + 1405g413 + 1771g414 + 291g415 + 1725g416 + 2764g417 + 2857g418 + 2784g419 + 170g42 + 1340g420 + 2929g421 + 2173g422 + 1219g423 + 416g424 + 2745g425 + 1536g426 + 229g427 + 166g428 + 75g429 + 1762g43 + 565g430 + 261g431 + 171g432 + 3193g433 + 1666g434 + 1423g435 + 549g436 + 2980g437 + 1127g438 + 621g439 + 2287g44 + 689g440 + 871g441 + 3029g442 + 580g443 + 2518g444 + 1615g445 + 2661g446 + 1110g447 + 2389g448 + 1809g449 + 268g45 + 1290g450 + 1254g451 + 1648g452 + 1507g453 + 914g454 + 3092g455 + 2123g456 + 1483g457 + 2990g458 + 1001g459 + 2978g46 + 2735g460 + 1127g461 + 2489g462 + 2576g463 - 48g464 + 496g465 + 2243g466 + 1507g467 + 1009g468 + 850g469 + 2707g47 + 2265g470 + 1403g471 + 993g472 + 1611g473 + 749g474 + 2580g475 + 2740g476 + 139g477 + 2207g478 + 1030g479 + 2883g48 + 2729g480 + 2200g481 + 949g482 + 2102g483 + 2557g484 + 160g485 + 2689g486 + 1802g487 + 1589g488 + 1572g489 + 487g49 + 398g490 + 350g491 + 304g492 + 1642g493 + 239g494 + 161g495 + 1624g496 + 896g497 + 1579g498 + 756g499 + 1946g5 + 2660g50 + 797g500 + 2908g501 + 2279g502 + 962g503 + 1265g504 + 2660g505 + 198g506 + 1056g507 + 1344g508 + 1399g509 + 1043g51 + 193g510 + 700g511 + 2187g512 + 227g513 + 183g514 + 242g515 + 1495g516 + 1837g517 + 2853g518 + 2017g519 + 919g52 + 1483g520 + 541g521 + 1743g522 + 744g523 + 2767g524 + 1339g525 + 1228g526 + 962g527 + 1717g528 + 313g529 + 403g53 + 2307g530 + 368g531 + 1322g532 + 2065g533 + 2486g534 + 2187g535 + 1800g536 + 1393g537 + 808g538 + 2556g539 + 191g54 + 2097g540 + 492g541 + 713g542 - 47g543 + 2665g544 + 2973g545 + 205g546 + 1675g547 + 1501g548 + 1300g549 + 2639g55 + 1543g550 + 1358g551 + 187g552 + 1779g553 + 3059g554 + 1515g555 + 3178g556 + 1732g557 + 855g558 + 1252g559 + 887g56 + 167g560 + 2203g561 + 2572g562 + 286g563 + 176g564 + 832g565 + 769g566 + 523g567 + 2102g568 + 327g569 + 2603g57 + 714g570 + 1767g571 + 807g572 + 2957g573 + 2354g574 + 3196g575 + 2508g58 + 2854g60 + 2539g61 + 1470g62 + 636g63 + 496g64 + 2828g65 + 2624g66 + 1536g67 + 1846g68 + 1404g69 + 587g7 + 861g70 + 1654g71 + 10g72 + 2229g73 + 491g74 + 33g75 + 660g76 + 1681g77 + 2711g78 + 2737g79 + 2719g8 + 2507g80 + 459g81 + 3144g82 - 125g83 + 479g84 + 391g85 + 545g86 + 2440g87 + 256g88 + 1855g89 + 225g9 + 2723g90 + 1390g91 + 450g92 + 1399g93 + 139g94 + 3000g95 + 1592g96 + 1501g97 + 2564g98 + 1268g99 + 371880x102 + 23760x11 - 128205x110 - 117090x111 - 215100x113 - 363510x115 - 65295x117 + 596340x118 - 150705x123 - 190755x126 + 53460x127 - 446985x13 + 361260x132 - 307395x133 - 264960x134 - 326880x137 + 420120x140 - 328320x143 + 491175x147 + 289800x15 - 161640x156 - 376245x162 + 375255x163 - 348840x164 + 275355x180 - 324000x181 + 350055x182 + 425025x185 - 106335x187 + 219015x188 + 334350x189 - 30285x190 + 400410x191 + 3240x194 + 278910x195 - 349605x197 - 97425x198 + 371070x199 + 385920x203 + 431505x21 - 72900x211 + 237600x218 + 95310x221 - 261765x224 - 400365x227 + 107010x228 + 295200x23 - 585x236 + 409860x238 + 201915x245 - 375885x248 + 236925x25 - 9135x254 - 23895x263 + 217215x267 + 297495x275 + 13860x279 - 320220x284 - 665955x285 - 440730x292 - 128385x30 + 118800x300 - 365310x302 - 376380x304 + 294660x310 - 312345x311 - 147510x314 + 921240x318 + 400500x319 + 5265x320 + 232470x321 - 28395x325 + 718965x326 + 198675x327 + 238410x333 + 338580x334 - 105885x336 + 24975x339 - 220815x34 - 324675x342 - 40860x346 - 52965x35 - 145890x352 + 342720x360 + 419040x364 - 391185x37 - 350370x370 - 250650x378 - 214470x38 - 254925x381 - 218700x39 + 305370x390 - 439605x393 + 346680x394 - 121815x395 + 258165x397 + 270990x40 - 200565x400 - 288000x408 + 315720x41 + 378180x412 - 271215x416 - 134460x420 + 221040x421 + 289305x424 - 573795x429 + 19800x431 - 335385x435 + 109440x439 + 694125x441 - 329130x443 + 155790x450 + 279045x451 + 121860x452 + 380565x454 - 219060x455 + 300690x456 - 64530x459 - 132930x460 + 170640x461 + 215910x462 - 64260x464 - 415125x465 + 592155x466 - 201870x468 + 312345x470 + 743940x473 + 449775x476 - 225810x477 + 255600x480 + 241875x483 - 52650x484 - 360585x485 + 280890x486 - 283860x489 + 270990x49 + 69480x490 + 353610x492 + 190980x498 - 100710x50 - 1980x502 + 75600x506 + 661950x507 - 72540x513 + 205740x517 - 3600x521 - 100890x522 + 115605x525 - 249660x527 - 409500x528 - 370755x53 - 250245x532 + 515925x533 + 310995x538 - 409410x54 + 249660x542 - 306945x543 - 290700x544 + 340200x545 + 66060x547 - 2700x548 - 300555x553 + 428715x555 + 201870x560 - 395730x562 - 219240x565 + 210465x566 - 90450x568 + 99270x569 + 269820x57 - 359145x572 - 400230x576 - 230040x577 - 152100x578 - 246960x579 + 9540x580 - 21015x582 - 439200x590 + 161145x593 + 106155x598 - 31275x6 - 289125x600 - 245700x602 - 314775x603 + 298170x605 - 93330x606 + 281295x607 + 190260x61 - 179010x616 - 568440x618 - 397305x626 - 313785x629 + 13410x635 + 35730x639 + 38205x641 - 44550x643 + 347355x644 - 133335x648 - 118395x649 + 280395x651 - 66555x652 - 42570x653 + 230895x654 + 788175x655 + 222750x660 + 323055x661 + 130680x665 + 350235x668 + 345870x669 + 408870x671 + 194175x675 - 3195x678 + 149130x680 + 298980x687 - 440775x688 - 88605x690 - 306765x691 - 410580x692 - 70290x696 - 8865x698 + 442395x7 - 264690x701 - 292770x707 + 500940x709 + 56025x71 - 341415x712 - 431955x713 + 338940x715 + 364230x717 + 355545x718 + 345870x720 - 425880x723 + 135225x725 - 259020x726 + 236025x727 - 730215x73 - 6345x731 + 384165x732 - 173700x733 + 333585x737 + 155520x740 - 376965x741 - 285030x744 + 6345x749 + 48375x750 - 88785x751 - 562905x752 + 280035x755 - 346500x756 - 196380x757 + 170100x759 - 54360x761 + 448785x763 - 73935x765 + 152010x769 + 377145x773 + 171900x777 + 409500x778 + 15885x78 + 194670x783 + 361530x784 - 141525x785 - 202005x790 - 23265x792 + 418320x793 + 20025x796 - 322920x8 + 765x80 + 299565x800 + 205020x804 + 385650x808 + 236160x809 + 72135x813 - 222840x814 + 91620x818 - 68760x824 - 122625x825 + 81855x827 - 135135x829 - 216495x831 - 403020x835 + 288495x836 + 359235x84 - 237240x846 + 245520x847 - 193050x851 - 317790x857 + 351405x863 + 418725x866 + 43515x869 - 297270x870 - 310410x877 - 395055x88 - 180990x881 - 187605x883 - 85680x889 - 171945x890 - 272160x895 - 317475x903 - 38430x909 - 355410x91 - 114210x911 + 85635x912 - 210420x913 - 103095x915 + 363015x917 + 144495x918 - 216990x920 - 237330x922 - 63360x925 + 228780x930 - 214920x932 + 57375x935 - 65160x936 - 36990x938 + 252720x945 + 270450x946 + 7965x949 + 79155x952 - 420345x954 + 424170x962 - 87435x97 + 117180x971 + 306045x976 + 425070x978 - 302355x979 - 175230x980 - 74880x981 + 249525x982 - 411840x983 - 395145x987 - 250020x989 - 250830x990 + 233910x991 + 205290x992 + 317430x994,x193 : g60,x195 : g61,x200 : g62,x202 : g63,x205 : g64,x206 : g65,x207 : g66,x209 : g67,x21 : g68,x211 : g69,x212 : g70,x213 : g71,x214 : g72,x218 : g73,x219 : g74,x220 : g75,x221 : g76,x228 : g77,x23 : g78,x230 : g79,x233 : g80,x234 : g81,x239 : g82,x244 : g83,x245 : g84,x247 : g85,x248 : g86,x249 : g87,x250 : g88,x251 : g89,x253 : g90,x254 : g91,x255 : g92,x256 : g93,x258 : g94,x26 : g95,x260 : g96,x261 : g97,x263 : g98,x267 : g99,x268 : g100,x27 : g101,x270 : g102,x271 : g103,x272 : g104,x273 : g105,x274 : g106,x276 : g107,x277 : g108,x278 : g109,x279 : g110,x28 : g111,x281 : g112,x282 : g113,x283 : g114,x284 : g115,x285 : g116,x287 : g117,x29 : g118,x290 : g119,x292 : g120,x293 : g121,x295 : g122,x297 : g123,x299 : g124,x300 : g125,x303 : g126,x304 : g127,x306 : g128,x308 : g129,x309 : g130,x31 : g131,x310 : g132,x312 : g133,x313 : g134,x315 : g135,x316 : g136,x317 : g137,x318 : g138,x32 : g139,x322 : g140,x323 : g141,x325 : g142,x326 : g143,x329 : g144,x330 : g145,x334 : g146,x336 : g147,x34 : g148,x340 : g149,x341 : g150,x343 : g151,x347 : g152,x348 : g153,x349 : g154,x35 : g155,x351 : g156,x353 : g157,x356 : g158,x360 : g159,x361 : g160,x362 : g161,x367 : g162,x369 : g163,x37 : g164,x370 : g165,x371 : g166,x372 : g167,x373 : g168,x375 : g169,x377 : g170,x379 : g171,x38 : g172,x381 : g173,x382 : g174,x383 : g175,x385 : g176,x387 : g177,x388 : g178,x391 : g179,x393 : g180,x395 : g181,x396 : g182,x397 : g183,x398 : g184,x399 : g185,x4 : g186,x40 : g187,x400 : g188,x401 : g189,x402 : g190,x403 : g191,x404 : g192,x405 : g193,x406 : g194,x41 : g195,x412 : g196,x414 : g197,x415 : g198,x416 : g199,x42 : g200,x420 : g201,x422 : g202,x424 : g203,x427 : g204,x428 : g205,x430 : g206,x431 : g207,x432 : g208,x433 : g209,x434 : g210,x436 : g211,x437 : g212,x439 : g213,x44 : g214,x440 : g215,x441 : g216,x443 : g217,x445 : g218,x446 : g219,x447 : g220,x45 : g221,x451 : g222,x452 : g223,x453 : g224,x458 : g225,x459 : g226,x46 : g227,x461 : g228,x462 : g229,x464 : g230,x47 : g231,x470 : g232,x472 : g233,x473 : g234,x475 : g235,x477 : g236,x478 : g237,x479 : g238,x482 : g239,x483 : g240,x484 : g241,x485 : g242,x486 : g243,x487 : g244,x49 : g245,x491 : g246,x492 : g247,x495 : g248,x497 : g249,x498 : g250,x50 : g251,x501 : g252,x503 : g253,x504 : g254,x505 : g255,x507 : g256,x51 : g257,x511 : g258,x512 : g259,x513 : g260,x514 : g261,x516 : g262,x517 : g263,x519 : g264,x52 : g265,x520 : g266,x521 : g267,x523 : g268,x525 : g269,x528 : g270,x531 : g271,x532 : g272,x533 : g273,x534 : g274,x536 : g275,x538 : g276,x539 : g277,x54 : g278,x541 : g279,x542 : g280,x544 : g281,x545 : g282,x546 : g283,x547 : g284,x549 : g285,x550 : g286,x551 : g287,x552 : g288,x554 : g289,x556 : g290,x56 : g291,x560 : g292,x561 : g293,x562 : g294,x563 : g295,x567 : g296,x568 : g297,x57 : g298,x571 : g299,x574 : g300,x575 : g301,x576 : g302,x578 : g303,x579 : g304,x58 : g305,x581 : g306,x582 : g307,x583 : g308,x585 : g309,x586 : g310,x588 : g311,x589 : g312,x59 : g313,x590 : g314,x591 : g315,x592 : g316,x593 : g317,x595 : g318,x596 : g319,x598 : g320,x599 : g321,x600 : g322,x602 : g323,x603 : g324,x605 : g325,x606 : g326,x609 : g327,x613 : g328,x614 : g329,x616 : g330,x617 : g331,x618 : g332,x621 : g333,x622 : g334,x625 : g335,x626 : g336,x627 : g337,x63 : g338,x630 : g339,x631 : g340,x632 : g341,x635 : g342,x636 : g343,x638 : g344,x639 : g345,x640 : g346,x641 : g347,x642 : g348,x644 : g349,x647 : g350,x648 : g351,x649 : g352,x65 : g353,x653 : g354,x654 : g355,x655 : g356,x657 : g357,x658 : g358,x659 : g359,x66 : g360,x663 : g361,x664 : g362,x665 : g363,x666 : g364,x668 : g365,x67 : g366,x671 : g367,x674 : g368,x675 : g369,x676 : g370,x679 : g371,x68 : g372,x684 : g373,x685 : g374,x686 : g375,x687 : g376,x688 : g377,x690 : g378,x692 : g379,x695 : g380,x697 : g381,x7 : g382,x70 : g383,x704 : g384,x706 : g385,x708 : g386,x710 : g387,x711 : g388,x712 : g389,x713 : g390,x714 : g391,x715 : g392,x716 : g393,x717 : g394,x719 : g395,x72 : g396,x720 : g397,x721 : g398,x722 : g399,x723 : g400,x725 : g401,x726 : g402,x727 : g403,x728 : g404,x729 : g405,x73 : g406,x732 : g407,x736 : g408,x737 : g409,x738 : g410,x739 : g411,x740 : g412,x746 : g413,x747 : g414,x748 : g415,x752 : g416,x757 : g417,x758 : g418,x76 : g419,x760 : g420,x762 : g421,x763 : g422,x764 : g423,x768 : g424,x769 : g425,x770 : g426,x774 : g427,x777 : g428,x778 : g429,x779 : g430,x780 : g431,x782 : g432,x784 : g433,x785 : g434,x786 : g435,x791 : g436,x793 : g437,x794 : g438,x795 : g439,x796 : g440,x797 : g441,x798 : g442,x799 : g443,x803 : g444,x804 : g445,x810 : g446,x811 : g447,x812 : g448,x814 : g449,x815 : g450,x818 : g451,x82 : g452,x820 : g453,x821 : g454,x823 : g455,x827 : g456,x833 : g457,x834 : g458,x836 : g459,x837 : g460,x838 : g461,x840 : g462,x844 : g463,x845 : g464,x846 : g465,x847 : g466,x848 : g467,x849 : g468,x852 : g469,x853 : g470,x854 : g471,x857 : g472,x858 : g473,x859 : g474,x86 : g475,x860 : g476,x861 : g477,x862 : g478,x863 : g479,x864 : g480,x865 : g481,x866 : g482,x867 : g483,x868 : g484,x869 : g485,x87 : g486,x870 : g487,x871 : g488,x872 : g489,x873 : g490,x874 : g491,x876 : g492,x880 : g493,x882 : g494,x883 : g495,x884 : g496,x886 : g497,x888 : g498,x89 : g499,x890 : g500,x891 : g501,x892 : g502,x893 : g503,x898 : g504,x899 : g505,x90 : g506,x900 : g507,x901 : g508,x903 : g509,x907 : g510,x908 : g511,x91 : g512,x911 : g513,x912 : g514,x914 : g515,x916 : g516,x917 : g517,x919 : g518,x921 : g519,x922 : g520,x923 : g521,x924 : g522,x926 : g523,x927 : g524,x93 : g525,x930 : g526,x931 : g527,x932 : g528,x934 : g529,x936 : g530,x937 : g531,x939 : g532,x942 : g533,x943 : g534,x945 : g535,x946 : g536,x947 : g537,x948 : g538,x952 : g539,x953 : g540,x954 : g541,x955 : g542,x956 : g543,x957 : g544,x958 : g545,x959 : g546,x960 : g547,x961 : g548,x963 : g549,x964 : g550,x966 : g551,x967 : g552,x968 : g553,x969 : g554,x97 : g555,x971 : g556,x972 : g557,x974 : g558,x975 : g559,x976 : g560,x977 : g561,x98 : g562,x981 : g563,x982 : g564,x983 : g565,x984 : g566,x988 : g567,x989 : g568,x99 : g569,x990 : g570,x991 : g571,x993 : g572,x994 : g573,x998 : g574]
