Merge branch 'master' of https://github.com/snowleopard/hadrian
authorAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Thu, 16 Mar 2017 00:42:05 +0000 (00:42 +0000)
committerAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Thu, 16 Mar 2017 00:42:05 +0000 (00:42 +0000)
commitf8bd7949c12c99aae2b6d0388fdf3b6d9143d23e
tree62a91be7656e6d0625a9f991ce81d9b52c2eee6b
parente561f8042ad86c40fda1e4181099c84518e359ad
parentcb5035a49c5eee7706d3634c007520e6b1f4c2a5
Merge branch 'master' of https://github.com/snowleopard/hadrian