fix typo
[ghc.git] / MAKEHELP.md
2015-02-23  Austin Seippdocs: Flatten MAKEHELP/SUBMAKEHELP