-
-agum> Problem:   -7850x10 - 8388x103 + 888x105 - 6655x107 - 5640x108 - 2842x11 - 1508x111 - 4434x112 + 6239x113 - 7299x114 + 4307x116 + 6698x117 - 832x118 - 526x123 + 7915x126 - 9841x127 - 2793x128 - 2921x129 - 6492x132 + 2389x133 + 6203x135 - 9976x137 + 8324x138 - 7260x139 - 3879x140 + 398x142 - 1949x143 - 4722x144 - 4177x146 + 532x147 - 1379x148 - 162x149 + 9103x151 - 5592x152 + 3082x154 - 3639x155 - 3790x157 + 1488x158 + 1175x16 - 3272x161 + 6420x165 + 139x175 + 9416x176 - 1062x178 - 1834x179 - 6459x180 - 4703x181 + 2908x182 + 5590x184 - 8272x191 - 2630x192 + 4236x193 - 2688x196 - 15256x197 + 7531x199 + 7143x2 + 6480x20 - 6760x206 - 5886x208 + 5462x209 - 5731x210 - 310x212 + 7631x213 + 1613x216 - 8862x22 + 6401x222 + 5506x225 - 9468x226 - 8493x227 + 8882x228 - 17976x235 - 4429x236 - 6874x237 + 5057x240 + 5495x242 - 10685x243 + 1217x244 - 4801x245 + 3468x246 - 349x247 + 36x248 + 4403x25 - 3856x252 - 4845x254 - 5862x255 + 5249x256 - 10414x259 - 8212x26 - 2962x260 - 6566x263 - 2756x265 + 1300x268 - 5343x269 + 6883x27 - 14240x275 - 8561x277 + 149x28 - 333x280 - 13910x281 - 9748x283 + 4120x284 - 10927x285 - 8944x286 + 2397x288 + 3799x29 + 6312x290 + 12331x291 - 8806x292 + 4697x293 - 8103x294 + 4635x295 - 5365x298 - 8391x3 + 5113x300 + 1369x302 + 4348x303 + 2143x304 - 2495x306 + 3052x308 + 2670x310 - 7872x311 + 2329x312 - 4636x316 + 7063x319 + 7596x322 + 1056x326 - 1714x328 - 7125x329 - 9914x330 - 8990x331 + 11573x332 + 5729x334 + 2809x335 + 3979x336 + 1934x337 - 5623x338 - 93x345 + 147x346 + 365x347 + 3947x348 - 2785x349 - 6285x354 - 1226x355 + 8812x356 + 3915x358 + 9838x360 + 712x361 + 3064x363 - 8160x365 - 4001x366 - 8589x368 + 5944x370 - 5182x372 + 1950x374 + 2533x375 + 3868x376 + 7924x377 - 3812x38 + 1412x381 - 919x382 + 1873x384 - 4738x385 - 6626x388 + 5356x389 + 1183x390 - 3478x391 - 3720x392 - 15123x393 - 7337x395 - 8593x396 - 555x397 - 1261x398 + 6508x4 + 180x40 + 6629x400 - 5971x401 + 1388x402 + 8012x403 - 5167x404 - 1374x405 - 5896x406 + 5632x408 + 1597x409 - 297x410 - 2359x411 - 847x412 - 4597x413 + 6519x415 - 7151x416 + 2026x417 + 3402x418 - 18621x419 - 1098x420 - 1720x424 - 6861x425 - 1569x427 + 10476x428 + 697x429 - 7493x43 + 16649x430 - 3663x432 + 1578x435 - 357x436 - 1021x438 - 8233x439 + 4733x441 - 3932x442 - 8167x443 - 11608x445 + 8977x446 - 11197x448 - 9802x449 + 843x451 - 2177x454 + 16845x455 - 5383x456 - 2622x458 - 442x462 + 2194x463 + 9033x465 + 2215x466 + 605x467 - 3412x47 - 488x474 + 1462x475 + 499x476 + 18685x477 + 2567x478 + 118x485 + 2490x486 + 2165x487 + 4467x496 + 5796x498 - 9188x502 - 9212x503 - 4014x507 - 9305x509 + 7461x51 - 1871x511 + 7934x512 + 1105x513 - 555x514 + 4629x518 + 3625x52 + 9493x520 + 3449x521 + 2179x522 - 7211x523 + 4698x525 - 2903x526 + 4063x528 + 5551x529 + 6034x530 - 9227x533 - 12623x535 + 1052x536 + 4223x537 + 4105x54 - 9245x543 + 1429x545 + 2750x546 + 415x548 + 1699x549 + 9560x550 - 2923x551 - 10230x552 - 9136x554 - 4803x556 - 635x558 + 4972x559 + 3075x56 - 8407x560 - 3714x562 - 4718x563 - 5176x566 + 16094x567 - 13768x569 - 5199x57 - 2066x570 + 12665x571 - 238x572 + 10302x573 + 3795x574 + 9707x575 + 8178x578 + 19671x579 - 2030x58 - 1864x581 - 10662x582 + 8080x583 - 16882x584 - 5044x585 - 3939x587 - 4985x588 + 739x589 - 1701x59 - 6389x592 + 893x593 - 3812x594 + 12673x596 - 15947x597 - 896x6 - 320x60 + 4055x601 - 2518x602 - 7739x603 - 3449x604 - 5725x605 - 1283x606 + 8958x607 - 3764x608 - 6584x610 + 1098x611 - 6057x612 + 14156x613 - 9262x614 - 2966x616 + 16277x618 + 13952x619 + 9620x62 + 8196x620 + 8019x622 + 1789x624 + 11685x625 + 2991x626 - 1342x627 - 4676x629 + 914x63 - 625x632 - 16486x634 - 753x636 - 11474x637 - 3023x638 - 1447x639 + 5439x640 - 6809x643 + 2399x644 - 2284x647 - 2552x648 + 6992x649 + 5715x65 + 8646x650 - 4642x651 - 2862x652 - 8068x653 - 8539x654 - 1413x656 + 6084x657 - 8853x659 + 3524x660 - 7605x662 + 13133x663 - 4766x664 + 2795x665 + 12256x667 + 917x668 - 6077x67 + 5434x670 - 5646x671 + 8851x676 - 1661x678 + 8231x679 + 3841x684 - 1566x685 - 7671x686 - 12541x687 - 8313x688 + 10998x69 - 6555x690 - 7639x692 - 6050x693 - 9036x695 + 12334x696 - 4578x697 + 4371x699 - 9452x7 - 5312x700 + 3280x701 + 5254x702 - 7043x703 - 7036x706 + 3192x709 - 9025x71 - 2351x712 - 2770x713 + 7459x716 + 10016x718 + 2327x719 + 1979x72 + 4316x721 - 1816x722 - 2460x726 - 471x727 + 5601x728 + 5629x73 + 1309x731 - 961x732 + 5563x734 + 9054x735 + 7100x737 + 1760x738 - 7014x740 - 8743x741 - 4625x742 + 11197x744 + 4285x746 - 6243x747 + 9102x748 + 6514x749 + 408x75 - 547x750 - 1812x752 + 3913x753 - 6364x754 + 5411x756 - 4473x757 + 14643x76 + 2244x760 - 2371x763 + 5578x764 + 3813x765 - 3092x768 - 9011x77 - 230x771 + 5328x772 - 987x773 - 3609x777 - 8757x779 - 8596x780 - 5183x781 + 2386x782 - 8499x784 - 2059x785 - 1327x790 - 7462x791 - 1277x792 - 8817x795 - 12296x796 + 825x799 + 7188x800 + 8267x801 + 4034x802 - 4069x804 - 2730x805 + 611x806 + 804x807 - 1800x808 + 7159x809 + 7638x81 + 7840x813 + 6332x814 + 1194x817 + 9727x818 + 1380x819 - 3452x821 - 911x822 + 465x823 + 538x825 + 5970x826 - 9822x828 + 534x83 + 884x830 + 13227x831 - 7023x832 - 2144x833 + 7665x836 - 7772x839 + 16311x84 + 10050x843 + 3160x846 - 4699x847 - 6941x848 - 2422x849 - 3727x85 - 744x851 + 3074x852 + 9169x855 + 9968x857 + 4219x858 + 2854x860 + 2387x863 - 1236x865 + 7812x866 + 2091x868 - 5660x869 + 5401x871 + 529x872 + 5040x873 - 6185x874 - 8535x877 + 5875x879 + 1045x88 - 7357x880 + 5923x883 - 1913x888 + 3373x890 + 1506x892 - 3585x893 - 8873x894 + 4887x895 - 9808x896 - 8858x899 - 4695x904 - 2603x906 + 4577x909 + 5318x91 - 3293x910 + 6691x911 + 13337x912 + 6025x913 - 10801x914 - 12881x915 + 4065x916 + 3209x920 - 3365x922 - 184x927 + 902x928 + 3673x93 - 1862x930 + 9288x932 - 1022x934 + 5414x935 + 3046x936 + 981x937 - 7209x938 + 2107x941 - 3232x943 - 1939x944 - 2575x949 - 3381x951 - 3430x953 - 8260x954 + 4641x957 - 7826x961 - 6031x963 - 1486x964 + 9410x965 - 8585x967 - 7943x968 - 15897x969 - 1135x972 + 1388x974 - 17461x975 - 6701x976 + 6440x98 + 5310x980 + 1583x981 + 1809x982 - 5451x984 - 9104x987 + 9687x988 - 8788x990 + 8998x992 - 904x994 + 2301x996 + 1853x999 = 118x103 + 3777x105 - 7667x106 - 9679x107 + 7260x11 - 9816x110 - 3936x111 + 6903x113 - 3990x114 + 3578x116 + 8293x117 - 5177x125 - 550x129 - 3277x135 + 5075x139 - 3776x14 - 857x142 - 8157x143 - 1810x144 - 7162x147 - 545x150 - 7065x152 - 9656x155 + 4403x159 - 8258x161 - 404x169 + 3799x170 - 6761x174 - 6467x176 + 6468x178 + 2343x184 - 8025x187 - 617x188 - 695x19 + 7772x190 - 8463x191 + 960x194 - 8773x196 - 8840x198 - 4573x20 - 5333x201 - 3761x202 - 5621x205 + 6646x206 + 3864x207 - 2153x210 - 9331x214 - 8549x215 + 4767x22 + 7034x225 + 4245x227 + 691x229 + 9811x23 + 5899x231 - 5853x233 + 9797x234 + 1108x235 + 5628x236 + 3847x238 + 6138x240 + 4662x242 + 519x243 - 1117x244 + 2092x245 - 8650x246 - 3410x248 - 9103x253 - 5514x259 - 3836x26 + 8179x261 - 300x262 + 6924x263 + 11217x268 - 796x269 - 12180x271 - 2172x272 - 754x275 - 1074x276 - 2490x277 + 8284x28 - 2007x280 + 2863x282 - 7401x284 - 7248x29 - 588x299 - 2449x303 - 5500x304 - 1641x308 + 4451x31 - 15347x310 + 5827x311 - 8480x314 - 9202x316 + 1209x317 - 405x318 - 7117x320 + 7278x326 + 8958x329 - 8325x332 - 6152x333 - 3733x335 + 6547x338 + 578x339 - 5820x34 - 6525x345 - 458x347 + 9889x350 - 4621x351 - 5571x355 + 4203x364 - 1758x365 - 9837x369 + 941x372 + 274x373 - 1428x374 - 8444x378 - 3588x381 - 8094x384 + 185x387 + 9789x390 + 5762x392 + 5095x394 + 4488x395 - 7164x398 - 5997x399 + 6543x400 - 13842x407 - 9270x408 + 3681x409 + 3783x410 + 7485x411 - 5318x413 + 9232x414 - 470x415 - 9681x417 + 8464x418 + 9794x420 + 6069x421 + 2112x423 + 4149x424 + 2616x425 - 8304x427 + 1303x428 - 5900x429 - 4291x430 + 3746x431 - 8331x434 - 450x44 - 2552x440 + 3894x441 + 8617x445 - 2807x450 - 1359x451 - 946x456 + 2716x459 + 4975x462 - 8762x463 - 3948x471 + 246x473 + 650x476 + 3022x48 + 8392x480 - 3015x481 + 5460x485 + 9673x488 - 10009x492 + 4135x494 - 3497x496 - 6601x497 - 9462x5 - 2977x501 - 8211x502 + 5406x503 - 4425x508 + 1487x509 - 672x512 + 2136x513 - 891x517 + 3347x518 + 636x520 + 2993x524 + 9148x525 - 2528x526 + 7987x529 - 9610x53 + 12532x532 - 2849x534 + 1363x536 - 9372x538 - 5860x54 + 7535x540 + 1834x542 + 22605x545 - 746x546 - 7086x548 + 7020x550 + 5807x553 - 6401x559 + 3403x56 + 3987x562 - 1382x564 + 5646x566 - 1106x569 + 217x573 + 1209x577 + 4257x578 + 8823x58 - 6939x582 - 2044x583 - 9540x584 + 6693x585 + 3057x588 - 7347x591 + 6936x592 + 9907x593 - 2983x598 + 9530x599 - 73x6 + 1595x60 - 840x603 + 2671x605 + 3028x607 - 6492x608 + 844x609 - 5978x61 - 8443x610 + 1903x611 + 3554x614 - 652x617 + 6662x618 + 5393x62 + 5869x620 + 3477x621 + 4576x622 + 6760x625 + 5750x627 + 9496x628 - 8275x631 - 1387x634 + 6021x639 - 8832x654 + 4347x657 + 5974x659 - 8930x66 + 5198x661 - 6389x664 - 8514x666 + 2389x67 + 7367x670 + 552x672 - 2968x673 + 9240x678 - 9692x68 + 6763x685 - 989x687 - 860x69 - 6015x690 - 8994x693 - 1711x695 - 1274x698 + 3561x699 - 9740x7 + 6193x700 + 6350x707 + 4814x708 - 7084x711 - 2319x712 + 6597x716 + 949x717 + 9027x722 + 4290x723 + 9533x726 + 8030x728 + 6346x73 + 9935x731 - 6930x735 - 6108x738 + 4760x740 + 6978x746 + 5407x749 - 10134x75 + 3418x752 - 1887x755 + 2145x756 + 8883x760 - 3724x762 - 16315x767 - 979x77 - 7573x773 - 3393x774 + 2421x776 + 5760x779 + 1779x783 - 6133x785 + 986x789 + 4156x79 + 3944x793 + 8906x8 + 2505x801 - 4936x804 - 6975x807 - 1053x813 - 6418x815 + 3588x819 + 10137x822 + 5893x823 + 5577x826 + 18821x829 + 7027x83 - 7910x830 - 3602x831 + 2457x834 - 7517x835 - 6411x836 + 345x838 + 2100x839 + 6236x840 + 1602x847 - 7605x848 + 7082x85 + 9393x852 + 985x855 - 4325x858 + 624x86 - 4323x860 + 5230x861 - 1777x862 + 4607x864 + 9348x867 + 3721x868 - 3217x869 + 4120x87 - 9129x872 + 19729x873 + 4264x877 - 7599x879 - 6097x88 + 6781x880 + 3381x881 + 4634x883 - 3208x886 + 395x892 - 3615x893 + 5108x897 - 4015x901 - 5606x902 - 4199x905 - 744x906 - 4447x908 - 7062x911 + 8507x917 - 2x919 + 1916x920 + 5443x921 + 6050x922 + 9036x924 - 9291x926 - 4486x927 - 7537x930 - 3835x932 - 3657x934 + 1714x938 - 10110x94 + 7990x943 - 2104x953 + 1756x956 - 1486x961 + 6098x962 + 8267x965 - 1871x966 - 3828x968 + 9180x97 - 353x970 - 4798x972 + 6085x973 - 4763x974 + 2344x980 - 9527x983 - 18335x986 - 5517x987 - 3827x988 + 104x989 - 6140x99 + 7358x990 - 1066x995 - 1281x996 + 2801x999
