Merge branch 'master' of github.com:snowleopard/shaking-up-ghc
authorAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Sat, 26 Dec 2015 14:43:49 +0000 (14:43 +0000)
committerAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Sat, 26 Dec 2015 14:43:49 +0000 (14:43 +0000)

Trivial merge