Clean up.
authorAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Fri, 7 Aug 2015 11:28:07 +0000 (12:28 +0100)
committerAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Fri, 7 Aug 2015 11:28:07 +0000 (12:28 +0100)
commit036328f08a067c6d8817c1d56d43e4f5b68d9e0f
tree7092a3766853fde6f0fa28694dedac84f2b1631f
parent5bb1d7e24f6f51f2d2e570de47b5f554bb990753
Clean up.
src/Rules/Library.hs