Strictify some operations slightly
authorRoman Leshchinskiy <rl@cse.unsw.edu.au>
Mon, 16 Nov 2009 12:58:30 +0000 (12:58 +0000)
committerRoman Leshchinskiy <rl@cse.unsw.edu.au>
Mon, 16 Nov 2009 12:58:30 +0000 (12:58 +0000)
commit2fd0b73bb5897324455339bd4bc36c2539a30baa
treea1430d4430e8a168241e45c7abf53b2e87ec1b13
parentbfa71816b32d33762f9049c9634b019f39df21b3
Strictify some operations slightly
Data/Vector/Generic/Mutable.hs