Switch to MIT license
authorAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Wed, 16 Aug 2017 22:04:59 +0000 (23:04 +0100)
committerAndrey Mokhov <andrey.mokhov@gmail.com>
Wed, 16 Aug 2017 22:04:59 +0000 (23:04 +0100)
commit46a00614fc68bd489f0d21391ceadf85abf3dae3
treefea305198b1972bb0cf5680517919f3a26be40fb
parent4a46d14ec3631672d2a3733c45f0aa61eb861eab
Switch to MIT license
LICENSE