-Unifier:   [x10 : g0,x103 : g1,x105 : -g100 - g101 - g104 - g106 - g108 - g11 - g110 - g111 - g113 - g117 - g12 - g121 - g122 - g123 - g128 - g129 - g13 - g132 - g134 - g135 - g137 - g138 - g140 - g142 - g143 - g144 - g145 - g147 - g148 - g149 - g150 - g151 - g152 - g153 - g154 - g155 - g156 - g157 - g16 - g160 - g161 - g162 - g163 - g167 - g17 - g172 - g174 - g18 - g180 - g181 - g182 - g183 - g184 - g185 - g186 - g187 - g189 - g19 - g193 - g195 - g196 - g197 - g199 - g20 - g202 - g208 - g209 - g211 - g217 - g218 - g219 - g22 - g220 - g221 - g222 - g223 - g227 - g230 - g238 - g239 - g241 - g242 - g243 - g245 - g247 - g249 - g250 - g251 - g252 - g253 - g254 - g257 - g258 - g26 - g260 - g261 - g262 - g265 - g267 - g268 - g269 - g270 - g272 - g274 - g275 - g276 - g279 - g28 - g281 - g282 - g283 - g289 - g29 - g290 - g291 - g294 - g297 - g298 - g299 - g3 - g300 - g302 - g305 - g306 - g309 - g311 - g312 - g314 - g315 - g316 - g318 - g319 - g32 - g320 - g321 - g322 - g323 - g325 - g326 - g331 - g332 - g333 - g334 - g335 - g337 - g338 - g34 - g340 - g343 - g344 - g346 - g348 - g350 - g351 - g352 - g354 - g355 - g36 - g361 - g363 - g365 - g366 - g367 - g368 - g369 - g37 - g370 - g371 - g373 - g376 - g377 - g379 - g38 - g380 - g381 - g382 - g385 - g386 - g387 - g389 - g390 - g391 - g393 - g394 - g396 - g40 - g401 - g402 - g403 - g408 - g410 - g411 - g412 - g413 - g414 - g415 - g416 - g421 - g422 - g423 - g424 - g426 - g428 - g429 - g43 - g430 - g434 - g439 - g44 - g440 - g441 - g442 - g446 - g447 - g448 - g449 - g452 - g454 - g458 - g459 - g460 - g462 - g463 - g464 - g466 - g469 - g471 - g477 - g48 - g480 - g485 - g49 - g490 - g492 - g493 - g495 - g497 - g498 - g499 - g50 - g500 - g502 - g503 - g508 - g509 - g51 - g510 - g511 - g512 - g514 - g516 - g518 - g520 - g522 - g523 - g524 - g526 - g528 - g529 - g535 - g536 - g537 - g538 - g54 - g540 - g542 - g543 - g547 - g549 - g55 - g551 - g553 - g558 - g560 - g561 - g563 - g565 - g569 - g57 - g575 - g577 - g578 - g58 - g580 - g581 - g583 - g584 - g586 - g588 - g59 - g592 - g595 - g597 - g60 - g602 - g604 - g605 - g606 - g611 - g613 - g615 - g616 - g617 - g62 - g621 - g622 - g624 - g625 - g626 - g628 - g629 - g633 - g635 - g636 - g637 - g638 - g639 - g641 - g642 - g643 - g644 - g645 - g646 - g647 - g648 - g650 - g651 - g652 - g654 - g657 - g658 - g659 - g66 - g660 - g663 - g664 - g666 - g668 - g669 - g670 - g674 - g677 - g679 - g680 - g681 - g682 - g683 - g685 - g686 - g687 - g688 - g689 - g69 - g690 - g693 - g694 - g695 - g696 - g697 - g698 - g70 - 2g708 - g71 - g72 - g73 - g74 - g81 - g82 - g83 - g84 - g85 - g86 - g91 - g92 - g93 - g94 - g95 - g97 - g99,x106 : g3,x107 : g4,x108 : g5,x11 : g6,x110 : g7,x111 : g8,x112 : g9,x113 : g10,x114 : g11,x116 : g12,x117 : g13,x118 : g14,x123 : g15,x125 : g16,x126 : g17,x127 : g18,x128 : g19,x129 : g20,x132 : g21,x133 : g22,x135 : g23,x137 : g24,x138 : g25,x139 : g26,x14 : g27,x140 : g28,x142 : g29,x143 : g30,x144 : g31,x146 : g32,x147 : g33,x148 : g34,x149 : g35,x150 : g36,x151 : g37,x152 : g38,x154 : g39,x155 : g40,x157 : g41,x158 : g42,x159 : g43,x16 : g44,x161 : g45,x165 : g46,x169 : g47,x170 : g48,x174 : g49,x175 : g50,x176 : g51,x178 : g52,x179 : g53,x180 : g54,x181 : g55,x182 : g56,x184 : g57,x187 : g58,x188 : g59,x19 : g60,x190 : g61,x191 : g62,x192 : g63,x193 : g64,x194 : g65,x196 : g66,x197 : g67,x198 : g68,x199 : g69,x2 : g70,x20 : g71,x201 : g72,x202 : g73,x205 : g74,x206 : g75,x207 : g76,x208 : g77,x209 : g78,x210 : g79,x212 : g80,x213 : g81,x214 : g82,x215 : g83,x216 : g84,x22 : g85,x222 : g86,x225 : g87,x226 : g88,x227 : g89,x228 : g90,x229 : g91,x23 : g92,x231 : g93,x233 : g94,x234 : g95,x235 : g96,x236 : g97,x237 : g98,x238 : g99,x240 : g100,x242 : g101,x243 : g102,x244 : g103,x245 : g104,x246 : g105,x247 : g106,x248 : g107,x25 : g108,x252 : g109,x253 : g110,x254 : g111,x255 : g112,x256 : g113,x259 : g114,x26 : g115,x260 : g116,x261 : g117,x262 : g118,x263 : g119,x265 : g120,x268 : g121,x269 : g122,x27 : g123,x271 : g124,x272 : g125,x275 : g126,x276 : g127,x277 : g128,x28 : g129,x280 : g130,x281 : g131,x282 : g132,x283 : g133,x284 : g134,x285 : g135,x286 : g136,x288 : g137,x29 : g138,x290 : g139,x291 : g140,x292 : g141,x293 : g142,x294 : g143,x295 : g144,x298 : g145,x299 : g146,x3 : g147,x300 : g148,x302 : g149,x303 : g150,x304 : g151,x306 : g152,x308 : g153,x31 : g154,x310 : g155,x311 : g156,x312 : g157,x314 : g158,x316 : g159,x317 : g160,x318 : g161,x319 : g162,x320 : g163,x322 : g164,x326 : g165,x328 : g166,x329 : g167,x330 : g168,x331 : g169,x332 : g170,x333 : g171,x334 : g172,x335 : g173,x336 : g174,x337 : g175,x338 : g176,x339 : g177,x34 : g178,x345 : g179,x346 : g180,x347 : g181,x348 : g182,x349 : g183,x350 : g184,x351 : g185,x354 : g186,x355 : g187,x356 : g188,x358 : g189,x360 : g190,x361 : g191,x363 : g192,x364 : g193,x365 : g194,x366 : g195,x368 : g196,x369 : g197,x370 : g198,x372 : g199,x373 : g200,x374 : g201,x375 : g202,x376 : g203,x377 : g204,x378 : g205,x38 : g206,x381 : g207,x382 : g208,x384 : g209,x385 : g210,x387 : g211,x388 : g212,x389 : g213,x390 : g214,x391 : g215,x392 : g216,x393 : g217,x394 : g218,x395 : g219,x396 : g220,x397 : g221,x398 : g222,x399 : g223,x4 : g224,x40 : g225,x400 : g226,x401 : g227,x402 : g228,x403 : g229,x404 : g230,x405 : g231,x406 : g232,x407 : g233,x408 : g234,x409 : g235,x410 : g236,x411 : g237,x412 : g238,x413 : g239,x414 : g240,x415 : g241,x416 : g242,x417 : g243,x418 : g244,x419 : g245,x420 : g246,x421 : g247,x423 : g248,x424 : g249,x425 : g250,x427 : g251,x428 : g252,x429 : g253,x43 : g254,x430 : g255,x431 : g256,x432 : g257,x434 : g258,x435 : g259,x436 : g260,x438 : g261,x439 : g262,x44 : g263,x440 : g264,x441 : g265,x442 : g266,x443 : g267,x445 : g268,x446 : g269,x448 : g270,x449 : g271,x450 : g272,x451 : g273,x454 : g274,x455 : g275,x456 : g276,x458 : g277,x459 : g278,x462 : g279,x463 : g280,x465 : g281,x466 : g282,x467 : g283,x47 : g284,x471 : g285,x473 : g286,x474 : g287,x475 : g288,x476 : g289,x477 : g290,x478 : g291,x48 : g292,x480 : g293,x481 : g294,x485 : g295,x486 : g296,x487 : g297,x488 : g298,x492 : g299,x494 : g300,x496 : g301,x497 : g302,x498 : g303,x5 : g304,x501 : g305,x502 : g306,x503 : g307,x507 : g308,x508 : g309,x509 : g310,x51 : g311,x511 : g312,x512 : g313,x513 : g314,x514 : g315,x517 : g316,x518 : g317,x52 : g318,x520 : g319,x521 : g320,x522 : g321,x523 : g322,x524 : g323,x525 : g324,x526 : g325,x528 : g326,x529 : g327,x53 : g328,x530 : g329,x532 : g330,x533 : g331,x534 : g332,x535 : g333,x536 : g334,x537 : g335,x538 : g336,x54 : g337,x540 : g338,x542 : g339,x543 : g340,x545 : g341,x546 : g342,x548 : g343,x549 : g344,x550 : g345,x551 : g346,x552 : g347,x553 : g348,x554 : g349,x556 : g350,x558 : g351,x559 : g352,x56 : g353,x560 : g354,x562 : g355,x563 : g356,x564 : g357,x566 : g358,x567 : g359,x569 : g360,x57 : g361,x570 : g362,x571 : g363,x572 : g364,x573 : g365,x574 : g366,x575 : g367,x577 : g368,x578 : g369,x579 : g370,x58 : g371,x581 : g372,x582 : g373,x583 : g374,x584 : g375,x585 : g376,x587 : g377,x588 : g378,x589 : g379,x59 : g380,x591 : g381,x592 : g382,x593 : g383,x594 : g384,x596 : g385,x597 : g386,x598 : g387,x599 : g388,x6 : g389,x60 : g390,x601 : g391,x602 : g392,x603 : g393,x604 : g394,x605 : g395,x606 : g396,x607 : g397,x608 : g398,x609 : g399,x61 : g400,x610 : g401,x611 : g402,x612 : g403,x613 : g404,x614 : g405,x616 : g406,x617 : g407,x618 : g408,x619 : g409,x62 : g410,x620 : g411,x621 : g412,x622 : g413,x624 : g414,x625 : g415,x626 : g416,x627 : g417,x628 : g418,x629 : g419,x63 : g420,x631 : g421,x632 : g422,x634 : g423,x636 : g424,x637 : g425,x638 : g426,x639 : g427,x640 : g428,x643 : g429,x644 : g430,x647 : g431,x648 : g432,x649 : g433,x65 : g434,x650 : g435,x651 : g436,x652 : g437,x653 : g438,x654 : g439,x656 : g440,x657 : g441,x659 : g442,x66 : g443,x660 : g444,x661 : g445,x662 : g446,x663 : g447,x664 : g448,x665 : g449,x666 : g450,x667 : g451,x668 : g452,x67 : g453,x670 : g454,x671 : g455,x672 : g456,x673 : g457,x676 : g458,x678 : g459,x679 : g460,x68 : g461,x684 : g462,x685 : g463,x686 : g464,x687 : g465,x688 : g466,x69 : g467,x690 : g468,x692 : g469,x693 : g470,x695 : g471,x696 : g472,x697 : g473,x698 : g474,x699 : g475,x7 : g476,x700 : g477,x701 : g478,x702 : g479,x703 : g480,x706 : g481,x707 : g482,x708 : g483,x709 : g484,x71 : g485,x711 : g486,x712 : g487,x713 : g488,x716 : g489,x717 : g490,x718 : g491,x719 : g492,x72 : g493,x721 : g494,x722 : g495,x723 : g496,x726 : g497,x727 : g498,x728 : g499,x73 : g500,x731 : g501,x732 : g502,x734 : g503,x735 : g504,x737 : g505,x738 : g506,x740 : g507,x741 : g508,x742 : g509,x744 : g510,x746 : g511,x747 : g512,x748 : g513,x749 : g514,x75 : g515,x750 : g516,x752 : g517,x753 : g518,x754 : g519,x755 : g520,x756 : g521,x757 : g522,x76 : g523,x760 : g524,x762 : g525,x763 : g526,x764 : g527,x765 : g528,x767 : g529,x768 : g530,x77 : g531,x771 : g532,x772 : g533,x773 : g534,x774 : g535,x776 : g536,x777 : g537,x779 : g538,x780 : g539,x781 : g540,x782 : g541,x783 : g542,x784 : g543,x785 : g544,x789 : g545,x79 : g546,x790 : g547,x791 : g548,x792 : g549,x793 : g550,x795 : g551,x796 : g552,x799 : g553,x8 : g554,x800 : g555,x801 : g556,x802 : g557,x804 : g558,x805 : g559,x806 : g560,x807 : g561,x808 : g562,x809 : g563,x81 : g564,x813 : g565,x814 : g566,x815 : g567,x817 : g568,x818 : g569,x819 : g570,x821 : g571,x822 : g572,x823 : g573,x825 : g574,x826 : g575,x828 : g576,x829 : g577,x83 : g578,x830 : g579,x831 : g580,x832 : g581,x833 : g582,x834 : g583,x835 : g584,x836 : g585,x838 : g586,x839 : g587,x84 : g588,x840 : g589,x843 : g590,x846 : g591,x847 : g592,x848 : g593,x849 : g594,x85 : g595,x851 : g596,x852 : g597,x855 : g598,x857 : g599,x858 : g600,x86 : g601,x860 : g602,x861 : g603,x862 : g604,x863 : g605,x864 : g606,x865 : g607,x866 : g608,x867 : g609,x868 : g610,x869 : g611,x87 : g612,x871 : g613,x872 : g614,x873 : g615,x874 : g616,x877 : g617,x879 : g618,x88 : g619,x880 : g620,x881 : g621,x883 : g622,x886 : g623,x888 : g624,x890 : g625,x892 : g626,x893 : g627,x894 : g628,x895 : g629,x896 : g630,x897 : g631,x899 : g632,x901 : g633,x902 : g634,x904 : g635,x905 : g636,x906 : g637,x908 : g638,x909 : g639,x91 : g640,x910 : g641,x911 : g642,x912 : g643,x913 : g644,x914 : g645,x915 : g646,x916 : g647,x917 : g648,x919 : 3925g0 + 4253g1 + 332g10 - 904g100 - 1861g101 + 5602g102 - 1167g103 + 2002g104 - 6059g105 - 1270g106 - 1723g107 - 3646g108 + 1928g109 + 210g11 - 5996g110 + 978g111 + 2931g112 - 4069g113 + 2450g114 + 2188g115 + 1481g116 + 2645g117 - 150g118 + 6745g119 - 1809g12 + 1378g120 + 3514g121 + 829g122 - 4886g123 - 6090g124 - 1086g125 + 6743g126 - 537g127 + 1591g128 + 2623g129 - 647g13 - 837g130 + 6955g131 - 13g132 + 4874g133 - 7205g134 + 4019g135 + 4472g136 - 2643g137 - 6968g138 - 3156g139 + 416g14 - 7610g140 + 4403g141 - 3793g142 + 2607g143 - 3762g144 + 1238g145 - 294g146 + 2751g147 - 4001g148 - 2129g149 + 263g15 - 4843g150 - 5266g151 - 197g152 - 3791g153 + 781g154 - 10453g155 + 5405g156 - 2609g157 - 4240g158 - 2283g159 - 4033g16 - 840g160 - 1647g161 - 4976g162 - 5003g163 - 3798g164 + 3111g165 + 857g166 + 6597g167 + 4957g168 + 4495g169 - 5402g17 - 9949g170 - 3076g171 - 4309g172 - 3271g173 - 3434g174 - 967g175 + 6085g176 + 289g177 - 2910g178 - 3216g179 + 3476g18 - 1518g180 - 1856g181 - 3418g182 - 52g183 + 3500g184 - 3755g185 + 1698g186 - 3617g187 - 4406g188 - 3402g189 - 48g19 - 4919g190 - 356g191 - 1532g192 + 657g193 + 3201g194 + 556g195 + 2850g196 - 6363g197 - 2972g198 + 1617g199 - 259g20 + 137g200 - 1689g201 - 2711g202 - 1934g203 - 3962g204 - 4222g205 + 1906g206 - 2500g207 - 985g208 - 6428g209 + 3246g21 + 2369g210 - 1352g211 + 3313g212 - 2678g213 + 4303g214 + 1739g215 + 4741g216 + 6117g217 + 1103g218 + 4468g219 - 2639g22 + 2852g220 - 1167g221 - 4396g222 - 4443g223 - 3254g224 - 90g225 - 43g226 + 1541g227 - 694g228 - 4006g229 - 4740g23 + 1139g230 + 687g231 + 2948g232 - 6921g233 - 7451g234 + 1042g235 + 2040g236 + 4922g237 - 1021g238 - 1805g239 + 4988g24 + 4616g240 - 4939g241 + 2131g242 - 7298g243 + 2531g244 + 7866g245 + 5446g246 + 1590g247 + 1056g248 + 1490g249 - 4162g25 + 3294g250 - 4812g251 - 6031g252 - 4743g253 + 2302g254 - 10470g255 + 1873g256 + 387g257 - 5610g258 - 789g259 + 4723g26 - 1266g260 - 934g261 + 2672g262 - 225g263 - 1276g264 - 1864g265 + 1966g266 + 2639g267 + 8668g268 - 5933g269 - 1888g27 + 4154g270 + 4901g271 - 2848g272 - 1101g273 - 356g274 - 9867g275 + 774g276 + 1311g277 + 1358g278 + 1264g279 + 495g28 - 5478g280 - 5961g281 - 2552g282 - 1747g283 + 1706g284 - 1974g285 + 123g286 + 244g287 - 731g288 - 1369g289 - 2072g29 - 10787g290 - 2728g291 + 1511g292 + 4196g293 - 2952g294 + 2671g295 - 1245g296 - 2527g297 + 3392g298 - 6449g299 - 5278g3 - 3104g30 + 623g300 - 3982g301 - 4745g302 - 2898g303 - 4731g304 - 2933g305 - 956g306 + 7309g307 + 2007g308 - 3657g309 + 1456g31 + 5396g310 - 5175g311 - 509g312 - 4303g313 - 929g314 - 1167g315 - 1890g316 - 641g317 - 3257g318 - 5873g319 + 644g32 - 3169g320 - 2534g321 + 2161g322 + 52g323 + 2225g324 - 1257g325 - 3476g326 + 1218g327 - 4805g328 - 3017g329 - 3847g33 + 6266g330 + 3169g331 - 2869g332 + 4867g333 - 1289g334 - 3556g335 - 4686g336 - 6427g337 + 2323g338 + 917g339 - 755g34 + 3178g340 + 10588g341 - 1748g342 - 5195g343 - 2294g344 - 1270g345 + 17g346 + 5115g347 + 1459g348 + 4568g349 + 81g35 + 957g350 - 1127g351 - 7131g352 + 164g353 + 2759g354 + 2406g355 + 2359g356 - 691g357 + 5411g358 - 8047g359 - 1717g36 + 6331g360 + 1155g361 + 1033g362 - 7777g363 + 119g364 - 6487g365 - 3342g366 - 6298g367 - 840g368 - 3405g369 - 5996g37 - 11280g370 + 3982g371 + 932g372 + 417g373 - 5062g374 + 3671g375 + 4424g376 + 525g377 + 4021g378 - 1814g379 - 2181g38 - 594g380 - 5118g381 + 5218g382 + 4507g383 + 1906g384 - 7781g385 + 6529g386 - 2936g387 + 4765g388 - 1033g389 - 1541g39 - 487g390 - 3472g391 + 1259g392 + 2005g393 + 280g394 + 4198g395 - 803g396 - 2965g397 - 1364g398 + 422g399 - 1512g4 - 4453g40 - 2989g400 - 2374g401 - 1042g402 + 1584g403 - 7078g404 + 6408g405 + 1483g406 - 326g407 - 6252g408 - 6976g409 + 1895g41 - 3558g410 - 2608g411 + 294g412 - 3166g413 - 2339g414 - 3907g415 - 2940g416 + 3546g417 + 4748g418 + 2338g419 - 744g42 - 457g420 - 5582g421 - 1132g422 + 6105g423 - 1068g424 + 5737g425 + 67g426 + 3734g427 - 4164g428 + 1960g429 + 757g43 - 2644g430 + 1142g431 + 1276g432 - 3496g433 - 4302g434 - 4323g435 + 2321g436 + 1431g437 + 4034g438 - 1591g439 - 2032g44 - 738g440 - 2313g441 + 5969g442 - 4465g443 - 1762g444 + 2599g445 + 2358g446 - 8011g447 - 2256g448 - 2842g449 - 2493g45 - 4257g450 - 6128g451 - 1903g452 + 4233g453 - 478g454 + 2823g455 + 276g456 - 1484g457 - 5870g458 + 4006g459 - 3210g46 - 5560g460 - 4846g461 - 3365g462 + 2720g463 + 2391g464 + 5776g465 + 2712g466 - 5929g467 + 270g468 + 2375g469 - 202g47 - 1472g470 + 2218g471 - 6167g472 + 2289g473 - 637g474 - 405g475 - 144g476 + 4308g477 - 1640g478 - 2627g479 + 455g48 + 2077g480 + 3518g481 + 3175g482 + 2407g483 - 1596g484 + 3068g485 - 3542g486 + 16g487 + 1385g488 - 431g489 - 4825g49 - 970g490 - 5008g491 - 2608g492 - 2434g493 - 2158g494 + 3977g495 + 2145g496 + 4552g497 - 1209g498 - 230g499 + 2820g5 - 1514g50 - 1086g500 + 4313g501 - 964g502 - 4226g503 - 7992g504 - 3550g505 - 3934g506 + 5887g507 + 2927g508 + 868g509 - 9386g51 - 7043g510 - 98g511 + 1677g512 - 4551g513 - 1998g514 - 5271g515 - 1171g516 + 2615g517 - 3401g518 + 3182g519 + 3765g52 - 2388g520 - 1633g521 + 792g522 - 8766g523 + 1875g524 - 1862g525 - 259g526 - 2789g527 - 3351g528 - 9602g529 + 917g53 + 1546g530 + 4016g531 + 115g532 - 2664g533 - 3293g534 - 3141g535 - 234g536 + 360g537 + 5814g538 + 4298g539 + 1785g54 + 1147g540 - 1193g541 - 555g542 + 2805g543 - 2037g544 + 493g545 + 2078g546 - 781g547 + 3731g548 - 806g549 + 907g55 + 1972g550 + 2964g551 + 6148g552 - 1857g553 + 4453g554 - 3594g555 - 2881g556 - 2017g557 - 1878g558 + 1365g559 - 1454g56 - 1750g560 - 5334g561 + 900g562 - 5024g563 - 3819g564 - 5891g565 - 3166g566 - 3209g567 - 597g568 - 6308g569 - 3068g57 + 1104g570 + 1726g571 + 5524g572 + 2714g573 - 269g574 - 1641g575 + 4911g576 + 7966g577 + 1802g578 - 4397g579 - 5457g58 - 9859g580 + 2067g581 + 1072g582 - 216g583 - 5203g584 - 7038g585 - 1272g586 + 4936g587 - 9600g588 + 3118g589 - 1753g59 - 5025g590 - 1580g591 + 1706g592 - 332g593 + 1211g594 + 3960g595 + 372g596 + 1715g597 - 4092g598 - 4984g599 + 5051g6 - 1792g60 - 4272g600 + 312g601 - 5033g602 + 2615g603 - 2333g604 - 2638g605 + 859g606 + 618g607 - 3906g608 + 4674g609 + 3886g61 + 815g610 - 223g611 + 2060g612 - 4145g613 - 4829g614 + 5900g615 + 1648g616 + 4955g617 - 6737g618 - 3571g619 - 1540g62 + 7069g620 + 246g621 - 2089g622 - 1604g623 - 488g624 - 3131g625 - 2000g626 - 15g627 + 2992g628 - 3888g629 + 1315g63 + 4904g630 + 2554g631 + 4429g632 - 3452g633 - 2803g634 + 903g635 - 3544g636 - 515g637 - 3668g638 - 3733g639 - 2118g64 - 2659g640 + 202g641 - 8321g642 - 8113g643 - 4457g644 + 3956g645 + 4996g646 - 3477g647 + 2809g648 + 480g65 - 2091g650 + 1277g651 + 3263g652 + 4518g653 - 6090g654 - 2151g655 - 451g656 - 3281g657 - 4282g658 - 8006g659 - 4487g66 - 2762g660 - 2707g661 - 1523g662 - 1935g663 + 3017g664 - 5055g665 - 2498g666 + 5611g667 - 475g668 - 157g669 + 7628g67 + 246g670 + 663g671 + 4130g672 + 878g673 - 3765g674 + 3170g675 + 3049g676 + 1571g677 + 743g678 - 2016g679 - 4420g68 - 2380g680 + 2848g681 + 613g682 + 6504g683 + 4590g684 - 1621g685 - 3276g686 + 1598g687 - 4520g688 + 7286g689 - 5210g69 + 1906g690 - 3220g691 - 1483g692 - 2236g693 - 2349g694 - 6208g695 + 1281g696 - 10612g697 + 349g698 - 6757g699 - 4908g7 - 5016g70 + 52g700 - 3070g701 + 8073g702 - 4499g703 + 452g704 - 533g705 - 1791g706 + 474g707 - 2889g708 - 6971g71 - 4111g72 - 3325g73 - 4255g74 + 6703g75 + 1932g76 + 2943g77 - 2731g78 + 1789g79 - 1214g8 + 155g80 - 5260g81 - 6110g82 - 5719g83 - 2251g84 + 5370g85 - 4645g86 + 764g87 + 4734g88 + 6369g89 + 2217g9 - 4441g90 - 1099g91 + 3461g92 + 1505g93 - 4371g94 + 3454g95 + 9542g96 + 3584g97 + 3437g98 + 479g99,x920 : g650,x921 : g651,x922 : g652,x924 : g653,x926 : g654,x927 : g655,x928 : g656,x93 : g657,x930 : g658,x932 : g659,x934 : g660,x935 : g661,x936 : g662,x937 : g663,x938 : g664,x94 : g665,x941 : g666,x943 : g667,x944 : g668,x949 : g669,x951 : g670,x953 : g671,x954 : g672,x956 : g673,x957 : g674,x961 : g675,x962 : g676,x963 : g677,x964 : g678,x965 : g679,x966 : g680,x967 : g681,x968 : g682,x969 : g683,x97 : g684,x970 : g685,x972 : g686,x973 : g687,x974 : g688,x975 : g689,x976 : g690,x98 : g691,x980 : g692,x981 : g693,x982 : g694,x983 : g695,x984 : g696,x986 : g697,x987 : g698,x988 : g699,x989 : g700,x99 : g701,x990 : g702,x992 : g703,x994 : g704,x995 : g705,x996 : g706,x999 : g707]
-Matcher:   [x10 : g0,x103 : g1,x105 : g2,x107 : g3,x108 : g4,x11 : g5,x111 : g6,x112 : g7,x113 : g8,x114 : g9,x116 : g10,x117 : g11,x118 : g12,x123 : g13,x126 : g14,x127 : g15,x128 : g16,x129 : g17,x132 : g18,x133 : g19,x135 : g20,x137 : g21,x138 : g22,x139 : g23,x140 : g24,x142 : g25,x143 : g26,x144 : g27,x146 : g28,x147 : g29,x148 : g30,x149 : g31,x151 : g32,x152 : g33,x154 : g34,x155 : g35,x157 : g36,x158 : g37,x16 : g38,x161 : g39,x165 : g40,x175 : g41,x176 : g42,x178 : g43,x179 : g44,x180 : g45,x181 : g46,x182 : g47,x184 : g48,x191 : g49,x192 : g50,x193 : g51,x196 : g52,x197 : g53,x199 : g54,x2 : g55,x20 : g56,x206 : g57,x208 : g58,x209 : g59,x210 : g60,x212 : g61,x213 : g62,x216 : g63,x22 : g64,x222 : g65,x225 : g66,x226 : g67,x227 : g68,x228 : g69,x235 : g70,x236 : g71,x237 : g72,x240 : g73,x242 : g74,x243 : g75,x244 : g76,x245 : g77,x246 : g78,x247 : g79,x248 : 5047g0 + 233g1 + 3147g10 + 2158g100 + 2718g101 + 3089g102 + 2916g103 + 2593g104 + 1529g105 + 2356g106 + 2233g107 + 2284g108 + 4912g109 + 98g11 + 3706g110 + 5120g111 + 4920g112 + 104g114 + 3856g115 + 2639g116 + 3620g117 + 3892g118 + 778g119 + 4568g12 + 1923g120 + 3486g121 + 1265g122 + 798g123 - 211g124 + 1675g125 + 2036g126 + 624g127 + 3400g128 + 1670g129 + 2003g13 + 2093g130 + 551g131 + 64g132 + 2588g133 + 3639g134 + 4275g135 + 2133g136 + 422g137 + 700g138 + 3157g139 + 4183g14 + 3344g140 + 2305g141 + 4863g142 + 3732g143 + 3726g144 + 1147g145 + 3957g146 + 483g147 + 1931g148 + 4514g149 + 3540g15 + 2369g150 + 403g151 + 428g152 + 798g153 + 1776g154 + 2165g155 + 348g156 + 674g157 + 1097g158 + 2440g159 + 2208g16 + 90g160 + 2120g161 + 5013g162 + 3828g163 + 4370g164 + 2085g165 + 3512g166 + 5107g167 + 1198g168 + 1801g169 + 4484g17 + 2998g170 + 5006g171 + 3796g172 - 5g173 + 526g174 + 876g175 + 2802g176 + 2618g177 + 2558g178 + 4299g179 + 3589g18 + 1300g180 + 2116g181 + 1802g182 + 3843g183 + 2480g184 + 2438g185 + 1690g186 + 245g187 + 2045g188 + 1364g189 + 1780g19 + 2462g190 + 4352g191 + 2587g192 + 1184g193 + 2321g194 + 2174g195 - 291g196 + 1827g197 + 4611g198 + 1952g199 + 3384g2 + 1390g20 + 1380g200 + 4217g201 + 436g202 + 3295g203 + 1791g204 + 2283g205 + 4086g206 + 937g207 + 3163g208 + 1597g209 + 4822g21 + 5282g210 + 3965g211 + 2107g212 + 2759g213 + 4219g214 + 2564g215 + 925g216 + 3705g217 + 4768g218 + 4436g219 + 905g22 + 2637g220 + 4102g221 + 1231g222 + 2286g223 + 3084g224 + 4389g225 - 377g226 + 1491g227 + 1417g228 + 783g229 + 1906g23 + 650g230 + 302g231 - 161g232 + 4232g233 + 824g234 + 2668g235 + 2957g236 + 1071g237 + 194g238 + 1768g239 + 1386g24 + 3520g240 + 2998g241 + 2854g242 + 3450g243 + 3287g244 + 4023g245 + 2638g246 + 3751g247 + 2426g248 + 1927g249 + 273g25 + 4290g250 + 840g251 + 2957g252 + 3807g253 + 2197g254 + 1107g255 + 1445g256 + 28g257 + 1251g258 + 3511g259 + 4457g26 + 1912g260 + 2687g261 + 947g262 + 2575g263 + 4200g264 + 4545g265 + 1390g266 + 3116g267 + 1864g268 + 430g269 + 4392g27 + 2045g270 + 2648g271 + 4364g272 + 4960g273 + 1280g274 - 163g275 + 3223g276 + 3127g277 + 3182g278 + 3767g279 + 5087g28 + 1995g280 + 566g281 + 2025g282 + 2997g283 + 625g284 + 1584g285 + 3181g286 + 1188g287 + 4557g288 + 2048g289 + 3962g29 + 753g290 + 4685g291 + 3092g292 + 2837g293 + 2678g294 + 3882g295 + 2876g296 + 4094g297 + 674g298 - 210g299 + 895g3 + 3589g30 + 585g300 + 593g301 + 577g302 + 3154g303 + 354g304 + 357g305 + 1090g306 + 5130g307 + 1882g308 + 4012g309 + 2561g31 + 2377g310 + 751g311 + 2526g312 + 4003g313 + 743g314 + 3950g315 + 3207g316 + 258g317 + 2453g318 + 869g319 + 4150g32 + 3181g320 + 3612g321 + 3501g322 + 2658g323 + 343g324 + 3730g325 + 698g326 + 1963g327 + 3284g328 + 742g329 + 3564g33 + 447g330 + 1739g331 + 226g332 + 4159g333 + 275g334 + 4592g335 + 3200g336 + 2904g337 + 639g338 + 942g339 + 3039g34 + 3676g340 + 612g341 + 413g342 + 2636g343 + 4769g344 + 4356g345 + 3874g346 - 169g347 + 672g348 + 4447g349 + 4788g35 + 4046g350 + 3754g351 + 3257g352 + 3189g353 + 1932g354 + 2389g355 + 1163g356 + 4678g357 + 1009g358 + 4157g359 + 3798g36 + 4449g360 + 3038g361 + 3444g362 + 2600g363 + 4900g364 + 3615g365 + 657g366 + 2251g367 + 4869g368 + 4331g369 + 1663g37 + 4997g370 + 251g371 + 2782g372 + 4388g373 + 2009g374 + 2535g375 + 2420g376 + 477g377 + 4683g378 + 2042g379 + 3234g38 + 3036g380 + 3320g381 + 1813g382 + 3616g383 + 361g384 + 787g385 + 858g386 + 3202g387 + 4916g388 + 4425g389 + 659g39 + 2891g390 + 3477g391 + 4700g392 + 2827g393 + 1690g394 + 1810g395 + 1589g396 + 2544g397 + 2305g398 + 939g399 + 1861g4 + 1526g40 + 4496g400 + 1047g401 + 953g402 + 2827g403 - 169g404 + 23g405 + 3156g406 + 4008g407 + 4648g408 + 1693g409 + 4399g41 + 4134g410 + 3459g411 + 3442g412 + 1313g413 + 1412g414 + 3959g415 + 3428g416 + 1642g417 + 776g418 + 4674g419 + 2579g42 + 4581g420 + 654g421 + 3801g422 + 3131g423 - 148g424 + 3010g425 + 3935g426 + 4078g427 + 1375g428 + 286g429 + 2586g43 + 1354g430 + 4923g431 + 4176g432 + 747g433 + 3900g434 + 2734g435 + 671g436 + 2614g437 + 4664g438 + 3209g439 + 335g44 + 3037g440 + 172g441 + 5084g442 + 928g443 + 4954g444 + 1682g445 + 50g446 + 4204g447 + 640g448 + 3759g449 + 3162g45 + 4369g450 + 819g451 + 724g452 + 1666g453 + 664g454 + 3576g455 + 4674g456 + 4814g457 + 4095g458 + 1125g459 + 1977g46 + 4246g460 + 2816g461 + 1763g462 + 4882g463 + 2332g464 + 4474g465 + 784g466 - 27g467 + 573g468 + 3889g469 + 3896g47 + 2545g470 + 1187g471 + 3760g472 + 2518g473 + 1725g474 + 1903g475 + 3296g476 + 4268g477 + 877g478 + 1341g479 + 1265g48 + 1496g480 + 3443g481 - 217g482 + 368g483 + 4134g484 - 8g485 + 3536g486 - 140g487 + 1166g488 + 4924g489 + 1366g49 + 831g490 + 113g491 + 3471g492 + 2534g493 + 4456g494 + 3457g495 + 4219g496 + 2230g497 + 2945g498 + 3699g499 + 363g5 + 4902g50 + 3113g500 + 5075g501 + 3113g502 + 3623g503 + 583g504 + 3545g505 + 2790g506 + 4217g507 + 2044g508 + 1679g509 + 3291g51 + 5271g510 + 1352g511 + 4574g512 + 621g513 + 2792g514 + 4550g515 + 259g516 + 40g517 + 1472g518 - 258g519 + 1779g52 + 3153g520 + 