Merge branch 'master' of github.com:snowleopard/shaking-up-ghc
authorAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Sat, 16 Jan 2016 18:10:49 +0000 (18:10 +0000)
committerAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Sat, 16 Jan 2016 18:10:49 +0000 (18:10 +0000)
commit1c877aa89595d8d6e30f2673e8031d23cdeabdfa
tree7175de5dbbf3ec2bc89ad1cbb541f9ed9ac2b53a
parent4a90b33ef70df26624fc064cdd4508677a0b7eec
parente9013dcf7a13d9b55e353bb5e1527c4a75726b4d
Merge branch 'master' of github.com:snowleopard/shaking-up-ghc