Restore install argument to stack.
authorAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Thu, 7 Jan 2016 09:37:20 +0000 (09:37 +0000)
committerAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Thu, 7 Jan 2016 09:37:20 +0000 (09:37 +0000)
commit2ad773b62f0558f6a83b585b543e3a0a847c2911
tree2a1fa6337f75c5de82dddab2db7d5e72882630b9
parent909ed08eea7d843c5fb6c022349b3afc10946b60
Restore install argument to stack.

See #110. [skip ci]
.appveyor.yml