1838g521 + 3040g522 + 1251g523 + 4035g524 + 2640g525 + 1226g526 + 764g527 + 2486g528 + 520g529 + 1560g53 + 3788g530 + 3070g531 + 4558g532 + 3342g533 + 2582g534 + 3734g535 + 1727g536 + 2937g537 + 2067g538 + 2572g539 + 785g54 + 2446g540 + 2802g541 + 5456g542 + 4589g543 + 4366g544 + 2409g545 + 4927g546 + 1228g547 + 3134g548 + 821g549 + 1932g55 + 157g550 + 4789g551 + 4579g552 + 4570g553 + 4623g554 + 2363g555 + 5113g556 - 180g56 + 1324g57 + 2720g58 + 3541g59 + 610g6 + 4278g60 + 1997g61 + 4759g62 + 4074g63 + 4507g64 + 3941g65 + 4676g66 + 263g67 + 662g68 + 3446g69 + 4384g7 + 3908g70 + 5094g71 + 475g72 + 2274g73 + 3114g74 + 1291g75 + 4085g76 + 3400g77 + 1608g78 + 1572g79 + 1389g8 + 1440g81 + 4652g82 + 2265g83 + 1015g84 + 3973g85 + 3982g86 + 4773g87 + 3775g88 + 3307g89 + 1481g9 + 2349g90 + 532g91 + 3131g92 + 803g93 + 2668g94 + 1232g95 + 706g96 + 3844g97 + 3511g98 + 1407g99 - 16756x103 - 536334x105 + 1088714x106 + 1374418x107 - 1030920x11 + 1393872x110 + 558912x111 - 980226x113 + 566580x114 - 508076x116 - 1177606x117 + 735134x125 + 78100x129 + 465334x135 - 720650x139 + 536192x14 + 121694x142 + 1158294x143 + 257020x144 + 1017004x147 + 77390x150 + 1003230x152 + 1371152x155 - 625226x159 + 1172636x161 + 57368x169 - 539458x170 + 960062x174 + 918314x176 - 918456x178 - 332706x184 + 1139550x187 + 87614x188 + 98690x19 - 1103624x190 + 1201746x191 - 136320x194 + 1245766x196 + 1255280x198 + 649366x20 + 757286x201 + 534062x202 + 798182x205 - 943732x206 - 548688x207 + 305726x210 + 1325002x214 + 1213958x215 - 676914x22 - 998828x225 - 602790x227 - 98122x229 - 1393162x23 - 837658x231 + 831126x233 - 1391174x234 - 157336x235 - 799176x236 - 546274x238 - 871596x240 - 662004x242 - 73698x243 + 158614x244 - 297064x245 + 1228300x246 + 484220x248 + 1292626x253 + 782988x259 + 544712x26 - 1161418x261 + 42600x262 - 983208x263 - 1592814x268 + 113032x269 + 1729560x271 + 308424x272 + 107068x275 + 152508x276 + 353580x277 - 1176328x28 + 284994x280 - 406546x282 + 1050942x284 + 1029216x29 + 83496x299 + 347758x303 + 781000x304 + 233022x308 - 632042x31 + 2179274x310 - 827434x311 + 1204160x314 + 1306684x316 - 171678x317 + 57510x318 + 1010614x320 - 1033476x326 - 1272036x329 + 1182150x332 + 873584x333 + 530086x335 - 929674x338 - 82076x339 + 826440x34 + 926550x345 + 65036x347 - 1404238x350 + 656182x351 + 791082x355 - 596826x364 + 249636x365 + 1396854x369 - 133622x372 - 38908x373 + 202776x374 + 1199048x378 + 509496x381 + 1149348x384 - 26270x387 - 1390038x390 - 818204x392 - 723490x394 - 637296x395 + 1017288x398 + 851574x399 - 929106x400 + 1965564x407 + 1316340x408 - 522702x409 - 537186x410 - 1062870x411 + 755156x413 - 1310944x414 + 66740x415 + 1374702x417 - 1201888x418 - 1390748x420 - 861798x421 - 299904x423 - 589158x424 - 371472x425 + 1179168x427 - 185026x428 + 837800x429 + 609322x430 - 531932x431 + 1183002x434 + 63900x44 + 362384x440 - 552948x441 - 1223614x445 + 398594x450 + 192978x451 + 134332x456 - 385672x459 - 706450x462 + 1244204x463 + 560616x471 - 34932x473 - 92300x476 - 429124x48 - 1191664x480 + 428130x481 - 775320x485 - 1373566x488 + 1421278x492 - 587170x494 + 496574x496 + 937342x497 + 1343604x5 + 422734x501 + 1165962x502 - 767652x503 + 628350x508 - 211154x509 + 95424x512 - 303312x513 + 126522x517 - 475274x518 - 90312x520 - 425006x524 - 1299016x525 + 358976x526 - 1134154x529 + 1364620x53 - 1779544x532 + 404558x534 - 193546x536 + 1330824x538 + 832120x54 - 1069970x540 - 260428x542 - 3209910x545 + 105932x546 + 1006212x548 - 996840x550 - 824594x553 + 908942x559 - 483226x56 - 566154x562 + 196244x564 - 801732x566 + 157052x569 - 30814x573 - 171678x577 - 604494x578 - 1252866x58 + 985338x582 + 290248x583 + 1354680x584 - 950406x585 - 434094x588 + 1043274x591 - 984912x592 - 1406794x593 + 423586x598 - 1353260x599 + 10366x6 - 226490x60 + 119280x603 - 379282x605 - 429976x607 + 921864x608 - 119848x609 + 848876x61 + 1198906x610 - 270226x611 - 504668x614 + 92584x617 - 946004x618 - 765806x62 - 833398x620 - 493734x621 - 649792x622 - 959920x625 - 816500x627 - 1348432x628 + 1175050x631 + 196954x634 - 854982x639 + 1254144x654 - 617274x657 - 848308x659 + 1268060x66 - 738116x661 + 907238x664 + 1208988x666 - 339238x67 - 1046114x670 - 78384x672 + 421456x673 - 1312080x678 + 1376264x68 - 960346x685 + 140438x687 + 122120x69 + 854130x690 + 1277148x693 + 242962x695 + 180908x698 - 505662x699 + 1383080x7 - 879406x700 - 901700x707 - 683588x708 + 1005928x711 + 329298x712 - 936774x716 - 134758x717 - 1281834x722 - 609180x723 - 1353686x726 - 1140260x728 - 901132x73 - 1410770x731 + 984060x735 + 867336x738 - 675920x740 - 990876x746 - 767794x749 + 1439028x75 - 485356x752 + 267954x755 - 304590x756 - 1261386x760 + 528808x762 + 2316730x767 + 139018x77 + 1075366x773 + 481806x774 - 343782x776 - 817920x779 - 252618x783 + 870886x785 - 140012x789 - 590152x79 - 560048x793 - 1264652x8 - 355710x801 + 700912x804 + 990450x807 + 149526x813 + 911356x815 - 509496x819 - 1439454x822 - 836806x823 - 791934x826 - 2672582x829 - 997834x83 + 1123220x830 + 511484x831 - 348894x834 + 1067414x835 + 910362x836 - 48990x838 - 298200x839 - 885512x840 - 227484x847 + 1079910x848 - 1005644x85 - 1333806x852 - 139870x855 + 614150x858 - 88608x86 + 613866x860 - 742660x861 + 252334x862 - 654194x864 - 1327416x867 - 528382x868 + 456814x869 - 585040x87 + 1296318x872 - 2801518x873 - 605488x877 + 1079058x879 + 865774x88 - 962902x880 - 480102x881 - 658028x883 + 455536x886 - 56090x892 + 513330x893 - 725336x897 + 570130x901 + 796052x902 + 596258x905 + 105648x906 + 631474x908 + 1002804x911 - 1207994x917 + 284x919 - 272072x920 - 772906x921 - 859100x922 - 1283112x924 + 1319322x926 + 637012x927 + 1070254x930 + 544570x932 + 519294x934 - 243388x938 + 1435620x94 - 1134580x943 + 298768x953 - 249352x956 + 211012x961 - 865916x962 - 1173914x965 + 265682x966 + 543576x968 - 1303560x97 + 50126x970 + 681316x972 - 864070x973 + 676346x974 - 332848x980 + 1352834x983 + 2603570x986 + 783414x987 + 543434x988 - 14768x989 + 871880x99 - 1044836x990 + 151372x995 + 181902x996 - 397742x999,x25 : g81,x252 : g82,x254 : g83,x255 : g84,x256 : g85,x259 : g86,x26 : g87,x260 : g88,x263 : g89,x265 : g90,x268 : g91,x269 : g92,x27 : g93,x275 : g94,x277 : g95,x28 : g96,x280 : g97,x281 : g98,x283 : g99,x284 : g100,x285 : g101,x286 : g102,x288 : g103,x29 : g104,x290 : g105,x291 : g106,x292 : g107,x293 : g108,x294 : g109,x295 : g110,x298 : g111,x3 : g112,x300 : -34g0 - 23g10 - 16g100 - 17g101 - 20g102 - 21g103 - 19g104 - 12g105 - 19g106 - 14g107 - 17g108 - 33g109 - 2g11 - 27g110 - 35g111 - 33g112 - g114 - 28g115 - 19g116 - 25g117 - 28g118 - 6g119 - 32g12 - 12g120 - 25g121 - 8g122 - 7g123 - 12g125 - 14g126 - 3g127 - 22g128 - 10g129 - 14g13 - 17g130 - 5g131 - g132 - 19g133 - 26g134 - 29g135 - 15g136 - 3g137 - 5g138 - 23g139 - 31g14 - 23g140 - 15g141 - 34g142 - 28g143 - 27g144 - 10g145 - 28g146 - 4g147 - 12g148 - 31g149 - 23g15 - 15g150 - 4g151 - 2g152 - 6g153 - 13g154 - 16g155 - 4g156 - 4g157 - 8g158 - 17g159 - 15g16 - g160 - 14g161 - 34g162 - 28g163 - 31g164 - 14g165 - 24g166 - 33g167 - 7g168 - 11g169 - 31g17 - 21g170 - 35g171 - 28g172 - 5g174 - 5g175 - 20g176 - 20g177 - 17g178 - 30g179 - 24g18 - 8g180 - 16g181 - 13g182 - 27g183 - 17g184 - 17g185 - 11g186 - 3g187 - 13g188 - 10g189 - 13g19 - 18g190 - 27g191 - 18g192 - 8g193 - 15g194 - 15g195 - 13g197 - 31g198 - 17g199 - 24g2 - 11g20 - 9g200 - 30g201 - 3g202 - 23g203 - 11g204 - 17g205 - 28g206 - 5g207 - 20g208 - 13g209 - 32g21 - 35g210 - 26g211 - 15g212 - 19g213 - 33g214 - 17g215 - 6g216 - 26g217 - 34g218 - 33g219 - 8g22 - 19g220 - 29g221 - 8g222 - 16g223 - 22g224 - 31g225 - g226 - 11g227 - 10g228 - 6g229 - 12g23 - 5g230 - 3g231 - 28g233 - 4g234 - 18g235 - 19g236 - 9g237 - g238 - 14g239 - 9g24 - 25g240 - 21g241 - 21g242 - 25g243 - 25g244 - 29g245 - 19g246 - 25g247 - 18g248 - 13g249 - 2g25 - 31g250 - 7g251 - 22g252 - 25g253 - 13g254 - 8g255 - 11g256 - g257 - 7g258 - 25g259 - 31g26 - 14g260 - 19g261 - 7g262 - 20g263 - 29g264 - 30g265 - 8g266 - 21g267 - 13g268 - 4g269 - 30g27 - 15g270 - 17g271 - 30g272 - 34g273 - 8g274 - 2g275 - 20g276 - 21g277 - 22g278 - 29g279 - 35g28 - 14g280 - 6g281 - 15g282 - 23g283 - 6g284 - 15g285 - 22g286 - 8g287 - 30g288 - 16g289 - 28g29 - 2g290 - 32g291 - 21g292 - 19g293 - 19g294 - 27g295 - 19g296 - 29g297 - 4g298 - g299 - 5g3 - 25g30 - g300 - 4g301 - 4g302 - 23g303 - 2g304 - g305 - 7g306 - 35g307 - 13g308 - 30g309 - 18g31 - 16g310 - 4g311 - 18g312 - 27g313 - 8g314 - 26g315 - 22g316 - 5g317 - 20g318 - 8g319 - 31g32 - 24g320 - 27g321 - 25g322 - 21g323 - 3g324 - 26g325 - 4g326 - 14g327 - 23g328 - 2g329 - 24g33 - 3g330 - 10g331 - g332 - 29g333 - 3g334 - 31g335 - 23g336 - 20g337 - 4g338 - 8g339 - 22g34 - 27g340 - 6g341 - 2g342 - 18g343 - 32g344 - 29g345 - 27g346 - 3g348 - 32g349 - 33g35 - 27g350 - 29g351 - 22g352 - 23g353 - 16g354 - 17g355 - 7g356 - 34g357 - 6g358 - 31g359 - 26g36 - 31g360 - 23g361 - 25g362 - 18g363 - 33g364 - 23g365 - 3g366 - 18g367 - 33g368 - 29g369 - 12g37 - 34g370 - 22g372 - 30g373 - 15g374 - 16g375 - 16g376 - 4g377 - 34g378 - 13g379 - 23g38 - 20g380 - 24g381 - 11g382 - 25g383 - 2g384 - 7g385 - 8g386 - 23g387 - 35g388 - 32g389 - 4g39 - 20g390 - 24g391 - 33g392 - 21g393 - 13g394 - 13g395 - 11g396 - 19g397 - 18g398 - 8g399 - 12g4 - 12g40 - 32g400 - 6g401 - 5g402 - 19g403 - g404 - g405 - 21g406 - 30g407 - 34g408 - 12g409 - 31g41 - 29g410 - 24g411 - 25g412 - 8g413 - 11g414 - 27g415 - 27g416 - 12g417 - 5g418 - 34g419 - 20g42 - 33g420 - 4g421 - 25g422 - 22g423 - 21g425 - 27g426 - 27g427 - 8g428 - g429 - 18g43 - 10g430 - 33g431 - 29g432 - 5g433 - 26g434 - 19g435 - 3g436 - 16g437 - 33g438 - 24g439 - 2g44 - 23g440 - 2g441 - 35g442 - 6g443 - 35g444 - 12g445 - 31g447 - 6g448 - 28g449 - 21g45 - 32g450 - 6g451 - 7g452 - 12g453 - 4g454 - 25g455 - 33g456 - 34g457 - 30g458 - 6g459 - 13g46 - 30g460 - 20g461 - 15g462 - 33g463 - 16g464 - 33g465 - 4g466 - 3g467 - 6g468 - 28g469 - 28g47 - 17g470 - 7g471 - 26g472 - 17g473 - 12g474 - 14g475 - 25g476 - 32g477 - 7g478 - 10g479 - 10g48 - 11g480 - 24g481 - 3g483 - 28g484 - g485 - 25g486 - 7g488 - 33g489 - 8g49 - 7g490 - g491 - 23g492 - 19g493 - 31g494 - 25g495 - 30g496 - 15g497 - 19g498 - 27g499 - 2g5 - 34g50 - 20g500 - 34g501 - 21g502 - 25g503 - 5g504 - 26g505 - 19g506 - 31g507 - 17g508 - 13g509 - 24g51 - 35g510 - 7g511 - 33g512 - 5g513 - 19g514 - 32g515 - 2g516 - g517 - 10g518 - 12g52 - 22g520 - 14g521 - 22g522 - 9g523 - 27g524 - 19g525 - 8g526 - 5g527 - 17g528 - 3g529 - 8g53 - 26g530 - 20g531 - 33g532 - 22g533 - 17g534 - 26g535 - 14g536 - 19g537 - 13g538 - 15g539 - 7g54 - 17g540 - 20g541 - 35g542 - 31g543 - 32g544 - 18g545 - 35g546 - 9g547 - 21g548 - 4g549 - 15g55 - 3g550 - 32g551 - 34g552 - 32g553 - 33g554 - 17g555 - 36g556 - 8g57 - 18g58 - 26g59 - 4g6 - 29g60 - 14g61 - 35g62 - 29g63 - 30g64 - 29g65 - 34g66 - 3g68 - 26g69 - 30g7 - 24g70 - 35g71 - 2g72 - 17g73 - 23g74 - 7g75 - 29g76 - 23g77 - 12g78 - 11g79 - 11g8 - 11g81 - 32g82 - 15g83 - 6g84 - 29g85 - 26g86 - 32g87 - 26g88 - 22g89 - 9g9 - 16g90 - 4g91 - 21g92 - 7g93 - 16g94 - 7g95 - 5g96 - 27g97 - 22g98 - 8g99 + 118x103 + 3777x105 - 7667x106 - 9679x107 + 7260x11 - 9816x110 - 3936x111 + 6903x113 - 3990x114 + 3578x116 + 8293x117 - 5177x125 - 550x129 - 3277x135 + 5075x139 - 3776x14 - 857x142 - 8157x143 - 1810x144 - 7162x147 - 545x150 - 7065x152 - 9656x155 + 4403x159 - 8258x161 - 404x169 + 3799x170 - 6761x174 - 6467x176 + 6468x178 + 2343x184 - 8025x187 - 617x188 - 695x19 + 7772x190 - 8463x191 + 960x194 - 8773x196 - 8840x198 - 4573x20 - 5333x201 - 3761x202 - 5621x205 + 6646x206 + 3864x207 - 2153x210 - 9331x214 - 8549x215 + 4767x22 + 7034x225 + 4245x227 + 691x229 + 9811x23 + 5899x231 - 5853x233 + 9797x234 + 1108x235 + 5628x236 + 3847x238 + 6138x240 + 4662x242 + 519x243 - 1117x244 + 2092x245 - 8650x246 - 3410x248 - 9103x253 - 5514x259 - 3836x26 + 8179x261 - 300x262 + 6924x263 + 11217x268 - 796x269 - 12180x271 - 2172x272 - 754x275 - 1074x276 - 2490x277 + 8284x28 - 2007x280 + 2863x282 - 7401x284 - 7248x29 - 588x299 - 2449x303 - 5500x304 - 1641x308 + 4451x31 - 15347x310 + 5827x311 - 8480x314 - 9202x316 + 1209x317 - 405x318 - 7117x320 + 7278x326 + 8958x329 - 8325x332 - 6152x333 - 3733x335 + 6547x338 + 578x339 - 5820x34 - 6525x345 - 458x347 + 9889x350 - 4621x351 - 5571x355 + 4203x364 - 1758x365 - 9837x369 + 941x372 + 274x373 - 1428x374 - 8444x378 - 3588x381 - 8094x384 + 185x387 + 9789x390 + 5762x392 + 5095x394 + 4488x395 - 7164x398 - 5997x399 + 6543x400 - 13842x407 - 9270x408 + 3681x409 + 3783x410 + 7485x411 - 5318x413 + 9232x414 - 470x415 - 9681x417 + 8464x418 + 9794x420 + 6069x421 + 2112x423 + 4149x424 + 2616x425 - 8304x427 + 1303x428 - 5900x429 - 4291x430 + 3746x431 - 8331x434 - 450x44 - 2552x440 + 3894x441 + 8617x445 - 2807x450 - 1359x451 - 946x456 + 2716x459 + 4975x462 - 8762x463 - 3948x471 + 246x473 + 650x476 + 3022x48 + 8392x480 - 3015x481 + 5460x485 + 9673x488 - 10009x492 + 4135x494 - 3497x496 - 6601x497 - 9462x5 - 2977x501 - 8211x502 + 5406x503 - 4425x508 + 1487x509 - 672x512 + 2136x513 - 891x517 + 3347x518 + 636x520 + 2993x524 + 9148x525 - 2528x526 + 7987x529 - 9610x53 + 12532x532 - 2849x534 + 1363x536 - 9372x538 - 5860x54 + 7535x540 + 1834x542 + 22605x545 - 746x546 - 7086x548 + 7020x550 + 5807x553 - 6401x559 + 3403x56 + 3987x562 - 1382x564 + 5646x566 - 1106x569 + 217x573 + 1209x577 + 4257x578 + 8823x58 - 6939x582 - 2044x583 - 9540x584 + 6693x585 + 3057x588 - 7347x591 + 6936x592 + 9907x593 - 2983x598 + 9530x599 - 73x6 + 1595x60 - 840x603 + 2671x605 + 3028x607 - 6492x608 + 844x609 - 5978x61 - 8443x610 + 1903x611 + 3554x614 - 652x617 + 6662x618 + 5393x62 + 5869x620 + 3477x621 + 4576x622 + 6760x625 + 5750x627 + 9496x628 - 8275x631 - 1387x634 + 6021x639 - 8832x654 + 4347x657 + 5974x659 - 8930x66 + 5198x661 - 6389x664 - 8514x666 + 2389x67 + 7367x670 + 552x672 - 2968x673 + 9240x678 - 9692x68 + 6763x685 - 989x687 - 860x69 - 6015x690 - 8994x693 - 1711x695 - 1274x698 + 3561x699 - 9740x7 + 6193x700 + 6350x707 + 4814x708 - 7084x711 - 2319x712 + 6597x716 + 949x717 + 9027x722 + 4290x723 + 9533x726 + 8030x728 + 6346x73 + 9935x731 - 6930x735 - 6108x738 + 4760x740 + 6978x746 + 5407x749 - 10134x75 + 3418x752 - 1887x755 + 2145x756 + 8883x760 - 3724x762 - 16315x767 - 979x77 - 7573x773 - 3393x774 + 2421x776 + 5760x779 + 1779x783 - 6133x785 + 986x789 + 4156x79 + 3944x793 + 8906x8 + 2505x801 - 4936x804 - 6975x807 - 1053x813 - 6418x815 + 3588x819 + 10137x822 + 5893x823 + 5577x826 + 18821x829 + 7027x83 - 7910x830 - 3602x831 + 2457x834 - 7517x835 - 6411x836 + 345x838 + 2100x839 + 6236x840 + 1602x847 - 7605x848 + 7082x85 + 9393x852 + 985x855 - 4325x858 + 624x86 - 4323x860 + 5230x861 - 1777x862 + 4607x864 + 9348x867 + 3721x868 - 3217x869 + 4120x87 - 9129x872 + 19729x873 + 4264x877 - 7599x879 - 6097x88 + 6781x880 + 3381x881 + 4634x883 - 3208x886 + 395x892 - 3615x893 + 5108x897 - 4015x901 - 5606x902 - 4199x905 - 744x906 - 4447x908 - 7062x911 + 8507x917 - 2x919 + 1916x920 + 5443x921 + 6050x922 + 9036x924 - 9291x926 - 4486x927 - 7537x930 - 3835x932 - 3657x934 + 1714x938 - 10110x94 + 7990x943 - 2104x953 + 1756x956 - 1486x961 + 6098x962 + 8267x965 - 1871x966 - 3828x968 + 9180x97 - 353x970 - 4798x972 + 6085x973 - 4763x974 + 2344x980 - 9527x983 - 18335x986 - 5517x987 - 3827x988 + 104x989 - 6140x99 + 7358x990 - 1066x995 - 1281x996 + 2801x999,x302 : g114,x303 : g115,x304 : g116,x306 : g117,x308 : g118,x310 : g119,x311 : g120,x312 : g121,x316 : g122,x319 : g123,x322 : g124,x326 : g125,x328 : g126,x329 : g127,x330 : g128,x331 : g129,x332 : g130,x334 : g131,x335 : g132,x336 : g133,x337 : g134,x338 : g135,x345 : g136,x346 : g137,x347 : g138,x348 : g139,x349 : g140,x354 : g141,x355 : g142,x356 : g143,x358 : g144,x360 : g145,x361 : g146,x363 : g147,x365 : g148,x366 : g149,x368 : g150,x370 : g151,x372 : g152,x374 : g153,x375 : g154,x376 : g155,x377 : g156,x38 : g157,x381 : g158,x382 : g159,x384 : g160,x385 : g161,x388 : g162,x389 : g163,x390 : g164,x391 : g165,x392 : g166,x393 : g167,x395 : g168,x396 : g169,x397 : g170,x398 : g171,x4 : g172,x40 : g173,x400 : g174,x401 : g175,x402 : g176,x403 : g177,x404 : g178,x405 : g179,x406 : g180,x408 : g181,x409 : g182,x410 : g183,x411 : g184,x412 : g185,x413 : g186,x415 : g187,x416 : g188,x417 : g189,x418 : g190,x419 : g191,x420 : g192,x424 : g193,x425 : g194,x427 : g195,x428 : g196,x429 : g197,x43 : g198,x430 : g199,x432 : g200,x435 : g201,x436 : g202,x438 : g203,x439 : g204,x441 : g205,x442 : g206,x443 : g207,x445 : g208,x446 : g209,x448 : g210,x449 : g211,x451 : g212,x454 : g213,x455 : g214,x456 : g215,x458 : g216,x462 : g217,x463 : g218,x465 : g219,x466 : g220,x467 : g221,x47 : g222,x474 : g223,x475 : g224,x476 : g225,x477 : g226,x478 : g227,x485 : g228,x486 : g229,x487 : g230,x496 : g231,x498 : g232,x502 : g233,x503 : g234,x507 : g235,x509 : g236,x51 : g237,x511 : g238,x512 : g239,x513 : g240,x514 : g241,x518 : g242,x52 : g243,x520 : g244,x521 : g245,x522 : g246,x523 : g247,x525 : g248,x526 : g249,x528 : g250,x529 : g251,x530 : g252,x533 : g253,x535 : g254,x536 : g255,x537 : g256,x54 : g257,x543 : g258,x545 : g259,x546 : g260,x548 : g261,x549 : g262,x550 : g263,x551 : g264,x552 : g265,x554 : g266,x556 : g267,x558 : g268,x559 : g269,x56 : g270,x560 : g271,x562 : g272,x563 : g273,x566 : g274,x567 : g275,x569 : g276,x57 : g277,x570 : g278,x571 : g279,x572 : g280,x573 : g281,x574 : g282,x575 : g283,x578 : g284,x579 : g285,x58 : g286,x581 : g287,x582 : g288,x583 : g289,x584 : g290,x585 : g291,x587 : g292,x588 : g293,x589 : g294,x59 : g295,x592 : g296,x593 : g297,x594 : g298,x596 : g299,x597 : g300,x6 : g301,x60 : g302,x601 : g303,x602 : g304,x603 : g305,x604 : g306,x605 : g307,x606 : g308,x607 : g309,x608 : g310,x610 : g311,x611 : g312,x612 : g313,x613 : g314,x614 : g315,x616 : g316,x618 : g317,x619 : g318,x62 : g319,x620 : g320,x622 : g321,x624 : g322,x625 : g323,x626 : g324,x627 : g325,x629 : g326,x63 : g327,x632 : g328,x634 : g329,x636 : g330,x637 : g331,x638 : g332,x639 : g333,x640 : g334,x643 : g335,x644 : g336,x647 : g337,x648 : g338,x649 : g339,x65 : g340,x650 : g341,x651 : g342,x652 : g343,x653 : g344,x654 : g345,x656 : g346,x657 : g347,x659 : g348,x660 : g349,x662 : g350,x663 : g351,x664 : g352,x665 : g353,x667 : g354,x668 : g355,x67 : g356,x670 : g357,x671 : g358,x676 : g359,x678 : g360,x679 : g361,x684 : g362,x685 : g363,x686 : g364,x687 : g365,x688 : g366,x69 : g367,x690 : g368,x692 : g369,x693 : g370,x695 : g371,x696 : g372,x697 : g373,x699 : g374,x7 : g375,x700 : g376,x701 : g377,x702 : g378,x703 : g379,x706 : g380,x709 : g381,x71 : g382,x712 : g383,x713 : g384,x716 : g385,x718 : g386,x719 : g387,x72 : g388,x721 : g389,x722 : g390,x726 : g391,x727 : g392,x728 : g393,x73 : g394,x731 : g395,x732 : g396,x734 : g397,x735 : g398,x737 : g399,x738 : g400,x740 : g401,x741 : g402,x742 : g403,x744 : g404,x746 : g405,x747 : g406,x748 : g407,x749 : g408,x75 : g409,x750 : g410,x752 : g411,x753 : g412,x754 : g413,x756 : g414,x757 : g415,x76 : g416,x760 : g417,x763 : g418,x764 : g419,x765 : g420,x768 : g421,x77 : g422,x771 : g423,x772 : g424,x773 : g425,x777 : g426,x779 : g427,x780 : g428,x781 : g429,x782 : g430,x784 : g431,x785 : g432,x790 : g433,x791 : g434,x792 : g435,x795 : g436,x796 : g437,x799 : g438,x800 : g439,x801 : g440,x802 : g441,x804 : g442,x805 : g443,x806 : g444,x807 : g445,x808 : g446,x809 : g447,x81 : g448,x813 : g449,x814 : g450,x817 : g451,x818 : g452,x819 : g453,x821 : g454,x822 : g455,x823 : g456,x825 : g457,x826 : g458,x828 : g459,x83 : g460,x830 : g461,x831 : g462,x832 : g463,x833 : g464,x836 : g465,x839 : g466,x84 : g467,x843 : g468,x846 : g469,x847 : g470,x848 : g471,x849 : g472,x85 : g473,x851 : g474,x852 : g475,x855 : g476,x857 : g477,x858 : g478,x860 : g479,x863 : g480,x865 : g481,x866 : g482,x868 : g483,x869 : g484,x871 : g485,x872 : g486,x873 : g487,x874 : g488,x877 : g489,x879 : g490,x88 : g491,x880 : g492,x883 : g493,x888 : g494,x890 : g495,x892 : g496,x893 : g497,x894 : g498,x895 : g499,x896 : g500,x899 : g501,x904 : g502,x906 : g503,x909 : g504,x91 : g505,x910 : g506,x911 : g507,x912 : g508,x913 : g509,x914 : g510,x915 : g511,x916 : g512,x920 : g513,x922 : g514,x927 : g515,x928 : g516,x93 : g517,x930 : g518,x932 : g519,x934 : g520,x935 : g521,x936 : g522,x937 : g523,x938 : g524,x941 : g525,x943 : g526,x944 : g527,x949 : g528,x951 : g529,x953 : g530,x954 : g531,x957 : g532,x961 : g533,x963 : g534,x964 : g535,x965 : g536,x967 : g537,x968 : g538,x969 : g539,x972 : g540,x974 : g541,x975 : g542,x976 : g543,x98 : g544,x980 : g545,x981 : g546,x982 : g547,x984 : g548,x987 : g549,x988 : g550,x990 : g551,x992 : g552,x994 : g553,x996 : g554,x999 : g555]
-
-agum> 
diff --git a/fibon/Hackage/Agum/Fibon/data/test/input/eqn.txt b/fibon/Hackage/Agum/Fibon/data/test/input/eqn.txt
deleted file mode 100644 (file)
index 8643b09..0000000
+++ /dev/null
@@ -1 +0,0 @@
-2x + y = 3z
diff --git a/fibon/Hackage/Agum/Fibon/data/test/output/agum.stdout.expected b/fibon/Hackage/Agum/Fibon/data/test/output/agum.stdout.expected
deleted file mode 100644 (file)
index 69bfce1..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-Abelian group unification and matching -- :? for help
-agum> Problem:   2x + y = 3z
-Unifier:   [x : g0,y : -2g0 + 3g2,z : g2]
-Matcher:   [x : g0,y : -2g0 + 3z]
-
-agum> 
diff --git a/fibon/Hackage/Agum/Fibon/gen.hs b/fibon/Hackage/Agum/Fibon/gen.hs
deleted file mode 100644 (file)
index a2aa4ea..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,60 +0,0 @@
-module Main where
-import Data.List ( sortBy )
-import Data.Ord ( comparing )
-import System.Random
-import Control.Monad.State
-import System.Environment
-
-vars = ('a', 'z')
-maxVars = 1000
-maxMult = 9999 :: Int
-
-main :: IO ()
-main = do 
-  [s,n] <- getArgs -- Seed,NumberOfEquations
-  let gen = mkStdGen (read s)
-      es  = evalState (eqns (read n)) gen
-  putStr $ unlines es
-
-eqns :: Int -> EqnState [String]
-eqns cnt = sequence (replicate cnt eqn)
-
-eqn :: EqnState String
-eqn = do
-  lhs <- formula
-  rhs <- formula
-  return $ lhs ++ "=" ++ rhs
-
-formula :: EqnState String
-formula = do
-  g <- get
-  let (n, g') = randomR (1, maxVars) g
-  put g'
-  vs <- sequence $ replicate n     factor
-  fs <- sequence $ replicate (n-1) function
-  return $ concat (interleave vs fs)
-
-type EqnState a = State (StdGen) a
-
-factor :: EqnState String
-factor = do
-  g <- get
-  let (v, g')  = randomR (1, maxVars) g --randomR vars         g
-      (m, g'') = randomR (1, maxMult) g'
-  put g''
-  return $ (show m) ++ "x" ++ show v
-
-function :: EqnState String
-function = do
-  g <- get
-  let (b, g') = randomR (True, False) g
-  put g'
-  return $ if b then "+" else "-"
-
-interleave :: [a] -> [a] -> [a]
-interleave []   _ = []
-interleave [x]  _ = [x]
-interleave xs  [] = xs
-interleave (x:xs) (y:ys) = [x,y] ++ interleave xs ys
-
-
diff --git a/fibon/Hackage/Agum/Setup.hs b/fibon/Hackage/Agum/Setup.hs
deleted file mode 100644 (file)
index 9a994af..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-import Distribution.Simple
-main = defaultMain
diff --git a/fibon/Hackage/Agum/agum.cabal b/fibon/Hackage/Agum/agum.cabal
deleted file mode 100644 (file)
index 0ea65d8..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
-Name:                  agum
-Version:               2.3
-Maintainer:            ramsdell@mitre.org
-Cabal-Version:         >= 1.2
-License:               GPL
-License-File:          license.txt
-Synopsis:              Unification and Matching in an Abelian Group
-Description:            The unification problem is given the problem
-                       statement t =? t\', find a most general
-                       substitution s such that s(t) = s(t\') modulo
-                       the axioms of an Abelian group.  The matching
-                       problem is to find a most general substitution
-                       s such that s(t) = t\' modulo the axioms.
