Fix typos
authorBartosz Nitka <niteria@gmail.com>
Tue, 10 May 2016 14:45:55 +0000 (07:45 -0700)
committerBartosz Nitka <niteria@gmail.com>
Tue, 10 May 2016 14:45:55 +0000 (07:45 -0700)
commit402f201d617bdd296108b5f6afb17559d97cc7bb
treec3004ced0a041b05b6acc5c7fa6e69d31546192b
parent7e28e47ca36e849ed104f5a13e0c08253b135fae
Fix typos
compiler/typecheck/TcSMonad.hs