Install python3 on Travis OS X
authorAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Thu, 5 Oct 2017 10:34:12 +0000 (11:34 +0100)
committerAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Thu, 5 Oct 2017 10:34:12 +0000 (11:34 +0100)
commit6eb305962ccba06aeae22812e5733b5998843dcb
tree2bdd61413183f8a54571218111e60cb00278c0fb
parent81a6d1a961ed6e0327f2f34e4955f8628729498a
Install python3 on Travis OS X

See #314
.travis.yml