-                       Substitition s is more general than s\' if
-                       there is a substitition s\" such that s\' =
-                       s\" o s.
-Category:              Algebra
-Build-Type:            Simple
-Extra-Source-Files:    readme.txt ChangeLog Makefile
-
-Library
-  Buildable: False
-  Build-Depends:       base >= 3 && < 5, containers
-  Exposed-Modules:     Algebra.AbelianGroup.UnificationMatching
-                        Algebra.AbelianGroup.IntLinEq
-  Hs-Source-Dirs:      src
-  GHC-Options:
-    -Wall -fno-warn-name-shadowing -fwarn-unused-imports
-
-Executable agum
-  Main-Is:             Algebra/AbelianGroup/Main.hs
-  Build-Depends:       base >= 3 && < 5, containers
-  Other-Modules:       Algebra.AbelianGroup.UnificationMatching
-                        Algebra.AbelianGroup.IntLinEq
-  Hs-Source-Dirs:      src
-  GHC-Options:
-    -Wall -fno-warn-name-shadowing -fwarn-unused-imports
diff --git a/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/Instance.hs b/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/Instance.hs
deleted file mode 100644 (file)
index 93b964f..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-missing-signatures #-}
-module Fibon.Benchmarks.Hackage.Bzlib.Fibon.Instance(
-  mkInstance
-)
-where
-import Fibon.BenchmarkInstance
-
-sharedConfig = BenchmarkInstance {
-    flagConfig = FlagConfig {
-        configureFlags = []
-      , buildFlags     = []
-      , runFlags       = []
-      }
-    , stdinInput     = Nothing
-    , output         = []
-    , exeName        = "hsbzip"
-  }
-flgCfg = flagConfig sharedConfig
-
-mkInstance Test = sharedConfig {
-      flagConfig = flgCfg {
-          runFlags = ["bzlib.cabal.bz2"]
-      }
-      , output    = [(OutputFile "bzlib.cabal.bz2.roundtrip", 
-                      Diff       "bzlib.cabal.bz2")]
-    }
-mkInstance Ref  = sharedConfig {
-      flagConfig = flgCfg {
-          runFlags = ["mito.aa.bz2"]
-      }
-      , output   = [(OutputFile "mito.aa.bz2.roundtrip", 
-                     Diff       "mito.aa.bz2")]
-    }
-
diff --git a/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/ref/input/mito.aa.bz2 b/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/ref/input/mito.aa.bz2
deleted file mode 100644 (file)
index 1787f67..0000000
Binary files a/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/ref/input/mito.aa.bz2 and /dev/null differ
diff --git a/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/ref/output/mito.aa.bz2 b/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/ref/output/mito.aa.bz2
deleted file mode 100644 (file)
index 1787f67..0000000
Binary files a/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/ref/output/mito.aa.bz2 and /dev/null differ
diff --git a/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/test/input/bzlib.cabal.bz2 b/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/test/input/bzlib.cabal.bz2
deleted file mode 100644 (file)
index 073ab9a..0000000
Binary files a/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/test/input/bzlib.cabal.bz2 and /dev/null differ
diff --git a/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/test/output/bzlib.cabal.bz2 b/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/test/output/bzlib.cabal.bz2
deleted file mode 100644 (file)
index 073ab9a..0000000
Binary files a/fibon/Hackage/Bzlib/Fibon/data/test/output/bzlib.cabal.bz2 and /dev/null differ
diff --git a/fibon/Hackage/Bzlib/Setup.hs b/fibon/Hackage/Bzlib/Setup.hs
deleted file mode 100644 (file)
index 9a994af..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-import Distribution.Simple
-main = defaultMain
diff --git a/fibon/Hackage/Bzlib/bzlib.cabal b/fibon/Hackage/Bzlib/bzlib.cabal
deleted file mode 100644 (file)
index 8b6c8c7..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,63 +0,0 @@
-name:            bzlib
-version:         0.5.0.0
-copyright:       (c) 2006-2008 Duncan Coutts
-license:         BSD3
-license-file:    LICENSE
-author:          Duncan Coutts <duncan@haskell.org>
-maintainer:      Duncan Coutts <duncan@haskell.org>
-category:        Codec
-synopsis:        Compression and decompression in the bzip2 format
-description:     This package provides a pure interface for compressing and 
-                 decompressing streams of data represented as lazy 
-                 'ByteString's. It uses the bz2 C library so it has high
-                 performance.
-                 .
-                 It provides a convenient high level api suitable for most
-                 tasks and for the few cases where more control is needed it
-                 provides access to the full bzip2 feature set.
-stability:       provisional
-build-type:      Simple
-cabal-version:   >= 1.2.1
-extra-source-files: cbits/bzlib_private.h
-                    -- demo programs:
-                    bzip2.hs bunzip2.hs
-
-flag bytestring-in-base
-  description: In the ghc-6.6 era the bytestring modules were
-               included in the base package.
-
-library
-  buildable:       False
-  exposed-modules: Codec.Compression.BZip,
-                   Codec.Compression.BZip.Internal
-  other-modules:   Codec.Compression.BZip.Stream
-  extensions:      CPP, ForeignFunctionInterface
-  if flag(bytestring-in-base)
-    -- bytestring was in base-2.0 and 2.1.1
-    build-depends: base >= 2.0 && < 2.2
-    cpp-options: -DBYTESTRING_IN_BASE
-  else
-    build-depends: base < 2.0 || >= 2.2, bytestring >= 0.9
-  includes:        bzlib.h
-  ghc-options:     -Wall
-  if !os(windows)
-    -- Normally we use the the standard system bz2 lib:
-    extra-libraries: bz2
-  else
-    -- However for the benefit of users of Windows (which does not have zlib
-    -- by default) we bundle a complete copy of the C sources of bzip2-1.0.5
-    c-sources:     cbits/blocksort.c cbits/bzlib.c cbits/compress.c
-                   cbits/crctable.c cbits/decompress.c cbits/huffman.c
-                   cbits/randtable.c
-    include-dirs:  cbits
-    install-includes: bzlib.h
-
-executable hsbzip
-  main-is: Main.hs
-  other-modules:   Codec.Compression.BZip.Stream
-  build-depends: base > 3 && < 5, bytestring >= 0.9
-  includes:        bzlib.h
-  c-sources:     cbits/blocksort.c cbits/bzlib.c cbits/compress.c
-                  cbits/crctable.c cbits/decompress.c cbits/huffman.c
-                  cbits/randtable.c
-  include-dirs:  cbits
diff --git a/fibon/Hackage/Cpsa/Fibon/Instance.hs b/fibon/Hackage/Cpsa/Fibon/Instance.hs
deleted file mode 100644 (file)
index 2ecde68..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
-{-# OPTIONS_GHC -fno-warn-missing-signatures #-}
-module Fibon.Benchmarks.Hackage.Cpsa.Fibon.Instance(
-  mkInstance
-)
-where
-import Fibon.BenchmarkInstance
-
-sharedConfig = BenchmarkInstance {
-    flagConfig = FlagConfig {
-        configureFlags = []
-      , buildFlags     = []
-      , runFlags       = []
-      }
-    , stdinInput     = Nothing
-    , output         = [(Stdout, Diff "cpsa.stdout.expected")]
-    , exeName        = "cpsa"
-  }
-flgCfg = flagConfig sharedConfig
-
-mkInstance Test = sharedConfig {
-        flagConfig = flgCfg {runFlags = ["ns.scm"]}
-    }
-mkInstance Ref  = sharedConfig {
-        flagConfig = flgCfg {runFlags = ["nsl5.lisp"]}
-    }
-
diff --git a/fibon/Hackage/Cpsa/Fibon/data/ref/input/nsl5.lisp b/fibon/Hackage/Cpsa/Fibon/data/ref/input/nsl5.lisp
deleted file mode 100644 (file)
index 273e29e..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,147 +0,0 @@
-(defprotocol nsl5 basic
-  (defrole init
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (send
-        (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b))))
-    (uniq-orig na0 na1 na2 na3))
-  (defrole resp1
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c))))
-    (uniq-orig nb0 nb1 nb2 nb3))
-  (defrole resp2
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    (uniq-orig nc0 nc1 nc2 nc3))
-  (defrole resp3
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (pubk e)))
-      (recv
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc ne3 (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk e))))
-    (uniq-orig nd0 nd1 nd2 nd3))
-  (defrole resp4
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (recv
-        (enc ne3 (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk e))))
-    (uniq-orig ne0 ne1 ne2 ne3)))
-
-(defskeleton nsl5 (vars (a b c d e name))
-  (defstrand init 3 (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e)))
-
-(defskeleton nsl5 (vars (a b c d e name))
-  (defstrand resp1 4 (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e)))
-
-(defskeleton nsl5 (vars (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e)))
-
-(defskeleton nsl5 (vars (a b c d e name))
-  (defstrand resp3 4 (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e)))
-
-(defskeleton nsl5 (vars (a b c d e name))
-  (defstrand resp4 3 (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e)))
diff --git a/fibon/Hackage/Cpsa/Fibon/data/ref/output/cpsa.stdout.expected b/fibon/Hackage/Cpsa/Fibon/data/ref/output/cpsa.stdout.expected
deleted file mode 100644 (file)
index 547f2e5..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,3866 +0,0 @@
-(comment "CPSA 2.1.0")
-(comment "All input read")
-
-(defprotocol nsl5 basic
-  (defrole init
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (send
-        (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b))))
-    (uniq-orig na0 na1 na2 na3))
-  (defrole resp1
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c))))
-    (uniq-orig nb0 nb1 nb2 nb3))
-  (defrole resp2
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    (uniq-orig nc0 nc1 nc2 nc3))
-  (defrole resp3
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (pubk e)))
-      (recv
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc ne3 (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk e))))
-    (uniq-orig nd0 nd1 nd2 nd3))
-  (defrole resp4
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (recv
-        (enc ne3 (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk e))))
-    (uniq-orig ne0 ne1 ne2 ne3)))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 text) (a b c d e name))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3)
-  (traces
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b)))))
-  (label 0)
-  (unrealized (0 1))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nb0-0 nb1-0 nb2-0 nb3-0 text) (a b c d e name))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 0) (1 0)) ((1 1) (0 1)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nb0-0 nb1-0 nb2-0 nb3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand resp1 2) na0 (0 1)
-    (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e)) (pubk b)))
-  (traces
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c)))))
-  (label 1)
-  (parent 0)
-  (unrealized (0 1))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nb0-0 nb1-0 nb2-0 nb3-0 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 text)
-    (a b c d e name))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0)
-    (nc2 nc2-0) (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 0) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (0 1)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nb0-0 nb1-0 nb2-0 nb3-0 nc0-0 nc1-0 nc2-0
-    nc3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand resp2 2) na0 (0 1)
-    (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e)) (pubk b))
-    (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-  (traces
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))))
-  (label 2)
-  (parent 1)
-  (unrealized (0 1))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nb0-0 nb1-0 nb2-0 nb3-0 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 nd0-0
-      nd1-0 nd2-0 nd3-0 text) (a b c d e name))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0)
-    (nc2 nc2-0) (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0)
-    (nc2 nc2-0) (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0)
-    (nd3 nd3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 0) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 0)) ((3 1) (0 1)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nb0-0 nb1-0 nb2-0 nb3-0 nc0-0 nc1-0 nc2-0
-    nc3-0 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand resp3 2) na0 (0 1)
-    (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e)) (pubk b))
-    (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c))
-    (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-  (traces
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-         (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1-0 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))))
-  (label 3)
-  (parent 2)
-  (unrealized (0 1))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nb0-0 nb1-0 nb2-0 nb3-0 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 nd0-0
-      nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 text) (a b c d e name))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0)
-    (nc2 nc2-0) (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0)
-    (nc2 nc2-0) (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0)
-    (nd3 nd3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0)
-    (nc2 nc2-0) (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0)
-    (nd3 nd3-0) (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 0) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 0)) ((3 1) (4 0))
-    ((4 1) (0 1)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nb0-0 nb1-0 nb2-0 nb3-0 nc0-0 nc1-0 nc2-0
-    nc3-0 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand resp4 2) na0 (0 1)
-    (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e)) (pubk b))
-    (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c))
-    (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))
-    (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-      (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1-0 nd2-0 d c e a (pubk b))
-      (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-  (traces
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-         (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1-0 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-         (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-         (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1-0 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1-0 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2-0 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1-0 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))))
-  (label 4)
-  (parent 3)
-  (unrealized (0 1))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 text) (a b c d e name))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 0) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 0)) ((3 1) (4 0))
-    ((4 1) (0 1)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2
-    nd3 ne0 ne1 ne2 ne3)
-  (operation nonce-test
-    (contracted (nb0-0 nb0) (nb1-0 nb1) (nb2-0 nb2) (nb3-0 nb3)
-      (nc0-0 nc0) (nc1-0 nc1) (nc2-0 nc2) (nc3-0 nc3) (nd0-0 nd0)
-      (nd1-0 nd1) (nd2-0 nd2) (nd3-0 nd3) (ne0-0 ne0) (ne1-0 ne1)
-      (ne2-0 ne2) (ne3-0 ne3)) na0 (0 1)
-    (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e)) (pubk b))
-    (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-      (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-      (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-      (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-      (pubk a))
-    (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c))
-    (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d))
-    (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-      (pubk e)))
-  (traces
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-         (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))))
-  (label 5)
-  (parent 4)
-  (unrealized)
-  (shape))
-
-(comment "Nothing left to do")
-
-(defprotocol nsl5 basic
-  (defrole init
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (send
-        (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b))))
-    (uniq-orig na0 na1 na2 na3))
-  (defrole resp1
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c))))
-    (uniq-orig nb0 nb1 nb2 nb3))
-  (defrole resp2
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    (uniq-orig nc0 nc1 nc2 nc3))
-  (defrole resp3
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (pubk e)))
-      (recv
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc ne3 (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk e))))
-    (uniq-orig nd0 nd1 nd2 nd3))
-  (defrole resp4
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (recv
-        (enc ne3 (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk e))))
-    (uniq-orig ne0 ne1 ne2 ne3)))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp1 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig nb0 nb1 nb2 nb3)
-  (traces
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))))
-  (label 6)
-  (unrealized (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp1 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (0 2)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig nb0 nb1 nb2 nb3 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand resp2 2) nb0 (0 2)
-    (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))))
-  (label 7)
-  (parent 6)
-  (unrealized (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 text)
-    (a b c d e name))
-  (defstrand resp1 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (0 2)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig nb0 nb1 nb2 nb3 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 nd0-0 nd1-0 nd2-0
-    nd3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand resp3 2) nb0 (0 2)
-    (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c))
-    (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))))
-  (label 8)
-  (parent 7)
-  (unrealized (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0
-      ne1-0 ne2-0 ne3-0 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp1 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 0)) ((3 1) (0 2)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig nb0 nb1 nb2 nb3 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 nd0-0 nd1-0 nd2-0
-    nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand resp4 2) nb0 (0 2)
-    (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c))
-    (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))
-    (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-      (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-         (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1-0 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))))
-  (label 9)
-  (parent 8)
-  (unrealized (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0
-      ne1-0 ne2-0 ne3-0 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp1 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 0)) ((3 1) (4 1))
-    ((4 0) (0 0)) ((4 2) (0 2)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0
-    nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand init 3) nb0 (0 2)
-    (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-      (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-      (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-      (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-      (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-      (enc nc1-0 ne2-0 e a b d (pubk c))
-      (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))
-    (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c))
-    (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))
-    (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-      (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-         (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1-0 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1-0 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1-0 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2-0 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b)))))
-  (label 10)
-  (parent 9)
-  (unrealized (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp1 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 0)) ((3 1) (4 1))
-    ((4 0) (0 0)) ((4 2) (0 2)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2
-    nd3 ne0 ne1 ne2 ne3)
-  (operation nonce-test
-    (contracted (nc0-0 nc0) (nc1-0 nc1) (nc2-0 nc2) (nc3-0 nc3)
-      (nd0-0 nd0) (nd1-0 nd1) (nd2-0 nd2) (nd3-0 nd3) (ne0-0 ne0)
