Use mingw64_shell.bat for running scripts.
authorAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Fri, 8 Jan 2016 16:47:17 +0000 (16:47 +0000)
committerAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Fri, 8 Jan 2016 16:47:17 +0000 (16:47 +0000)
commit75063f04ab2d93494366e80cbc17d02094ac1703
tree42888447fc1c12b73caeb329e3efa3079dbb1ec9
parent29ce56c97cc414b2a3e66e4b44dff829a8660a47
Use mingw64_shell.bat for running scripts.

See #110. [skip ci]
.appveyor.yml