-      (ne1-0 ne1) (ne2-0 ne2) (ne3-0 ne3)) nb0 (0 2)
-    (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-      (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-      (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-      (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-      (pubk a))
-    (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c))
-    (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-      (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-      (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-      (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b))
-    (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d))
-    (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-      (pubk e)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-         (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b)))))
-  (label 11)
-  (parent 10)
-  (unrealized)
-  (shape))
-
-(comment "Nothing left to do")
-
-(defprotocol nsl5 basic
-  (defrole init
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (send
-        (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b))))
-    (uniq-orig na0 na1 na2 na3))
-  (defrole resp1
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c))
-          (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (enc nd1 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c))))
-    (uniq-orig nb0 nb1 nb2 nb3))
-  (defrole resp2
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    (uniq-orig nc0 nc1 nc2 nc3))
-  (defrole resp3
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (pubk e)))
-      (recv
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc ne3 (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk e))))
-    (uniq-orig nd0 nd1 nd2 nd3))
-  (defrole resp4
-    (vars (a b c d e name)
-      (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3
-        ne0 ne1 ne2 ne3 text))
-    (trace
-      (recv
-        (enc nd0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d))
-          (pubk a)))
-      (recv
-        (enc ne3 (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk e))))
-    (uniq-orig ne0 ne1 ne2 ne3)))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig nc0 nc1 nc2 nc3)
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d)))))
-  (label 12)
-  (unrealized (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (0 2)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand resp3 2) nc0 (0 2)
-    (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))))
-  (label 13)
-  (parent 12)
-  (unrealized (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 text)
-    (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (0 2)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0
-    ne3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand resp4 2) nc0 (0 2)
-    (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d))
-    (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-      (pubk e)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))))
-  (label 14)
-  (parent 13)
-  (unrealized (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 text)
-    (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 1)) ((3 0) (0 0))
-    ((3 2) (0 2)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0
-    ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand init 3) nc0 (0 2)
-    (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-      (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-      (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-      (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-      (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))
-    (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d))
-    (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-      (pubk e)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b)))))
-  (label 15)
-  (parent 14)
-  (unrealized (0 0) (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0-0
-      nb1-0 nb2-0 nb3-0 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 1)) ((3 0) (4 0))
-    ((3 2) (0 2)) ((4 1) (0 0)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0
-    ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0-0 nb1-0 nb2-0 nb3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand resp1 2) na3 (0 0)
-    (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e)) (pubk b)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c)))))
-  (label 16)
-  (parent 15)
-  (unrealized (0 0) (0 2))
-  (comment "2 in cohort - 2 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0 ne1 ne2 ne3
-      nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0 nb1 nb2 nb3
-      text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 1)) ((3 0) (4 0))
-    ((3 2) (0 2)) ((4 1) (0 0)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0
-    ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0 nb1 nb2 nb3)
-  (operation nonce-test
-    (contracted (nb0-0 nb0) (nb1-0 nb1) (nb2-0 nb2) (nb3-0 nb3)) na3
-    (0 0)
-    (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e)) (pubk b))
-    (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))))
-  (label 17)
-  (parent 16)
-  (unrealized (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0-0
-      nb1-0 nb2-0 nb3-0 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0)
-    (nc2 nc2-0) (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 1)) ((3 0) (4 0))
-    ((3 2) (0 2)) ((4 1) (5 0)) ((5 1) (0 0)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0
-    ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0-0 nb1-0 nb2-0 nb3-0 nc0-0 nc1-0 nc2-0
-    nc3-0)
-  (operation nonce-test (added-strand resp2 2) na3 (0 0)
-    (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e)) (pubk b))
-    (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))))
-  (label 18)
-  (parent 16)
-  (unrealized (0 0) (0 2))
-  (comment "2 in cohort - 2 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0 ne1 ne2 ne3 nd0-0 nd1-0 nd2-0
-      nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0 nb1 nb2 nb3 na0 na1 na2 na3
-      text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 1)) ((2 1) (4 2))
-    ((3 0) (4 0)) ((3 2) (0 2)) ((4 1) (0 0)) ((4 3) (0 2)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0
-    ne3-0 nb0 nb1 nb2 nb3 na0 na1 na2 na3)
-  (operation nonce-test (added-strand resp1 4) nc0 (0 2)
-    (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d))
-    (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-      (pubk e))
-    (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-      (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-      (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d))
-      (enc nd1-0 (pubk d)) (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b))
-    (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-      (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-      (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-      (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-      (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc nd2-0 (pubk d)) (enc ne0-0 (pubk e)) (enc ne1-0 (pubk e))
-          (pubk c)))))
-  (label 19)
-  (parent 17)
-  (unrealized (0 2) (4 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0 ne1 ne2 ne3
-      nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0 nb1 nb2 nb3
-      nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 1)) ((3 0) (4 0))
-    ((3 2) (0 2)) ((4 1) (5 0)) ((5 1) (0 0)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0
-    ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0)
-  (operation nonce-test
-    (contracted (nb0-0 nb0) (nb1-0 nb1) (nb2-0 nb2) (nb3-0 nb3)) na3
-    (0 0)
-    (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e)) (pubk b))
-    (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c))
-    (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))))
-  (label 20)
-  (parent 18)
-  (unrealized (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0-0
-      nb1-0 nb2-0 nb3-0 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 nd0-1 nd1-1 nd2-1 nd3-1
-      text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0)
-    (nc2 nc2-0) (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0)
-    (nc2 nc2-0) (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-1) (nd1 nd1-1) (nd2 nd2-1)
-    (nd3 nd3-1) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 1)) ((3 0) (4 0))
-    ((3 2) (0 2)) ((4 1) (5 0)) ((5 1) (6 0)) ((6 1) (0 0)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0
-    ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0-0 nb1-0 nb2-0 nb3-0 nc0-0 nc1-0 nc2-0
-    nc3-0 nd0-1 nd1-1 nd2-1 nd3-1)
-  (operation nonce-test (added-strand resp3 2) na3 (0 0)
-    (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e)) (pubk b))
-    (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c))
-    (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-         (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-1 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1-0 nd2-1 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-1 d e a b (pubk c)) (pubk e)))))
-  (label 21)
-  (parent 18)
-  (unrealized (0 0) (0 2))
-  (comment "2 in cohort - 2 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0 ne1 ne2 ne3 nd0-0 nd1-0 nd2-0
-      nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0 nb1 nb2 nb3 na0 na1 na2 na3
-      text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 1)) ((3 0) (4 0))
-    ((3 2) (4 2)) ((4 1) (0 0)) ((4 3) (0 2)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0
-    ne3-0 nb0 nb1 nb2 nb3 na0 na1 na2 na3)
-  (operation nonce-test (added-strand init 3) nc0 (4 2)
-    (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d))
-    (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-      (pubk e))
-    (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-      (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-      (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-      (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-      (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc nd2-0 (pubk d)) (enc ne0-0 (pubk e)) (enc ne1-0 (pubk e))
-          (pubk c)))))
-  (label 22)
-  (parent 19)
-  (unrealized (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0 ne1 ne2 ne3 nd0-0 nd1-0 nd2-0
-      nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0-0 nc1-0 nc2-0
-      nc3-0 na0 na1 na2 na3 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 1)) ((2 1) (5 2))
-    ((3 0) (5 0)) ((3 2) (0 2)) ((4 1) (0 0)) ((5 1) (4 0))
-    ((5 3) (0 2)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0
-    ne3-0 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 na0 na1 na2 na3)
-  (operation nonce-test (added-strand resp1 4) nc0 (0 2)
-    (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d))
-    (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-      (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b)) (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-      (pubk e))
-    (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b)) (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-      (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-      (enc nc2 (pubk c)) (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d))
-      (enc nd1-0 (pubk d)) (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b))
-    (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-      (enc na1 nc2 c b d e (pubk a)) (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-      (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-      (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b)) (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-      (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-      (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (recv
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b)))
-      (send
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc nd2-0 (pubk d)) (enc ne0-0 (pubk e)) (enc ne1-0 (pubk e))
-          (pubk c)))))
-  (label 23)
-  (parent 20)
-  (unrealized (0 2) (5 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0 ne1 ne2 ne3
-      nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0 nb1 nb2 nb3
-      nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 nd0-1 nd1-1 nd2-1 nd3-1 text)
-    (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0) (nc2 nc2-0)
-    (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-1) (nd1 nd1-1) (nd2 nd2-1) (nd3 nd3-1) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 1)) ((3 0) (4 0))
-    ((3 2) (0 2)) ((4 1) (5 0)) ((5 1) (6 0)) ((6 1) (0 0)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0
-    ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0
-    nd0-1 nd1-1 nd2-1 nd3-1)
-  (operation nonce-test
-    (contracted (nb0-0 nb0) (nb1-0 nb1) (nb2-0 nb2) (nb3-0 nb3)) na3
-    (0 0)
-    (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e)) (pubk b))
-    (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c))
-    (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))
-    (enc nd0-1 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc na2 nd1-1 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1 nd2-1 d c e a (pubk b))
-      (enc nc0-0 nd3-1 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-1 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-1 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-1 d e a b (pubk c)) (pubk e)))))
-  (label 24)
-  (parent 21)
-  (unrealized (0 2))
-  (comment "1 in cohort - 1 not yet seen"))
-
-(comment "Strand bound exceeded--aborting run")
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (na0 na1 na2 na3 nb0 nb1 nb2 nb3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0
-      ne1 ne2 ne3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0 ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0-0
-      nb1-0 nb2-0 nb3-0 nc0-0 nc1-0 nc2-0 nc3-0 nd0-1 nd1-1 nd2-1 nd3-1
-      ne0-1 ne1-1 ne2-1 ne3-1 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0-0) (nd1 nd1-0) (nd2 nd2-0) (nd3 nd3-0)
-    (ne0 ne0-0) (ne1 ne1-0) (ne2 ne2-0) (ne3 ne3-0) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp2 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0)
-    (nc2 nc2-0) (nc3 nc3-0) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0)
-    (nc2 nc2-0) (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-1) (nd1 nd1-1) (nd2 nd2-1)
-    (nd3 nd3-1) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0-0)
-    (nb1 nb1-0) (nb2 nb2-0) (nb3 nb3-0) (nc0 nc0-0) (nc1 nc1-0)
-    (nc2 nc2-0) (nc3 nc3-0) (nd0 nd0-1) (nd1 nd1-1) (nd2 nd2-1)
-    (nd3 nd3-1) (ne0 ne0-1) (ne1 ne1-1) (ne2 ne2-1) (ne3 ne3-1) (a a)
-    (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (precedes ((0 1) (1 0)) ((1 1) (2 0)) ((2 1) (3 1)) ((3 0) (4 0))
-    ((3 2) (0 2)) ((4 1) (5 0)) ((5 1) (6 0)) ((6 1) (7 0))
-    ((7 1) (0 0)))
-  (non-orig (privk a) (privk b) (privk c) (privk d) (privk e))
-  (uniq-orig na0 na1 na2 na3 nc0 nc1 nc2 nc3 nd0-0 nd1-0 nd2-0 nd3-0
-    ne0-0 ne1-0 ne2-0 ne3-0 nb0-0 nb1-0 nb2-0 nb3-0 nc0-0 nc1-0 nc2-0
-    nc3-0 nd0-1 nd1-1 nd2-1 nd3-1 ne0-1 ne1-1 ne2-1 ne3-1)
-  (operation nonce-test (added-strand resp4 2) na3 (0 0)
-    (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e)) (pubk b))
-    (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-      (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-      (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-      (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c))
-    (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-      (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))
-    (enc nd0-1 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-      (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-      (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-      (enc na2 nd1-1 d e b c (pubk a))
-      (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-      (enc nb1-0 nd2-1 d c e a (pubk b))
-      (enc nc0-0 nd3-1 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-  (traces
-    ((recv
-       (enc nb0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (recv
-        (enc nc3 (enc nc0 nd3 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (pubk c)))
-      (send
-        (enc nd3 (enc nd0 ne3 e a b c (pubk d)) (enc nd1 (pubk d))
-          (enc nd2 (pubk d)) (enc ne0 (pubk e)) (enc ne1 (pubk e))
-          (enc ne2 (pubk e)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-0 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2 b c d a (pubk e)) (enc nc1 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3 b c d e (pubk a)) (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a)) (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a))))
-    ((send
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (recv
-        (enc na3 ne0-0 e b c d (enc na0 nb3 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-0 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (pubk a)))
-      (send
-        (enc nb3 (enc nb0 nc3 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1 nd2-0 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2 ne1-0 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0 nd3-0 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1 ne2-0 e a b d (pubk c)) (enc nc2 (pubk c))
-          (enc nd0-0 ne3-0 e a b c (pubk d)) (enc nd1-0 (pubk d))
-          (enc ne0-0 (pubk e)) (pubk b))))
-    ((recv
-       (enc na0 a c d e (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (pubk b)))
-      (send
-        (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-          (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-          (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c))))
-    ((recv
-       (enc nb0-0 b d e a (enc na1 a b d e (pubk c))
-         (enc na2 a b c e (pubk d)) (enc nb1-0 b c e a (pubk d))
-         (enc na3 a b c d (pubk e)) (enc nb2-0 b c d a (pubk e))
-         (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a)) (pubk c)))
-      (send
-        (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-          (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d))))
-    ((recv
-       (enc nc0-0 c e a b (enc na2 a b c e (pubk d))
-         (enc nb1-0 b c e a (pubk d)) (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-         (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-         (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b)) (pubk d)))
-      (send
-        (enc nd0-1 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-          (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-          (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1-0 nd2-1 d c e a (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-1 d e a b (pubk c)) (pubk e))))
-    ((recv
-       (enc nd0-1 d a b c (enc na3 a b c d (pubk e))
-         (enc nb2-0 b c d a (pubk e)) (enc nc1-0 c d a b (pubk e))
-         (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-         (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-         (enc na2 nd1-1 d e b c (pubk a))
-         (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-         (enc nb1-0 nd2-1 d c e a (pubk b))
-         (enc nc0-0 nd3-1 d e a b (pubk c)) (pubk e)))
-      (send
-        (enc na3 ne0-1 e b c d (enc na0 nb3-0 b c d e (pubk a))
-          (enc na1 nc2-0 c b d e (pubk a))
-          (enc na2 nd1-1 d e b c (pubk a))
-          (enc nb0-0 nc3-0 c d e a (pubk b))
-          (enc nb1-0 nd2-1 d c e a (pubk b))
-          (enc nb2-0 ne1-1 e a c d (pubk b))
-          (enc nc0-0 nd3-1 d e a b (pubk c))
-          (enc nc1-0 ne2-1 e a b d (pubk c))
-          (enc nd0-1 ne3-1 e a b c (pubk d)) (pubk a)))))
-  (label 25)
-  (parent 21)
-  (unrealized (0 0) (0 2))
-  (comment "aborted"))
-
-(defskeleton nsl5
-  (vars
-    (nc0 nc1 nc2 nc3 nd0 nd1 nd2 nd3 ne0 ne1 ne2 ne3 nb0 nb1 nb2 nb3 na0
-      na1 na2 na3 text) (a b c d e name))
-  (defstrand resp2 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp3 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (a a) (b b) (c c)
-    (d d) (e e))
-  (defstrand resp4 2 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand init 3 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1 ne1) (ne2 ne2) (ne3 ne3) (a a) (b b) (c c) (d d) (e e))
-  (defstrand resp1 4 (na0 na0) (na1 na1) (na2 na2) (na3 na3) (nb0 nb0)
-    (nb1 nb1) (nb2 nb2) (nb3 nb3) (nc0 nc0) (nc1 nc1) (nc2 nc2)
-    (nc3 nc3) (nd0 nd0) (nd1 nd1) (nd2 nd2) (nd3 nd3) (ne0 ne0)
-    (ne1&